Posila ze Slovinska - Euro.cz

Přihlášení

Posila ze Slovinska

, Naděžda Kubalíková,
Posila ze Slovinska
Zdroj: Euro.cz

NLB Factoring

Matjaž Sušnik (34), dosavadní poradce generálního ředitele, je novým členem představenstva NLB Factoring.
Sušnik přišel do NLB Factoring z její mateřské banky Nova Ljubljanska Banka, v níž strávil celou svou dosavadní kariéru. Před odchodem do Česka zastával pozici náměstka ředitele rozvíjejících se trhů. V této funkci zodpovídal za obchody v České republice, Rusku, Kazachstánu, na Slovensku a Ukrajině. V NLB se podílel také na přípravách rozpočtů, strategií pro mezinárodní obchod, stejně jako na zdokonalování IT řešení pro klienty společnosti.
Sušnik je absolventem Ekonomické fakulty Lublaňské univerzity. Hovoří plynně anglicky, německy, rusky, srbsky a chorvatsky. V současné době se učí česky. Je ženatý a má dva syny, ve volném čase rád sportuje.