Personálie

21. listopadu 2016, 00:00 -
21. listopadu 2016, 00:00

Leden Povyšování v Havel, Holásek & Partners Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners jmenovala další tři partnery – Ondřeje Majera, Pavla Vraného a Jana Šturma. Majer se bude věnovat zejména fúzím a akvizicím, právu obchodních společností či odběratelsko-dodavatelským smlouvám, Vraný bude primárně zodpovědný za další rozvoj korporátního byznysu a Šturm bude spoluzodpovídat za řízení a rozvoj litigačního a restrukturalizačního týmu. Na místa seniorních advokátů se zároveň posunou Ivo Šimeček, Martin Strnad a Lenka Gachová.

Noví partneři v KŠD LEGAL

Advokátní kancelář KŠD LEGAL jmenovala dva nové partnery – Lucii Ježkovou a Jiřího Hrona. Ježková působí v KŠD LEGAL již desátým rokem a zaměřuje se především na poskytování právního poradenství v oblasti developmentu a stavebnictví včetně právní podpory při prodeji, koupi, nájmu či zřizování jiných práv k nemovitostem. Hron je vedoucím advokátem pro oblast fúzí a akvizic a ve své praxi se zaměřuje především na poskytování poradenství v rámci práva fúzí a akvizic, práva společností, nemovitostního práva a smluvní agendy.

Kudrhalt Suchá do Weinhold Legal

Weinhold Legal posiluje svůj pracovněprávní a litigační tým advokátkou Barborou Kudrhalt Suchou. Suchá absolvovala Právnickou fakultu UK. Vedle rodné češtiny hovoří anglicky a německy.

Změny ve WOLF THEISS

WOLF THEISS, přední regionální právní firma působící ve střední a jihovýchodní Evropě, oznámila s účinností od 1. ledna 2016 povýšení tří advokátů působících v její pražské kanceláři: Libor Prokeš a Petr Syrovátko byli jmenováni do pozice counsel, Pavel Srb je nově seniorním advokátem. Prokeš se zabývá hlavně oblastí fúzí a akvizic, nemovitostí a restrukturalizací společností. Syrovátko se specializuje zejména na vedení sporů a arbitráže. Srb se zaměřuje především na poradenství v oblasti fúzí a akvizic, práva nemovitostí a akvizičního financování.

Daniel Pikal posílil PwC Legal Daniel Pikal rozšířil tým advokátů mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal. V kanceláři doposud působil jako koncipient. Specializuje se na bankovní a finanční sektor. V kanceláři bude i nadále působit v oblasti M&A, korporátního a bankovního práva.

NOVALIA se rozšiřuje

Advokátní kancelář NOVALIA zaměřená zejména na inovativní podniky v sektoru IT služeb, zdravotnictví, finančních služeb a médií, se rozrostla o dva nové společníky – Markétu Kučerovou Pechovou a Billa Finneyho. Specializací Kučerové Pechové je procesní právo, a klientům tak poskytne silnou podporu v řešení soudních, rozhodčích a správních řízení i sporů. Američan Bill Finney bude mít na starost expertizu v oblasti přeshraničních transakcí, M&A a investicí obecně.

Únor

Nové vedení v DLA Piper

Mezinárodní advokátní kancelář DLA Piper jmenovala Miroslava Dubovského do pozice country managing partnera pro Českou republiku. Dubovský přešel do DLA Piper z Weinhold Legal. Do roku 2014 zastával pozici managing partnera pražské kanceláře Hogan Lovells, předtím působil v kancelářích Linklaters a Clifford Chance. Během své profesní dráhy získal rozsáhlé zkušenosti jako transakční právník specializující se na fúze a akvizice, private equity, restrukturalizace a finanční právo. Poskytoval rovněž právní poradenství při komplexních vnitrostátních i přeshraničních transakcích.

Szabová do Weinhold Legal

Advokátní kancelář Weinhold Legal posílila svůj pracovněprávní a litigační tým o advokátku Annou Szabovou. Szabová do Weinhold Legal přišla z kanceláře Hájek Zrzavecký. Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze.

