S nižším deficitem - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

S nižším deficitem

, Tomáš Skřivánek,
S nižším deficitem
Zdroj: Euro.cz

Státní rozpočet ČR

Za první čtyři měsíce letošního roku vykázal státní rozpočet ČR celkové příjmy ve výši 318,2 miliardy korun a výdaje 335,2 miliardy korun. Schodek hospodaření tedy dosáhl rovných sedmnácti miliard korun. „Meziročně je deficit o 2,9 miliardy korun nižší. Loni v dubnu byl schodek 19,9 miliardy korun,“ informovalo ministerstvo financí.
Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly k letošnímu dubnu 33,5 procenta celoročního rozpočtu. Proti roku 2006 byly vyšší o 18,6 miliardy korun – to je o 6,2 procenta. Celkové výdaje čerpané ke konci dubna představují 32,2 procenta schváleného rozpočtu, což znamená meziroční nárůst o 15,6 miliardy (o 4,9 procenta).
„Proti stavu na konci března došlo k výraznému propadu hospodaření o 28,3 miliardy korun, což ovlivnily především výdaje na stavební spoření (14,2 miliardy) a čtvrtletní záloha na školství (18,6 miliardy). I přes vykázané schodkové hospodaření je dosažený výsledek relativně pozitivní. Proti rozpočtovanému schodku 30,4 miliardy korun, odpovídajícímu jedné třetině roku, je výsledek lepší o 13,4 miliardy,“ konstatoval resort.
Schválený státní rozpočet na rok 2007 stanovil příjmy na 949,5 miliardy korun a výdaje na 1040,8 miliardy. Za celý rok má schodek rozpočtu dosáhnout 91,3 miliardy.