Podpis v Přelouči - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Podpis v Přelouči

, Hana Boříková,
Podpis v Přelouči
Zdroj: Euro.cz

Ředitelství vodních cest ČR

Skanska DS a OHL ŽS podepsaly smlouvu na výstavbu nového plavebního kanálu na Labi včetně plavební komory, který umožní nákladní přepravu po vodě až do Pardubic. Kanál o délce 3,22 kilometru začíná východně od města Přelouč v území slepých ramen Labe. Dílo by mělo sdružení dodavatelů pod vedením Skanska DS začít stavět v květnu letošního roku, dokončení je plánováno na polovinu roku 2011. Investorem projektu za více než 1,8 miliardy korun je Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.
Součástí záměru je tříkilometrový kanál a plavební komora. Dílo zahrnuje také výstavbu dvou nových mostů: jeden povede přes plavební kanál, druhý přes Labe a naváže na již vybudované přemostění železničního koridoru. Starý most na jezu zůstane zachován, ale nebude již součástí hlavního silničního tahu Přeloučí.
Stavbě se už několik let snaží zabránit ochránci přírody. Kanál má totiž zasahovat do lokality Slavíkových ostrovů, ve které žijí evropsky významné živočišné druhy. „Stavba získala kladný posudek EIA a ministerstvo životního prostředí ji povolilo se stanovením řady podmínek k ochraně přírody, které už několik let plníme,“ tvrdí ředitel ŘVC Miroslav Šefara. Míní tím zejména přenesení motýla modráska a vytvoření nového biokoridoru podél pravého břehu kanálu, jenž propojí lokální biocentra.
Stavbu by nemělo podle vedení Ředitelství vodních cest výrazně zdržet ani rozhodnutí antimonopolního úřadu, který před koncem loňského roku organizaci uložil, aby zrušila soutěž na projektového manažera díla kvůli porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Problematiku kanálu ještě ovšem řeší Evropská komise, k níž svou stížnost poslali čeští ekologové.