Radikální dáma - Euro.cz

Přihlášení

Radikální dáma

, Karel Hvížďala,
Radikální dáma
Zdroj: Euro.cz

Politika

Hlasy zpochybňující současný demokratický provoz v naší civilizaci nabývají na síle. Velice radikálně se k současné politické situaci v Evropě a v Německu vyjádřila pětaosmdesátiletá respektovaná politička Hildegarda Hamm-Brücherová (v parlamentu seděla šestnáct let za FDP), která pro poslední číslo časopisu Cicero prohlásila: „Je třeba nahradit parlamentní demokracii pomocí petičního práva občanskou demokracií. Země, ve kterých má petiční právo tradici, jsou mnohem flexibilnější a mohou snadněji provádět korekturu politiky.“
Stranická demokracie představuje pro paní Hamm-Brücherovou výběhový model. V Německu jsou členy nějaké strany jen 3,5 procenta voličů, a proto dle ní není možné hovořit o demokratickém systému, tedy o systému, ve kterém vládne lid. Dnešní stav má tendenci koncentrovat moc na ta místa, kde již je, a tam ji zabetonovává. „Moje představa je silnou moc politických stran korigovat pomocí takzvaných aliancí. Vezměme například otázku účasti naší armády v zahraničních misích. Pro hledání odpovědi na ni by se měli spojit občané (to znamená občanská sdružení) a politici ze všech možných politických stran a vytvořit alianci. Ta by sbírala podpisy pro řešení, na kterém by se dohodla. A kdyby měla podpisů řekněme 300 000 (tomu by v České republice odpovídalo asi 40 000), musel by se touto otázkou zabývat parlament, kde by mohli vystupovat zástupci této aliance, ať už jsou poslanci nebo ne.
Za další velkou chybu současného politického provozu označila paní Hamm-Brücherová skutečnost, že dnešní politici buď sedí v parlamentu, nebo v médiích, ale už nemají vůbec čas studovat a svobodně myslet. Doslova řekla: „Dnes jsou politici dálkově ovládanými figurkami médií a takový politik, který stále sedí na jevišti buď politickém, či mediálním, je pro skutečnou politiku a jako vzor pro občany již nepoužitelný.“