OTEVÍRÁ SE SVĚTU - Euro.cz

Přihlášení

OTEVÍRÁ SE SVĚTU

, Tomáš Holinka,
OTEVÍRÁ SE SVĚTU
Zdroj: Euro.cz

Budapešťská burza

BUDAPEŠŤ (th) – Budapešťská akciová burza (BSE) změní svoji právní formu, čímž usnadní případnou integraci s ostatními burzami v regionu střední a východní Evropy. „Určitě to bude prointegrační krok, záleží však na tom, kolik procent bude smět vlastnit jeden akcionář,“ říká Vladimír Ezr, zástupce generálního tajemníka Burzy cenných papírů Praha. Čím větší podíl by mohl mít jeden akcionář, tím snazší by bylo jednání o případné integraci.
Členové BSE jednomyslně schválili plán transformace této instituce z veřejné obchodní na akciovou společnost. Byla to především vlastnická struktura, která v předešlých letech, kdy integrační vlna na světových akciových trzích sílila, budapešťské burze ztěžovala uzavírání aliancí. Podobnou výtku měli i představitelé pražské burzy, kteří vedle Varšavy a Ljubljaně jednali o vytvoření středoevropského trhu také s BSE.
Budapešťská burza chce dokončit transformaci na akciovou společnost do poloviny letošního roku. Poté bude připravena na další kolo jednání se západoevropskými i středoevropskými burzami. Možným problémem by však mohla být neslučitelnost obchodních systémů, které jednotlivé burzy v našem regionu používají. Zatímco Budapešť kvůli pohodlí svých členů převzala systém používaný australskou burzou, který je v našem regionu raritou, Varšava aplikuje systém NSC od pařížské burzy. Tím se orientuje spíše na alianci Euronext, sdružující burzy v Paříži, Bruselu a Amsterodamu.