S novým jménem - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

S novým jménem

, Tomáš Skřivánek,
S novým jménem
Zdroj: Euro.cz

UNIS

PRAHA (tos) – Unie investičních společností ČR (UNIS) se na valné hromadě 10. ledna přejmenuje na Asociaci fondů a asset managementu (AFAM). Členy organizace se poté kromě investičních společností budou moci stát asset manažerské firmy. Jako první by měly do staronové organizace podle informací týdeníku EURO vstoupit Česká spořitelna a Pioneer Asset Management (Živnostenská banka), tedy správci majetků z velkých bankovních skupin.
Přejmenování a rozšíření působnosti je reakcí na doporučení evropské asociace EFAMA (European Funds and Asset Management Association), která se z fondové asociace FEFSI transformovala již v loňském roce a stejný postup doporučila i svým národním členům. „Přejmenování je reakcí na evropskou legislativu, která již dnes neomezuje působení investičních společností jen na oblast podílových fondů,“ řekl týdeníku EURO generální manažer UNIS Martin Hanzlík.
Dalším důvodem změny je připravovaná novela zákona o kolektivním investování, která zřejmě od pololetí 2006 umožní vznik nemovitostních fondů a fondů kvalifikovaných investorů. Jak tvrdí Hanzlík, oba tyto produkty jsou v Evropě poměrně málo rozšířené a zájem o jejich založení v Česku signalizují mnohé mezinárodní finanční skupiny. Například retailové nemovitostní fondy jsou kodifikovány jen v německé a rakouské legislativě. Investoři jsou tam ale omezováni podmínkou investovat polovinu portfolia v zemi registrace. „Na rozdíl od podílových fondů investujících do akcií či dluhopisů je proto vznik realitního fondu investujícího převážně do českých nemovitostí v zahraničí vyloučen,“ vysvětluje Hanzlík.
Přejmenování a rozšíření působnosti je dílem nového šéfa UNIS Martina Burdy z České spořitelny, který byl do čela unie zvolen loni v říjnu. Přejmenovaná organizace bude více konkurovat Asociaci pro kapitálový trh (AKAT), jejímiž členy jsou asset manažeři již dnes.