Prekérní situace - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Prekérní situace

, Jan Schneider,
Prekérní situace

Ochrana utajovaných skutečností by se měla začít brát vážně

Cílem tohoto vážně míněného pojednání je prozkoumat téma vládní krize z hlediska ochrany utajovaných skutečností, neboť tento závažný aspekt je v ní legitimně přítomen. Nejde o analýzu právního stavu, ale zásad procesu ochrany utajovaných skutečností, které by měly být co nejdokonaleji promítnuty do právního řádu a uskutečněny v praxi.

Předpoklady.

Nejprve několik předpokladů:
- Závažnost problematiky je dána zejména členstvím České republiky v NATO a vysokým postavením zúčastněných osob, to znamená odhadnutelně dalekosáhlými důsledky jakýchkoliv pochybení v této oblasti. Lze ji též odvodit z definice stupně utajení „přísně tajné“ (tak se utajovaná skutečnost klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky), neboť s takto vysoce utajenými skutečnostmi se aktéři krize mohou seznamovat.
- Každá specifická problematika má unikátního garanta. V tomto bodě není sporu: Národní bezpečností úřad (NBÚ) je obecným garantem ochrany utajovaných skutečností v rámci České republiky. Garance se vztahuje k celé šíři a době procesu utajování příslušných skutečností.
- Ochrana utajovaných skutečností musí být prováděna konzistentně: jakákoliv výjimka, nesystémové řešení či „zvýšená tolerance“ ji reálně oslabuje; jejich kombinace zvyšuje riziko exponenciálně. Navíc nutno respektovat ústavní rovnost občanů před zákonem - především z hlediska vyvození stejných důsledků ze stejné situace, bez ohledu na postavení osoby.
- Garant - má-li skutečně chránit utajované skutečnosti - musí okamžitě konat, jakmile zjistí výskyt rizikových příznaků u všech osob, určených k seznamování s utajovanými skutečnostmi, ať již tyto osoby absolvovaly bezpečnostní prověrku,…

Článek je součástí sekce Premium a je dostupný jen pro předplatitele

Už máš předplatné?

Chci se stát předplatitelem

Délka předplatného  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě

Způsob platby


Kam doručíme časopis?

Doručovací údaje

Fakturační údaje

Firemní údaje