Peníze od sestry - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Peníze od sestry

, Tomáš Skřivánek,
Peníze od sestry
Zdroj: Euro.cz

Union banka

OSTRAVA/PRAHA (tos) – Union banka uspěla u přezkumného jednání u Městského soudu v Praze, který uznal oprávněnost její pohledávky vůči rovněž zkrachovalé Union pojišťovně. Soud bance potvrdil celou její pohledávku, a to ve výši přes 1,6 milionu korun. Schůze věřitelů pak zvolila správkyni konkurzní podstaty Union banky Michaelu Huserovou do věřitelského výboru Union pojišťovny.
Do konkurzního řízení Union pojišťovny podalo přihlášky celkem 660 věřitelů, kterým pojišťovna dluží okolo 208 milionů korun. Union banka je se svou pohledávkou největším věřitelem tohoto konkurzu.
Správkyně konkurzní podstaty Union banky shromáždila pro někdejší klienty a dnešní věřitele banky do této chvíle už 5,9 miliardy korun. Vedle toho získala prodejem nemovitostí dalších 183 milionů korun, které jsou ale dosud v notářské úschově.