RYCHLOST A RENTABILITA NENÍ VŠECHNO - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

RYCHLOST A RENTABILITA NENÍ VŠECHNO

, Václav Baloun,
RYCHLOST A RENTABILITA NENÍ VŠECHNO
Zdroj: Euro.cz

Netrpělivost akcionářů škodí procesu vyhledávání TOP managementu

Executive Search je poměrně neobvyklé podnikání, jehož vnitřní zákonitosti se v některých rysech vymykají i zásadám chování jiných konzultantských oborů. Mnohé jeho aspekty jsou finančně neměřitelné a neodhadnutelné, protože souvisejí s etikou nebo s významem osobních vztahů při této činnosti.
Jaké jsou hlavní otazníky, které jednotlivé firmy tohoto oboru v těchto letech řeší?
Může se zdát nelogické, že v rámci zeštíhlení, prováděném následkem tlaku akcionářů a shodnými doporučeními burzovních analytiků, jsou zavírány i rentabilní pobočky na malých trzích, jako je Česká republika (uzavírání poboček Korn/Ferry a Heidrick a Struggles – viz EURO 1/2002). Snad každá z deseti největších světových firem Executive Search zvažovala v posledních letech možnost vstoupit na americký akciový trh a nabídnout své akcie investorům, kteří nemají s fungováním Executive Search přímé zkušenosti, aby tak získala finanční prostředky, nutné na pokrytí nákladů souvisejících s mohutným rozvojem informačních technologií. Jak se ukázalo, nemají ale tito akcionáři k oboru vztah a sledují pouze vývoj cen akcií. Jejich tlak na rychlost a rentabilitu neodpovídá způsobům správného vyhledávání vedoucích manažerů.
V zahraničí jsou známy případy, kdy vyhledávání vhodných kandidátů pro klienta nebylo dokončeno právě pro netrpělivost akcionářů. Nejedná se přitom jen o akcionáře nebo burzovní analytiky. Ke stejným tlakům přispívají i pravidelná hodnocení a porovnání specializovaných firem, jako Kennedy Information nebo Executive Grapevine, které tento obor statisticky sledují – malé firmy na malých trzích mohou rozmělňovat výsledky headhunterovské firmy v celosvětovém průměru. K rozhodnutí o uzavření menších vzdálených kanceláří přispěje nakonec i faktor operativnějšího řízení a zajištění discípliny.
Firmy, jako Egon Zehnder nebo Boyden, na bursu nevstoupily a zmíněným tlakům se nevystavily. Zřejmě se připravily o náhlý přísun větších finančních zdrojů z burzovního pramene, ale mohou nadále pracovat klasickým systémem, který vede k dlouhodobějším výsledkům. K tomuto zcela jinému rozhodnutí je vedla zejména jejich vlastnická struktura, kde konzultanti jsou spoluvlastníky firmy. V případě Boydena je tomu tak jak uvnitř země, tak i na celosvětové úrovni.
Je však nutno v této souvislosti zmínit i jiný faktor, který může způsobovat problémy všem velkým skupinám Executive Search a vést ke změnám názvů v jednotlivých zemích. Jedná se o takzvaný Off limits – tedy nutnost brát při všech budoucích akcích ohled na zájmy minulých klientů. Již došlo k dělení firem i z důvodů přílišných omezení, která takto vznikla.
Headhuntingový trh střední Evropy je malý, a proto na něj některé mezinárodní trendy vývoje tohoto podnikání dopadají o to méně citlivě.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze