Problémy se softwarem - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Problémy se softwarem

, Karel Zaoral,
Problémy se softwarem
Zdroj: Euro.cz

Automotive SIG

PRAHA (zao) – Z iniciativy renomovaných automobilek, jako jsou například Jaguar, Audi, BMW a další, vznikla nezávislá iniciativa na kontrolu softwaru automobilů Automotive SIG. Za společným krokem výrobců vozidel je nepříjemný trend, kdy kvůli nekvalitnímu vybavení musejí výrobci čím dál častěji svolávat i desítky tisíc již prodaných vozů do servisů kvůli nápravě výrobní chyby. „Zhruba 60 procent svolávacích akcí je totiž spojeno se softwarem, na nějž je mimochodem věnována třetina všech nákladů na vývoj vozu. Více než 85 procent funkcí v moderním vozidle je totiž řízeno softwarem,“ říká Daniela Hauserová, mluvčí Automotive SIG. Cílem SIGu je umožnit výrobcům snazší kontrolu softwaru předtím, než vůz opustí továrnu. Pro hodnocení problémů vyvinula iniciativa hodnotící systém Automotive SPiCE.
Kvalita má rovněž enormní dopad i na kratší životní cykly modelů. Na jejich zkracování se významně podílí bezpečnostní prvky, které jsou do značné míry závislé na softwaru. Ten se vyvíjí, a tudíž musejí výrobci vybavení vozů inovovat v kratších cyklech, než tomu bylo dříve. Rostoucí požadavky také zatěžují dodavatelské řetězce, které mají problémy s udržením nastavených limitů.
Iniciativa Automotive SIG je však důležitá nejen pro výrobce, ale mnohde se dotkne celého trhu, kde firma sídlí. Koncentrace výrobních kapacit automobilek zvláště do středu Evropy totiž způsobuje rostoucí podíl automobilového průmyslu na HDP středoevropských zemí, jejichž malé ekonomiky výroba osobních vozů významně ovlivňuje. V takové situaci je kvalita produktů důležitá, protože její propad, následovaný propadem prodejů, by kromě automobilky poškodil i hostitelskou zemi.