Posila v Dvořák Hager & Partners

Pražská kancelář Dvořák Hager & Partners posílila svůj tým o Kateřinu Demovou. Demová s kanceláří spolupracuje od roku 2012 a v prosinci loňského roku úspěšně složila advokátní zkoušku. Ve své praxi se věnuje zejména pracovnímu právu, právu obchodních společností a oblasti závazkových vztahů.

SAMAK se rozšiřuje

Poradenská skupina SAMAK přivítala ve svých řadách Marcela Janíčka.

SAMAK rozšířením svého týmu pro Březen

bankovnictví, finance a leasing reaguje na poptávku klientů a posiluje svoji nabídku právních služeb zejména v oblastech akvizičního a projektového financování a regulace kapitálových trhů. Až dosud Janíček působil v kanceláři Havel, Holásek & Partners.

Posila v Havel, Holásek & Partners

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners získala další významnou personální posilu. Jakub Kocmánek má za sebou téměř devět let praxe v renomovaných mezinárodních kancelářích, naposledy strávil pět let ve WEIL GOTSHAL & MANGES. Ve své praxi se Kocmánek věnoval především právu hospodářské soutěže, správnímu právu, veřejným zakázkám a sporům. Kancelář rovněž jmenovala seniorního advokáta Jiřího Kmece do pozice counsel.

Andruško přešel do White & Case

Globální právní firma White & Case LLP posílila tým pro střední a východní Evropu o Jana Andruška, který nastoupil do pražské kanceláře do pozice mezinárodního partnera. Andruško je odborníkem na fúze a akvizice, obecnou korporátní problematiku, mediální právo, řešení sporů a mezinárodní arbitráže se zaměřením na technologie, média a telekomunikace, infrastrukturu a energetiku. Kromě právní praxe působil v letech 2011 až 2013 ve funkci generálního ředitele Nova Group a jednatele CET 21. K White & Case přišel z české právní firmy Kotrlík Bourgeault Andruško.

Nový společník ve Felix a spol.

Novým společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. se stal Tomáš Pekárek, který s kanceláří spolupracuje již od roku 2003 a v minulosti dosáhl řady úspěchů v oblastech korporátního práva, realit a developmentu. Těžištěm Pekárkovy praxe jsou transakce v oborech nemovitostí, financování a M&A. Jako hlavní právní poradce britského nemovitostního fondu asistoval při více než dvou desítkách akvizic nemovitostí v České republice a na Slovensku.

Müller partnerem v bpv Braun Partners

Mezinárodní advokátní kancelář bpv Braun Partners získala nového partnera.

Marc Müller působil několik let v Německu jako advokát, poté pracoval v České republice pro skupinu E. ON, ve které vedl právní oddělení a zastával vysoké manažerské pozice v řadě společností skupiny. V bpv Braun Partners Müller vy užije především své zkušenosti v oblasti energetického práva, německého práva a compliance.

V Kinstellar se povyšovalo

Přední mezinárodní advokátní kancelář Kinstellar oznámila povýšení Jana Jurošky do pozice partnera. Juroška se specializuje na právo obchodních společností (zejména fúze a akvizice), private equity a corporate finance.

V minulosti zastupoval významné mezinárodní a české klienty, jako například JP Morgan, Goldman Sachs, CPI, ČEZ, Credit Agricole Consumer Finance a Santander.

Duben

Další společník ve Felix a spol.

Novým společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. se stal zkušený advokát Tomáš Homola. Do Felix a spol. přešel z advokátní kanceláře Uhlíř, Homola a společníci, kterou v roce 1994 spoluzaložil. Specializuje se zejména na oblast práva civilního a navazující právní obory. Za dobu své praxe úspěšně dokončil řadu složitých restitučních kauz a podílel se na řešení restrukturalizace několika podniků. Věnuje se rovněž právní problematice rodinných společností a právu rodinnému, zaměřuje se i na oblast fúzí a akvizic.

Posila v KŠD LEGAL

Právní tým advokátní kanceláře KŠD LEGAL se rozrůstá o další odborníky – advokátku Sylvu Zborovskou a advokátního koncipienta Jiřího Blahutku.

Zborovská patří mezi odborníky na právo informačních technologií, jednu z důležitých oblastí specializace KŠD LEGAL.

Ve své praxi se Zborovská zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva obchodního, práva duševního vlastnictví, pracovního práva či na již uvedené oblasti e-commerce a informačních technologií.

Clifford Chance jmenovala 24 partnerů

Přední mezinárodní advokátní kancelář Clifford Chance oznámila jmenování 24 advokátů do pozice partnerů, a to včetně Miloše Felgra z Prahy. Felgr byl jmenován novým partnerem pražské kanceláře Clifford Chance po 14 letech působení ve firmě. Vede pražskou finanční praxi, která je jedním z nejlepších týmů na finanční právo v Praze, a ve všech významných ratingových publikacích je uváděn jako jeden ze špičkových odborníků na oblast financí a bankovnictví.

Expanze pražské kanceláře CMS Cameron McKenna pokračuje

Pražská advokátní kancelář CMS Cameron McKenna rozšířila svůj tým o dva nové právníky, Tomáše Pavelku a Moniku Marekovou. Oba nastoupili do týmu Commercial, Regulatory and Disputes, který se zaměřuje na oblast obchodního práva, požadavků regulačních orgánů a vedení sporů. Advokátem se navíc stal někdejší koncipient Pavel Dřímal, který ve firmě působí od roku 2012.

Slabá do bpv Braun Partners

Pražská pobočka bpv Braun Partners opět rozšířila své řady, tentokrát o novou právní posilu, advokátku Irenu Slabou. Dlouhodobou právní praxi absolvovala zejména v advokátní kanceláři PRK Partners. V bpv Braun Partners se Slabá bude věnovat právnímu poradenství s orientací na vedení sporů a rozhodčí řízení, zaměří se také na řešení insolvence a restrukturalizaci společností.

Nová advokátka v Z/C/H Legal

Advokátní kancelář Z/C/H Legal rozšířila řady svých advokátů. Lenka Gomez Tomčalová, která doposud v kanceláři pracovala jako advokátní koncipientka, úspěšně složila advokátní zkoušku.

V advokátní kanceláři Z/C/H Legal se zaměřuje především na právní poradenství v oblasti obchodního, rodinného a pracovního práva.

Květen

Další posila v Havel, Holásek & Partners

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se rozšiřila o další zkušenou právničku, kterou je Silvie Király. Király, jež má za sebou desetiletou praxi v advokacii, posílí specializovaný M&A tým kanceláře. Ten je s počtem více než 60 právníků včetně 13 partnerů největším týmem na fúze a akvizice ve střední a východní Evropě.

Nový řídící partner KPMG

Novým řídícím partnerem KPMG v České republice se stal Radek Halíček. Dosavadní vedoucí partner oddělení daňového poradenství a právních služeb převezme štafetu od spoluzakladatele české pobočky Jana Žůrka. Ten bude ve firmě nadále působit. Halíček působí v KPMG desátým rokem a je zakladatelem a vedoucím partnerem advokátní kanceláře KPMG Legal. Halíček se zaměří především na prohloubení úspěšné spolupráce jednotlivých součástí sítě KPMG při poskytování multidisciplinárních služeb a inovaci jejích poradenských produktů.

Bříza & Trubač se rozšiřuje Markéta Kořínková posílila tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se Kořínková specializuje na oblast řešení sporů a zaměřuje se především na zastupování klientů v občansko- a obchodněprávních sporech před soudy České republiky včetně zastupování klientů před soudy rozhodčími. LP Legal otevírá nové pobočky

Advokátní kancelář LP Legal otevírá dvě nové pobočky – v Hradci Králové a v Liberci. Vedoucím liberecké pobočky a zároveň trvale spolupracujícím advokátem se stal Michal Tandler, jehož specializací je zejména právo trestní, občanské, závazkové.

Nová advokátka ve Vych & Partners

Advokátní kancelář Vych & Partners rozšířila svůj tým o novou advokátku Zuzanu Gajdošovou. Gajdošová se zaměřuje se na právo občanské a obchodní, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a mezinárodní právo včetně práva EU.

Červen

Rödl & Partner jmenoval tři nové partnery

Poradenská společnost Rödl & Partner jmenovala 21 nových partnerů a 26 nových associate partnerů. Za Českou republiku byli jmenováni tři partneři – advokát Jiří Zoubek a daňoví poradci Pavel Humplík a Miroslav Kocman. Zoubek má bohaté zkušenosti v oboru fúzí a akvizic, mezinárodního daňového práva a trestního práva daňového, Humplík se specializuje na poradenskou činnost především v oblastech corporate compliance, fúzí a akvizic a daňových kontrol, mezi hlavní oblasti Kocmanova zájmu patří daňové audity, daňové due diligence a mezinárodní zdanění.

