Prodali Invesmart - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Prodali Invesmart

, Tomáš Skřivánek,
Prodali Invesmart
Zdroj: Euro.cz

Union banka

OSTRAVA/PRAHA (tos) – Union banka předala v polovině ledna dokumentaci k pohledávkám za společnostmi Invesmart a Union Group. Pohledávky za největšími dlužníky zkrachovalé banky tak mají definitivně nového majitele, kterým je společnost Braddock Finance & Capital. V majetku Union banky již tyto rizikové, málo bonitní a dlouho nehrazené nároky nebudou nadále figurovat. Za Invesmartem jich bylo celkem 21 v celkové výši jistin 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group evidovala Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun.
Pohledávky změnily majitele po ukončených výběrových řízeních, ve kterých nabídla nejvyšší cenu právě společnost Braddock Finance & Capital. Pohledávky za Invesmartem byly prodány za 265 tisíc korun a za Union Group za 50 tisíc korun.“V porovnání s nominální hodnotou pohledávek je samozřejmě jejich prodejní cena nízká, ale je to nejvyšší cena, kterou trh pohledávky ohodnotil. Ani jsem výrazný výnos neočekával,“ uvedl správce konkursní podstaty Lukáš Rajda. Dodal, že na prodejní ceně se určitě odrazila skutečnost, že Invesmart svoji pozici dlužníka nikdy neuznal, a to ani tehdy, kdy soud pravomocně potvrdil oprávněnost nároku Union banky. A na majetek Union Group byl prohlášen konkurz.
Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, co v listopadu 2002 převzaly takzvané speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance.