PORUŠIL ZÁKON - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

PORUŠIL ZÁKON

, Milan Štoček,
PORUŠIL ZÁKON
Zdroj: Euro.cz

Tradeinvest

Praha (ČTK) – Investiční společnost Tradeinvest porušila zákon, když přes zákaz Komise pro cenné papíry (KCP) učinila akcionářům firem Toma a TZP nabídku, že převezme jejich akcie. Tradeinvest a firmy jednající s ním ve shodě nemohou podle zákona ode dne uveřejnění nezákonné nabídky převzetí vykonávat v těchto společnostech hlasovací práva. Informovala o tom KCP.

Důvodem zákazu nabídky převzetí komisí bylo to, že znalecké posudky neobsahovaly žádnou metodu ocenění. KCP tak nemohla posoudit, zda je navrhovaná cena přiměřená hodnotě akcií. „Nabídky převzetí nesplňovaly též některé formální požadavky Obchodního zákoníku, dodala mluvčí komise Radka Procházková. KCP upozornila všechny akcionáře Tomy a TZP, že osoby, kterým vzniklo právo na odkoupení cenných papírů a které tuto nabídku převzetí nepřijaly, jsou oprávněny do 29. července 2001 navrhnout uzavření smlouvy o koupi cenných papírů za přiměřenou cenu. Nebude–li jejich návrh přijat do patnácti dnů od jeho doručení, mohou se domáhat uzavření smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu škody. Akcionáři, kteří přijali nabídku převzetí, jež byla v rozporu se zákonem, se mohou u soudu domáhat doplacení rozdílu mezi cenou uvedenou v nabídce převzetí a přiměřenou cenou.