Odstraňování zátěží podraží - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Odstraňování zátěží podraží

, Hana Boříková,
Odstraňování zátěží podraží
Zdroj: Euro.cz

Škoda Holding

Sanace v plzeňském hlavním areálu a v závodě Doudlevce firmy Škoda Holding se státu prodraží minimálně o 1,25 miliardy korun. Kabinet Jiřího Paroubka totiž v polovině letošního května schválil navýšení garance na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací firmy z původních 9,47 miliardy korun z roku 1997 na současných jedenáct miliard korun. Na základě toho vlastník nemovitostí plzeňské Škody společnost HQU International (dnes již je tato společnost součástí samotné firmy Škoda Holding – pozn. red.) v červenci podepsal dodatek ke smlouvě se společností Geosan Group, která dekontaminaci pozemků a dalších nemovitostí v Plzni zajišťuje. Dodatečné práce vyjdou podle kontraktu uzavřeného bez výběrového řízení na již zmíněných 1,25 miliardy korun. Praxi navyšování „ekologických“ garancí kritizoval letos ve své zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (EURO 17/2006).
„Ukázalo se, že původní částka nedostačuje ke splnění limitů stanovených Českou inspekcí životního prostředí a k závazku ministerstva financí odstranit ekologické škody vzniklé před privatizací,“ vysvětlila mluvčí Škody Holding Radka Pistoriusová. Dodala, že s ohledem na specifickou povahu sanací zvolila společnost HQU International možnost zadat práce dosavadnímu dodavateli. „Jedná se o zákonné rozšíření původní smlouvy z roku 1997, přičemž všechny podmínky zůstávají totožné s těmi původními,“ doplnila mluvčí. Jak dále uvedla, pět areálů podniku je již vyčištěno a v dalších čtyřech dekontaminační práce pokračují.
Kolínská stavební společnost Geosan Group v posledních letech výrazně rozšiřuje objem prací na zakázkách odstraňování ekologických zátěží. V minulém roce koupila plzeňskou pobočku dánského koncernu Marius Pedersen, který celosvětově podniká v likvidaci odpadů. Předmětem transakce byla část společnosti specializující se na sanační práce a dekontaminace právě v areálech Škody Holding. Letos získali Kolínští od ostravské stavební firmy Tchas Divizi ekologie Spolana Neratovice, která se zabývá sanacemi kontaminovaných objektů chemického závodu. Mezi další velké zakázky firmy patří sanace ropných lagun Ostramo ve státním podniku Diamo za více než tři miliardy korun. Za hlemýždí tempo prací si sdružení Čistá Ostrava vysloužilo minulý týden pokárání ministra průmyslu a obchodu Martina Římana. (bor)