Po pěti letech nový džob - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Po pěti letech nový džob

, Zdeněk Fekar,
Po pěti letech nový džob
Zdroj: Euro.cz

Bez podtitulu

PRAHA (zdf)- Najít si nového zaměstnavatele každých pět let považují za vhodné dvě třetiny pracovně aktivních lidí. Alespoň to vyplývá z Průzkumu motivace zaměstnanců, který loni uskutečnila společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) ve spolupráci s firmou LMC. Případné zděšení podnikových personalistů může utlumit fakt, na nějž upozorňuje Martina Možná z PwC – totiž že průzkum probíhal on-line prostřednictvím dotazníku umístěného na serveru jobs.cz – tím je dána skutečnost, že respondenti nejsou zcela reprezentativním vzorkem české populace, byť se výzkumu zúčastnilo celkem 991 osob.
Přesto je zajímavé, že nejčetnější skupina (45,8 procenta) by změnila místo po zhruba čtyřech až pěti letech, zatímco po dvou až třech letech, respektive po šesti až sedmi rocích hledání nové práce považuje v obou případech za vhodné jen okolo pětiny respondentů. Podle Jaroslava Berky ze společnosti Personnel Service se obecně právě sedmiletá práce pro jednoho zaměstnavatele považuje za vhodný impuls ke hledání nového působiště – výsledek elektronického dotazování tak zřejmě potvrzuje, že s internetem pracují dynamičtější lidé. Této domněnce nahrává i fakt zjištěný výzkumníky: dokonce 50,3 procenta lidí s vysokoškolským vzděláním považuje za vhodné změnit místo po čtyřech až pěti rocích, v prvních třech letech jsou však svému zaměstnavateli věrnější než středoškoláci. Naopak jen osm procent dotázaných se domnívá, že je vhodné místo vůbec neměnit.
Lidé jsou také poměrně ochotní za svojí prací dojíždět – pravda, ne příliš daleko. Po třetině respondentů je ochotno cestovat půl až tři čtvrtě hodiny či pětačtyřicet až šedesát minut. Přes hodinu a půl by za prací cestovala jen dvě procenta respondentů. Největší chuť k cestování do práce mají lidé z oboru financí – pětapadesát procent z nich je ochotno cestovat přes pětačtyřicet minut.
Jen zdánlivě v kontrastu jsou názory odborníků z branže. Zatímco například Berka považuje změnu po pěti letech za vhodnou, protože pracovník už na svém původním působišti může sklouzávat k rutině, personální specialista ostravské Nové hutě Jiří Adámek i vedoucí odboru řízení lidských zdrojů státního podniku Diamo Jiří Filip nesouhlasí s paušální nutností měnit místo jen proto, že člověk strávil u zaměstnavatele více než pět let. Všichni se však shodují, že časté změny zaměstnání samy o sobě nejsou na škodu – pokud ovšem nesignalizují pro zaměstnavatele nějaká negativa. „Zpravidla se jedná o člověka, který je třeba konfliktní nebo upřednostňuje výši platu před zajímavou prací,“ shrnuje Josef Koskuba, výkonný ředitel Klubu personalistů ČR.

Po kolika letech je vhodné změnit zaměstnání?
po 1 roce 0,9 %
po 2 – 3 letech 18,4 %
po 4 – 5 letech 45,8 %
po 6 – 7 letech 19,0 %
po 8 – 9 letech 4,2 %
po více než 10 letech 3,6 %
vůbec neměnit 8,0 %
Pramen: PricewaterhouseCoopers /Průzkum motivace zaměstnanců

Ohodnoťte tento článek
Diskuze