Pětice nových tváří - Euro.cz

Přihlášení

Pětice nových tváří

, Naděžda Kubalíková,
Pětice nových tváří
Zdroj: Euro.cz

Weil, Gotshal & Manges

PRAHA (nad) – Pražské zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges (WGM) posílilo pět právníků.
Robert Rabas vystudoval PF UK a University of San Francisco School of Law. Je advokátem v České republice a ve státě New York, před příchodem do WGM působil ve Weinhold Legal. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast akvizic, financování a obchodního práva.
Pavel Sniegon je absolventem PF UK a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří WGM působil v předních českých i zahraničních kancelářích. Jako právní poradce se specializuje zejména na právo obchodních společností, fúze a akvizice, právo hospodářské soutěže a evropské právo.
Josef Neskusil vystudoval kromě PF UK ještě Central European University v Budapešti, právo studoval též na Universidad de Granada ve Španělsku. V minulosti pracoval jako právník Komise pro cenné papíry a v advokátní kanceláři Dvořák & spol. v Praze, podílel se transakcích v oblasti fúzí, akvizic a kapitálového trhu.
Barbora Balaštíková, dcera známého advokáta Jiřího Balaštíka, je rovněž absolventkou PF UK a dále London School of Economics and Political Science. Právním studiím se věnovala i na Utrecht University v Nizozemsku. Pracovala jako koncipientka v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti sporné agendy, především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních v České republice i v zahraničí, včetně mezinárodní obchodní arbitráže.
Tomáš Chobola vystudoval PF MU v Brně a dále Evropské obchodní právo na University of Nijmegen. Ve své předchozí praxi působil u advokátní kanceláře Vašíček, Frimmel & Honěk a následně u White & Case v Praze. Zabývá se širokým spektrem právních služeb, zejména v oblasti hospodářské soutěže a obecného korporátního práva, v oblastech práva nemovitostí a projektového financování.

Diskuze