PROTESTY ZEMĚDĚLCŮ LIDÉ SCHVALUJÍ - Euro.cz

Přihlášení

PROTESTY ZEMĚDĚLCŮ LIDÉ SCHVALUJÍ

, (red),
PROTESTY ZEMĚDĚLCŮ LIDÉ SCHVALUJÍ
Zdroj: Euro.cz

N á t l a k o v é     a k c e

Naprostá většina české společnosti považuje loňské listopadové demonstrace zemědělců za oprávněné, lidé však nejsou zajedno v tom, zda blokáda silnic byla tím nejsprávnějším nástrojem jejich protestů.

Ve společnosti také převládá názor, že zemědělci produkují kvalitní potraviny, avšak nejsou schopni konkurovat světu. Vyplývá to z šetření společnosti Sofres-Factum. Protesty zemědělců označily více než čtyři pětiny respondentů za oprávněné. Za neoprávněné je považuje pouze jedna desetina dotázaných občanů. V otázce vhodnosti blokády silnic se společnost rozdělila na dvě přibližně stejně velké skupiny těch, kteří blokádu neschvalují a těch, kteří ji schvalují.

S blokádou častěji souhlasí lidé se základním vzděláním (59,4 procenta), lidé z jihu Moravy (59,4 procenta), z malých obcí do 500 obyvatel (56,6 procenta) a stoupenci KSČM (62,7 procenta). Nadprůměrný nesouhlas byl zaznamenán mezi studenty a učni (56,8 procenta), mezi lidmi s vyššími hrubými příjmy domácnosti (60 procent), v Praze (65 procent) a mezi stoupenci ODS (66,6 procenta).

(čtk)