OUTRATA KONČÍ - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

OUTRATA KONČÍ

, (red),
OUTRATA KONČÍ
Zdroj: Euro.cz

Český statistický úřad

Předseda Českého statistického úřadu Edvard Outrata (62) požádal 26. července prezidenta republiky o odvolání z funkce. Vláda navrhla, aby byl Outrata odvolán ke 14. září a od 15. září byla do funkce jmenována docentka Marie Bohatá (51) ze CERGE institutu Univerzity Karlovy.

O úvahách vlády vyměnit šéfa ČSÚ informoval týdeník EURO už loni v říjnu (EURO 1/1998). Tyto informace tehdy odmítal jak Outrata, tak nový kabinet. Nyní v žádosti o odvolání, kterou má EURO k dispozici, Outrata mimo jiné uvedl: „V pr axi a pro povědomí veřejnosti bude přesvědčivější, když v běžné situaci po výměně vlády uplyne aspoň rok, než se vymění titulář mého úřadu. Nastává teď tedy čas, abych přispěl k vytvoření tohoto precedentu. Z toho by bylo možné usuzovat, že se výměna již delší dobu připravova la.

Docentka Marie Bohatá vystudovala VŠE v Praze a po ukončení studia postupně pracovala ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky, Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu a Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR . Přednáší na VŠE, FAMU i na zahraničních univerzitách.