Práce pro tři - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Práce pro tři

, Vladimír Piskáček,
Práce pro tři
Zdroj: Euro.cz

Arbitráže

PRAHA (bor) – Česká republika vede v současné době sedm mezinárodních smírčích řízení nebo arbitráží, ve kterých stát zastupují tři právnické společnosti. Squire, Sanders, Dempsey má na starosti spor se Saluka Investments, Nomurou (IPB) a Phoenix Action. Za zastupování Česka dosud podle ministerstva financí vyinkasovala 64,6 milionu korun. Právním zástupcem v řízení s Invesmartem (Union banka) a European Media Ventures (TV3) je kancelář Linklaters, která si za služby v roce 2004 naúčtovala 1,4 milionu korun. Weinhold Legal řeší spory se společností Eastern Sugar a ZIPimex. Za zastupování státu loni získala 1,4 milionu korun.
Podstata sporu státu s izraelskou společností Phoenix Action zatím není, na rozdíl od dalších arbitráží, veřejně známá. Ministerstvo financí tvrdí, že Phoenix Action požaduje po České republice 41 milionů dolarů za zmařenou investici do společnosti Benet Praha. Izraelci podali žádost o zahájení rozhodčího řízení k washingtonskému Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic, to v současné době rozhoduje o tom, zda tuto žádost zaregistruje. „Žádost podala společnost Phoenix Action už loni v únoru, zaregistrování je podmínkou arbitráže,“ řekl týdeníku EURO Václav Rombald, který má na ministerstvu financí arbitráže na starosti. Izraelská firma se údajně cítí poškozena v souvislosti se svou investicí do české společnosti Benet Praha, proti níž je vedeno řízení kvůli celním a daňovým únikům a jejíž finanční prostředky na účtech byly zmrazeny. Podle výpisu z obchodního rejstříku vstoupila společnost Phoenix Action do firmy Benet Praha v březnu roku 2003.
Firma European Media Ventures, jejíž spor má na starosti právní kancelář Linklaters, předpokládá, že v průběhu dubna doručí českému státu oznámení o arbitráži, čímž dojde k zahájení rozhodčího řízení. Důvodem arbitráže je rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zamítající převod televizní licence Martina Kindernaye na společnost KTV, na kterém se Kindernay s EMV dohodl.
Hrozbu vyplacení tří miliard ze státního rozpočtu cukrovarnické společnosti Eastern Sugar má odvrátit právní kancelář Weinhold Legal. Eastern Sugar žaluje Česko pro diskriminační přidělování kvót na výrobu cukru a pro neochránění trhu s cukrem před nelegálními dovozy. Daleko menší částku požaduje po státu chorvatská firma ZIPimex v dalším sporu, který řeší Weinhold Legal. Příčinou sporu je výpověď z domu v pražské ulici Na Poříčí 4, který patří ministerstvu školství. ZIPimex tvrdí, že tím byly vyvlastněny investice, které v objektu provedla, a požaduje náhradu ve výši 18,6 milionu korun.