Portál informuje o legislativě - Euro.cz

Přihlášení

Portál informuje o legislativě

, Naděžda Kubalíková,
Portál informuje o legislativě
Zdroj: Euro.cz

CEBRE

PRAHA (red) – České zastoupení zaměstnavatelů a podnikatelů v Bruselu, kancelář CEBRE, spustilo v polovině. června nový informační portál o legislativě a připravovaných směrnicích EU. Portál www.cebre.cz/nastope monitoruje vývoj a aktuální stav vybraných oblastí legislativy schvalované na úrovni EU, jež jsou zásadní pro podnikatelskou činnost v České republice. Jak sdělila ředitelka CEBRE, zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR Blanka Jakubcová, nová webová stránka bude postupně sledovat i další témata, například vymahatelnost práva: „Naším záměrem je vytvořit portál, který budou moci využívat nejenom podnikatelé a jejich asociace, ale všichni zájemci o aktuální dění v Bruselu.“