Papírová propast - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Papírová propast

, Čestmír Klos,
Papírová propast
Zdroj: Euro.cz

Státní úřady

PRAHA (črk) – Ministerstvo vnitra ročně spotřebuje čtyři miliony archů kancelářských papírů, jen o něco menší je spotřeba ministerstva financí(3,6 milionu) a dopravy (3,3 milionu.). Největším spotřebitelem z ústředních orgánů je ovšem Kancelář Poslanecké sněmovny (více něž čtyři miliony archů), nejmenším naopak ministerstvo informatiky (550 tisíc). Pět ministerstev – průmyslu, zemědělství, práce, kultury a pro místní rozvoj – a rovněž Kancelář prezidenta republiky se ovšem neobtěžovaly vyžádané údaje o své spotřebě v zákonném termínu sdělit.
Nevládní organizace Arnika tyto informace shromažďuje proto, aby mohla posoudit účinnost kampaně s názvem Šetrné papírování.
Úředníci státních orgánů zatím kampaň nijak vážně neberou. Se svéráznou logikou se Milan Návoj z Arniky setkal například na ministerstvu obrany: „Papír není třeba třídit, protože je zcela recyklovatelný“.
S užitím recyklovaných papírů je to na ústředních úřadech ještě horší než se sběrem. V Senátu se používají pouze na tiskopisy, Úřadu vlády má alespoň třetinu a ministerstvo spravedlnosti dvě třetiny recyklovaných obálek, kancelářský papír je však z čerstvých stromů.
Důsledným využíváním recyklovaného papíru se ze všech vrcholných státních orgánů může pochlubit jen ministerstvo životního prostředí. S podporou výrobců reprodukční techniky se podařilo zlomit i nedůvěru úředníků k užití tohoto papíru v kopírkách, tiskárnách a faxech. Ministr Libor Ambrozek si předsevzal, že k šetrnému chování přiměje i další resorty.