Kabilka do PricewaterhouseCoopers Legal Zdeněk Kabilka vstupil do mezinárodní advokátní kanceláře PricewaterhouseCoopers Legal do pozice seniorního advokáta. Specializuje se na veřejné zakázky, fúze, akvizice a corporate governance. Věnuje se také právu duševního vlastnictví a analýze ekologických

Červenec, srpen zátěží.

Dvořák Hager & Partners má novou advokátku Advokátka Lucia Luptáková posílila advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners v Praze. S kanceláří spolupracuje od roku 2014, letos úspěšně složila advokátní zkoušku. Luptáková se ve své praxi věnuje zejména právu obchodních společností a oblasti závazkových vztahů.

Tři další společníci v Havel, Holásek & Partners

Největší česko-slovenská právnická firma Havel, Holásek & Partners rozšířila počet svých equity partnerů, tj. partnerů, kteří jsou zároveň spolumajiteli kanceláře. Novými společníky se stali František Korbel, Dušan Sedláček a Lukáš Syrový. Korbel se specializuje na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. V minulosti působil jako legislativní náměstek tří ministrů spravedlnosti. Sedláček se zaměřuje na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků. Hlavním oborem Syrového je právo nemovitostí a stavební právo, obchodní právo a právo obchodních společností.

Watkinson přišel do Dentons

Globální právní firma Dentons posílila příchodem partnera Chrise Watkinsona svou praxi v oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic a private equity ve střední a východní Evropě. Watkinson bude působit v kancelářích v Budapešti a Praze. Soustředí se na přeshraniční fúze a akvizice, private equity transakce a společné podniky. Do Dentons přešel z advokátní kanceláře BBH, kde vedl tým specializovaný na právní služby podle anglického práva.

Nový vedoucí advokát v Glatzová & Co. Jan Veselý se stal vedoucím advokátem v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Ve své praxi se zaměřuje na M&A, energetiku a korporátní právo a jeho posun do vyšší pozice je důsledkem kvalitní práce, kterou v kanceláři Glatzova & Co. vykonává. Součástí týmu je od roku 2010.

Povýšení v Giese & Partner Denisa Molnár byla na základě své vynikající práce na mnoha významných přeshraničních transakcích jmenována vedoucí advokátkou v advokátní kanceláři Giese & Partner. Její specializací jsou financování, projekty s nemovitostmi, bankovní právo, koupě podniku, právo obchodních společností a zajištění pohledávek.

Posily v PricewaterhouseCoopers Legal Veronika Střížová a Iveta Štefánková posílily tým mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal. Střížová vstupuje do PricewaterhouseCoopers Legal do pozice advokáta, specializuje se na korporátní právo, právo nemovitostí a zastupování klientů v občanskoprávních a obchodněprávních soudních sporech. Štefánková vstupuje do PricewaterhouseCoopers Legal do pozice advokátní koncipientky, zaměřuje se na řešení mezinárodních i domácích sporů. Věnuje se také M&A a korporátnímu právu.

Squire Patton Boggs rozšiřuje tým

Pražská pobočka advokátní kanceláře má nového advokáta. Tým soudních sporů a arbitráží pod vedením Rostislava Pekaře posiluje Vladimír Polách. Polách působil více než šest let v pražské pobočce významné globální právní firmy a má zkušenosti v poskytování právního poradenství klientům v oblasti soudních sporů.

Další vedoucí advokát v CEE Attorneys Tomíček Legal Marek Martinka byl na základě své vynikající práce jmenován vedoucím advokátem v advokátní kanceláři CEE Attorneys Tomíček Legal. Martinka má rozsáhlé zkušenosti při poskytování komplexního právního poradenství významným obchodním společnostem a specializuje se zejména na právo duševního vlastnictví, generální korporátní praxi, pracovní právo, soudní spory a arbitráže.

