Přes dvě miliardy - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Přes dvě miliardy

, Pavel Hanslíček,
Přes dvě miliardy
Zdroj: Euro.cz

Strukturální fondy EU

PRAHA (hns) – ČSOB oznámila, že rozpracovala 112 projektů ucházejících se o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Z nich 91 spadá do segmentu malého a středního podnikání a municipálního segmentu a 21 patří do skupiny velkých podniků. O dalších 68 projektech se jedná. Výsledkem je zatím 24 předběžných úvěrových příslibů a 18 příslibů závazných. Vedle toho poskytlo takzvané EU centrum ČSOB bezplatné poradenství více než osmdesáti klientům a žadatelům o dotaci. Celkově požádali zájemci o úvěry ve výši 2,384 miliardy korun. Objem předběžně schválených úvěrů dosáhl celkové výše 490 milionů korun a na úvěrování závazně schválených projektů poputuje 370 milionů. Největší zájem projevili žadatelé o programy Průmysl a podnikání a Společný regionální operační program.