zavřít

Ty to zvládneš.cz - MOTORKÁŘI - ZRÁDNÁ RYCHLOSTVýběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož…

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si…

Na Bořislavce bude stát umělecké dílo Federika Díaze

Kancelářské a obchodní centrum Bořislavka přinese letos Praze 6 nejen výraznou a světově…

POMÁHAT, ČI CHRÁNIT

04. listopadu 2019, 00:00 - Ondřej Stratilík
04. listopadu 2019, 00:00

Divoká zvířata se vracejí do Česka. S takovou razancí, že nikdo neví, co s nimi

„To tady byl ještě minulý provozovatel,“ nechce se mladý číšník příliš zaplétat do hovoru nad rok starými událostmi.

„A odkud to vlastně víte?“ otočí se nakonec na patě s prázdným táckem.

Je poslední říjnový pátek a Krkonoše čekají na nejdůležitější víkend celého letošního podzimu. „Měl tu štěně ovčáka a to mu potrhala,“ vypráví barman ve ztichlém sále, jenž za pár hodin zaplní hluk hostů, kteří na Přední Labské stráví říjnové prázdniny.

Hotel Velveta leží mimo hlavní turistické trasy a zároveň v dobrém zákrytu lesů a svahů, takže člověk má i přes blízkost důležitého silničního tahu z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna příjemný pocit z obklopení přírodou.

Zřejmě z podobných důvodů se tudy loni v srpnu potulovala mladá vlčice. Její průzkum vyvrcholil vběhnutím do hotelové restaurace, kde způsobila hodně velké pozdvižení. Do Velvety museli přijet veterináři, kteří vlčici uspali a převezli do safari ve Dvoře Králové nad Labem. Tam ji po pár dnech kvůli podezření na vzteklinu utratili.

Příběh z loňského léta byl sice extrémní, ale i proto si velká část přírodovědců a veřejnosti uvědomila, že vlci a jiná divoká zvířata se vracejí do České republiky bleskovou rychlostí a že to nebude kdovíjak romantický zážitek.

Česko čeká velmi citlivé rozhodnutí.

A už vůbec nejde o debatu, jestli myslivcům a zemědělcům povolit odstřel vlků jako na Slovensku, kde každoročně skolí desítky šelem. Potíž je mnohem širší.

Ustoupit přírodě a vyklidit divokým šelmám prostor, nebo zachovat desítky let trvající proces urbanizace pohraničních hor?

Dlouhých 105 let

Že půjde o svízelnou diskusi, kde místo argumentů zazní i zbraně, dokazuje V silniční škarpě u Konětop na Mělnicku tehdy našli mrt-1 vého mladého vlka. Autu přitom do cesty nevběhl. Pitva ukázala, že byl zastřelen.

Úmyslné zabití kriticky ohroženého zvířete zákony hodnotí jako trestný čin, a proto Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR (AOPK) podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Věc byla o to nepochopitelnější, že ve škarpě chyběly nejen stopy po příchodu zvířete, ale i krev. Takže zvíře někdo zastřelil, zvedl au Konětop potom odhodil. Přesto nakonec nikdo nezjistil, kdo chráněného a zdravě vypadajícího vlka zabil. „Policie věc odložila,“ krčí dnes rameny Karolína Šůlová, mluvčí AOPK.

Druhým extrémem je současná situace v tříhektarovém výběhu Národního parku Šumava. Aby se v areálu, kde může koexistovat maximálně patnáct zvířat a dnes jich už tam běhá čtrnáct, šelmy dále nemnožily, vlčice dostávají antikoncepci. Do budoucna možná dojde i ke kastraci samců, jíž se dnes veterináři brání. Vedení správy národního parku takové zásahy do přirozeného života zvířat hájí i tím, že vlky z Návštěvnického centra Srní si nikdo nechce odkoupit. Aby je tak nemuseli zabíjet, nenechají je ani rodit.

Oba tyto póly současného soužití Čechů s ohroženými šelmami ukazují, že nejde zrovna o zdravé partnerství. Jako by se od 5. března 1914, kdy v Beskydech Antonín Bocek či František Jesch zastřelil posledního vlka v českých zemích, úplně zapomnělo na to, že divoké šelmy do naší přírody patřily. A jako její součást byly stavy lovci regulovány.

Za oněch posledních 105 let se nicméně krajina i kvůli komunistickým plánovačům razantně změnila. Plocha lesů se sice pomalu zvětšuje, čímž se opticky rozšiřují působiště zvěře. Jenže turistický ruch se převážně v horách dostal na kdysi nečekanou úroveň, renesanci zažívá i pastevectví a venkovní chov ovcí a koz. Dřívější samoty s minimálním ruchem vystřídaly penziony s celoročním provozem. Příroda se daleko víc otevřela byznysu a turistům. Což už nemá nic společného s realitou, z níž vlci před 105 lety zmizeli.