Září

Povýšení v Havel, Holásek & Partners

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila počet svých právníků

případě zájmu o předplatné

v pozici counsel. V září byl do této pozice

225 276 434, nebo

jmenován dosavadní vedoucí advokát Ivo Průša, jenž v kanceláři působí od roku 2008. Průša začínal v advokátní kanceláři jako koncipient. Od počátku své právnické kariéry se specializuje na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů.

Ondřej Dostál přišel do PricewaterhouseCoopers Legal Právník Ondřej Dostál od září nastoupil do mezinárodní advokátní kanceláře PricewaterhouseCoopers Legal do pozice of counsel jako specialista na zdravotnické právo. V jeho gesci budou zejména spory mezi zdravotními pojišťovnami, zdravotnickými zařízeními a pacienty.

Dále také úhrady zdravotní péče, léků a zdravotnických prostředků, elektronizace zdravotnictví a právní regulace nových biomedicínských technologií.

V neposlední řadě bude řešit i analytiku připravované legislativy. Ondřej Dostál v minulosti pracoval v advokátní kanceláři Holubová advokáti, vedl Centrum pro zdravotnické právo na 3. LF UK, poskytoval odborná stanoviska ke zdravotnické legislativě ministerstvům zdravotnictví a financí, parlamentu i krajům.

Nový partner v LP Legal Advokát Jan Bureš posílil vedení advokátní kanceláře LP Legal. Stalo se tak po třech letech jeho působení ve společnosti. Bureš zároveň povede nově otevřenou pobočku v Hradci Králové.

Specializuje se na problematiku práva občanského, trestního a práva služebního poměru. Kromě advokacie sbíral své zkušenosti jako právník například v Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky.

Ambruz & Dark Deloitte Legal přijala deset nových právníků

Během posledních týdnů přibylo do týmu advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal deset nových právníků. K výraznému posílení došlo zejména v týmech Fúze a Akvizice, Veřejná regulace a daňová litigace a Forenzní služby. Stávající tým zkušených právníků doplňují například Hana Erbsová, která dříve pracovala v PwC Legal, Anna Szabová (Weinhold Legal) či Helena Freyová (Bird & Bird). Nábor zkušených právníků i čerstvých absolventů bude probíhat také v dalších měsících.

Posila v CEE Attorneys Tomíček Legal

Advokátní kancelář CEE Attorneys Tomíček

Karolínu Laubovou,

Legal posílila svůj tým příchodem nové advokátky Ivety Koubkové. Koubková se specializuje zejména na trestní

na laubova@mf.cz.

právo, soudní spory, právo obchodních společností, právo nemovitostí a smluvní agendu. Kromě toho má rozsáhlé zkušeností s uplatňováním nároků na náhradu škody při ublížení na zdraví.

Nový advokát v Dvořák Hager & Partners

Tým advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners v Bratislavě posílil Tomáš Richter Urban. Urban je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na oblasti private equity, bankovnictví a financí, obchodných smluv a M&A transakcí. Naposledy působil v advokátní kanceláři Čechová & Partners.

Předtím pracoval v právnické firmě Clifford Chance a v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Víkend bude plný prázdnin: trošku volna a více času
Servisní prohlídka auta na zimu: Kolik stojí a na co se zaměřit
Dlouhá cesta do práce? I na dojíždění a stěhování existuje příspěvek
Babišov: 10 důvodů, proč ANO vyhrálo volby
Investujeme do podílových fondů
Auta
Lotus Elise Cup 260 je další z řady britských specialit.…
Šéf VW Matthias Müller se obul do Tesly: „Vyhazují stovky milionů dolarů z okna“
Video: Podívejte se, jak Tatra zdolala jednu z nejvyšších uměle vytvořených překážek světa
Navrhují automobilky auta na míru bariérovým testům? Nový test IIHS ukázal, že spíše ne
Porsche 911 Carrera T má kratší manuální převodovku a nižší hmotnost
Technologie
Bixby 2.0: hlasový asistent Samsungu se rozšíří i do ostatních zařízení, půjde přes něj ovládat ledničku
Google Pixel 2 je v Česku, ale stojí pořádný balík
Logitech MX Master 2S: jak jednou myší ovládat tři počítače (vyzkoušeno)
Po instalaci Windows 10 Fall Creators Update někomu chybí aplikace. Co s tím?
Chrome 62 má častěji upozornit na nezabezpečené weby. Nějak to ale nefunguje
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít