Přežije i v unii - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Přežije i v unii

, Tomáš Skřivánek,
Přežije i v unii
Zdroj: Euro.cz

Cestovní pojištění

PRAHA (tos) – Svůj význam finančního ochránce turistů při nepředvídaných zdravotních komplikacích si cestovní pojištění udrží i poté, co se ČR stane členem EU a čeští občané budou mít v členských státech nárok na nutnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny. Zajišťuje totiž ochranu i v případech, na které nepamatuje státní zdravotní připojištění. Dvoustranné smlouvy o poskytování nutné zdravotní péče sice existovaly s mnoha státy, například s Německem, Rakouskem, Slovenskem či Itálií, už před vstupem ČR do Evropské unie, tato péče však nenabízela a ani od 1. května 2004 nebude nabízet turistům takový rozsah a komfort jako komerční cestovní pojištění.
Ve státech unie budou mít čeští občané od 1. května nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako místní. To ale mimo jiné znamená, že při ošetření nebo za léky budou muset zaplatit stejnou nevratnou spoluúčast jako tamní pojištěnci. Zdravotní péči přitom mohou za těchto podmínek čerpat pouze v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, v soukromých nemocnicích či ordinacích si budou muset zpravidla zaplatit celou péči sami. Nárok na zdravotní péči nekryje ani náklady na přepravu zpět do ČR.

Co hradí pacient v některých zemích Evropské unie
Země Hospitalizace – spoluúčast (poplatek) Ošetření – spoluúčast (poplatek) Léky – spoluúčast (poplatek) Zubní lékař – spoluúčast (poplatek)
Belgie 12,07 EUR/den
(děti 4,29) + paušální poplatek 27,27 EUR 25-60 %
u léků na předpis 1-2 EUR obvykle do 25 %, někdy až 40 %
Dánsko 15-100 % obvykle 100 % (někdy 35-60 %)
Francie 20 % nákladů nebo 10,67 EUR/den 30 % ošetření,
40 % laboratorní testy 35-65 %
Itálie až 36,15 EUR 100 % (při ošetření)
Maďarsko 0-100 % podle druhu ošetření
Německo 10 EUR/den,
max. 280 EUR 10 %,
obvykle max. 10 EUR 10 %, min. 5, max. 10 EUR
Rakousko 7,70-9 EUR/den pro pojištěnce
10-15 EUR/den rodinní příslušníci
nadstandard nehrazen 3,63 EUR – nemocenský lístek (kromě dětí a důchodců) 4,25 EUR za položku na receptu
Řecko 25 %
Slovensko 50 Sk/den až po 21 dní 20 Sk 20 Sk za recept + spoluúčast podle zařazení léku 20 Sk
Španělsko 40 % (kromě důchodců) pacient většinou hradí sám
Švédsko 80 SEK/den cca 250 SEK Při ceně do 900 SEK 100 %, od 900 do 4300 SEK 10-50 % 100-250 SEK
Velká Británie 5,90 GBP za položku (kromě dětí do 18 let, osob nad 60 let, těhotných žen) 80 %, max. 348 GBP

Pramen: ČSOB Pojišťovna podle podkladů Centra mezistátních úhrad