Chápeme a rozumíme

Pro republiku o rozloze 7,9 milionu hektaru nevypadá zhruba sedmdesátka vlků, která tu aktuálně podle odborníků žije, nijak nepřehlédnutelně. Zásadní potíží je ale rozparcelování území, kdy se dříve celistvé oblasti tříští do menších segmentů. Což znamená, že zvířata se chtě nechtě objeví i v místech, kde hospodaří člověk. A kde na ně čekají i velmi jednoduché kořisti. Přestože podle řady výzkumů činí většinu potravy vlků - až 98 procent - divoce žijící zvířata.

„Pro rovnováhu v naší krajině jsou potřeba jak chovatelé hospodářských zvířat, která ji pomáhají udržovat bez náletových dřevin, tak vlci. Jsou výborní lovci a mohou pomáhat regulovat přemnožené divoce žijící velké býložravce a prasata divoká, která způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům,“ doplňuje Kateřina Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pokud podobná slova zazní v přítomnosti chovatelů ovcí z Broumovska či severozápadního pohraničí, žádné příjemné reakce se člověk nedočká. Těmto farmářům vlci pravidelně trhají stáda. A na Šumavě k tomu dochází i přesto, že hajní s ochránci přírody nechali ladem rozsáhlé zóny, kde se neloví a kde vlci mohou strhnout třeba i statného jelena. Zemědělci namítají, že zabít ovci či kozu je pro šelmy mnohem snadnější a atraktivnější než se pustit do souboje s vysokou.

Proto tlačí - nyní i u soudů - na to, aby stát opět povolil lov vlků. Argumentují příkladem Slovenska. Tam už mnoho let funguje odstřel vlků podle kvót. Zatímco v myslivecké sezoně 2012/2013 byl schválen odstřel 130 zvířat, když skutečně jich ulovili 150, v sezoně 2018/2019 slovenští myslivci skolili 31 vlků ze 70 možných.

Ochránci přírody se na věc dívají z opačné strany. Odmítají jakýkoliv tlak na šelmy. Místo toho by chtěli pomoct zemědělcům v ochraně stád. „Chápeme, že je pro chovatele těžké vidět svá zvířata napadená velkou šelmou. Rozumíme tomu, že zavádění ochranných opatření je pro mnohé komplikací,“ reaguje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. I proto je podle něj možné čerpat až stoprocentní dotaci na zajištění stád.

Konkrétně to znamená: ideálně plně elektrický plot jako síť nebo čtyři až pět drátů natažených nad sebou, položené pletivo vně ohrady či drát s elektrickým napětím patnáct až dvacet centimetrů nad zemí, aby se šelma k ovcím neprohrabala.

Výtky zemědělců, že ani sebelepší ochrana vlky neodradí, Pelc odbíjí: „Zkušenosti z Německa ukazují, že správně nainstalovaný a udržovaný ohradník zajistí až 80procentní ochranu před útokem vlka, společně s pasteveckým psem lze docílit až 95procentní ochrany.“

Že návrat divokých šelem do české přírody je velmi rychlý a nikdo zatím neví, jak má reagovat, dosvědčuje fakt, že teprve nyní ministerstvo životního prostředí spolu s resortem zemědělství připravují program péče o vlka. Ten nastaví pravidla, jak se ke zvířatům chovat, nebo upřesní pomoc zasaženým chovatelům. „Doporučuje i legislativní změny - například zahrnutí vícenákladů (veterinárníposudek, kafilerie, náhrada za zaběhnuté kusy, proplácení škod u farmových chovů jelenovitých) do systému vyplácení náhrad či úpravu dotačních pravidel,“informuje AOPK.

I když se původně zdálo, že ochránci přírody nechtějí o střílení nic slyšet, program péče nakonec tento bod obsahovat bude. Skolit bude možné vlka chovajícího se „nestandardně“. Tedy v situacích, kdy napadne člověka nebo se opakovaně pustí do stáda v zabezpečené ohradě.

Základní poučka je však jasná. Šelma potřebuje dostatek prostoru a její česká populace je závislá především na vývoji situace na Slovensku. Vladimír Hanzal z AOPK, který má na starost sledování stavu druhů živočichů, sumíruje: „Vzhledem k požadavkům druhu i jeho populační dynamice je nezbytné pro účinnou územní ochranu vymezit území ve velikosti řádově desítek až stovek kilometrů čtverečních. V těchto lokalitách je nutné omezit některé formy hospodářského využití a zachovat klidové zóny sminimálním rušením.“

Blízká setkání

Před Českou republikou se nyní vykrystalizovala zásadní otázka. Jak se popasovat s návratem divoké zvěře včetně vlka, medvěda, rysa či kočky divoké. Je zjevné, že kompromisy nejsou příliš možné a že připravovaný program péče o vlka nevyřeší všechno.

Jak přitom ukazuje pohled do historie, v uplynulých staletích byl vlk běžnou součástí krajiny. Nejvíce šelem v českých zemích žilo nejspíš v 17. století, čemuž odpovídají i počty ulovených kusů. Jen v rožmberském panství okolo Českého Krumlova lovci podle údajů badatele Otakara Kokeše mezi lety 1621 a 1650 skolili čtyři stovky vlků.

V současné filozofii krajiny už ale vlk místo nemá. Prostě se na něj zapomnělo. Její poměrně kapesní velikost nedovoluje vytvářet kdovíjak velké zóny, v nichž by se smečky držely.

Hospodáři, správci chráněných oblastí, zemědělci i podnikatelé a obyvatelé příhraničních oblastí se musejí shodnout na tom, jestli chtějí mít ze svého okolí prostor, jehož hlavním účelem bude zisk, nebo uzavřenou oblast vhodnou pro divoký život šelem. Jestli se tedy zakonzervuje dnešní stav, či se určitá území vybydlí, aby vlci v Česku zůstali a množili se.

Návrat vlka do přírody je hezká idea, ale něco to bude stát. Český postoj ke krajině, již trápí i mnohem zásadnější a stále neřešené potíže, však dokládá, že typicky polovičatá řešení jako podávání antikoncepce či nepochopitelně zabitá zvířata hned tak nezmizí.

A jak ukazuje rok starý příběh z krkonošského hotelu Velveta, blízká setkání ohroženého druhu občas čekají ituristy. 9

Zvirata usmrcená vlky v roce 2018

Kraj Ovce Koza Skot Pes

Královéhradecký92 4 13 1

Ústecký 73 3 0 0

Liberecký 29 0 2 0

Jihočeský 12 12 0 0

Plzeňský 58 0 3 0

Zlínský 3 0 1 0

Celkem 267 19 19 1

ZDROJ: AOPK ČR

Kolik platí stát za stržená zvířata

(v Kč za kus)

Jehňata a kůzlata 3500

Bahnice, kozy a neplemenní berani 6000

Plemenný beran nebo kozel v odchovu 10 000

Plemenný beran nebo kozel 15 000

Jalovice (do 10 měsíců) 15 000

Dojená ovce s mléčnou produkcí 19 680

Býček (do 10 měsíců) 24 000

ZDROJ: AOPK ČR

Ve škarpě chyběly nejen stopy po příchodu zvířete, ale i krev. Takže zvíře někdo zastřelil, zvedl a u Konětop potom odhodil. Vlci teritoria v české republice (rok 2017-2018)

ZDROJ: SELMY. CZ

Vyplacené náhrady škod způsobených vlky (v Kč)

ZDROJ: AOPK ČR

Jak se vlci střílejí na Slovensku

ZDROJ: MPSR SK

O autorovi| Ondřej Stratilík, stratilik@mf.cz


Čtěte také

Praha  Pražský primátor Zdeněk Hřib

Hřib: Zastavili jsme zbytečné technologické projekty za více než 100 milionů

Vede studenou válku s premiérem i s Čínou. Jedním z hlavních cílů Zdeňka Hřiba je ale…

před 2 hodinami

 V Česku se rozmáhá hypoteční přeběhlictví - ilustrační foto

V Česku se rozmáhá hypoteční přeběhlictví. Bankám hrozí miliardové ztráty

Divoký vývoj úrokových sazeb dal vzniknout novému fenoménu. Turistika klientů za…

před 2 hodinami

Události  Společnost SpaceX na floridském mysu Canaveral úspěšně vyzkoušela nouzový záchranný systém

SpaceX úspěšně vyzkoušel nouzový záchranný systém. Loď s padáky přistála na mořské hladině

Kosmická loď Crew Dragon americké společnosti SpaceX dnes na floridském mysu Canaveral…

19. ledna 2020

 Snadno dostupné kosmopolitní město nabízí chutě celého světa

Netradiční berlínská gastronomie. Snadno dostupné kosmopolitní město nabízí chutě celého světa

Lipsko je prý nový Berlín. Není! Na sklonku loňského roku jsem vyzkoušela obojí a z…

19. ledna 2020

 Americký prezident Donald Trump

Útok na americkou demokracii a volby. Trumpovi právníci chystají obhajobu proti impeachmentu

Právní tým amerického prezidenta Donalda Trumpa se před nadcházejícím procesem o…

19. ledna 2020

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Komentáře

Finance
Kdo bude letos muset zaplatit solidární daň?
Dodavatel elektřiny a plynu pro rok 2020. Jak vybrat nejlepší společnost?
Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?
Vrácení daní 2020 - kdy dostanete daňový přeplatek?
Kdy budou pololetní prázdniny v roce 2020?
Auta
Damon Motorcycles se pokusí o revoluci ve světě elektro biků
Fiat 124 Special T (1974) vs. VAZ 2101 (1975): Bratři z opačných břehů
Němci vyrábí nejméně aut za čtvrt století. Vláda už plánuje, jak krizi zmírnit
Škoda už prodává Octavii liftback. Jak si stojí proti konkurenci i Golfu?
Ministr dopravy si maloval dálnice. Hezký obrázek, Vladimíre, ale teď zpátky k domácím úkolům
Hry pro příležitostné hráče