Personální zemětřesení - Euro.cz

Přihlášení

Personální zemětřesení

, István Lékó,
Personální zemětřesení
Zdroj: Euro.cz

Pozemkový fond ČR

Na Pozemkovém fondu ČR došlo k rozsáhlé obměně výkonného výboru. Prezidium PF, v jehož čele stojí ministr zemědělství Petr Gandalovič, odvolalo místopředsedu výkonného výboru Jaroslava Vignera. Na jeho místo byl zvolen Pavel Brandl, současný šéf Územního pracoviště PF v Chebu. Člen výkonného výboru Jiří Blažek sice rezignoval na funkci člena výkonného výboru, nicméně byl zároveň zvolen prvním místopředsedou tohoto orgánu. Předsedkyně výkonného výboru PF Jiřina Böhmová zatím ve funkci zůstává.
Dále na členství ve výboru rezignovali Ivan Hink, Iva Mejzlíková, Richard Chvojka a Zdeněk Fišer. Na jejich místa byli zvoleni Pavla Hůlová (do loňska předsedkyně Svazku obcí mikroregionu Křivoklát), Václav Krejčí (finanční poradce a konkurzní správce), Zdeněk Kvasnička (poradce prvního náměstka ministryně obrany Martina Bartáka) a Květoslava Brátová (referentka pozemkové správy na ministerstvu zemědělství).
„Personální obměna ve vedení PF je krokem ke zlepšení jeho fungování a k celkové stabilizaci. Znovu zdůrazňuji, že jednou z mých priorit je narovnání vlastnických vztahů a co nejrychlejší dokončení prodeje státní půdy zemědělcům. Kvalifikace jmenovaných členů je nejlepším předpokladem k dosažení těchto cílů,“ řekl Gandalovič.
Prezidium PF doporučilo pověřit Hůlovou vedením sekce územních pracovišť a hospodářské správy, Krejčího sekcí správy nemovitostí, Kvasničku odborem privatizace, Brátovou segmentem restitucí a dosavadní členku výkonného výboru Irenu Kreisingerovou odboru ekonomiky.

Diskuze