Odstavec sem, odstavec tam - Euro.cz

Přihlášení

Odstavec sem, odstavec tam

, Aleš Mydlář,
Odstavec sem, odstavec tam
Zdroj: Euro.cz

Zákon o KCP

PRAHA (myd) – Novela zákona o Komisi pro cenné papíry (KCP) se koncem minulého týdne dostala na pořad schůze Senátu. Předpis obsahuje některá sporná ustanovení přímo nesouvisející s KCP. Jde o odstavec, který vyjímá Českou konsolidační agenturu z působnosti zákona o státní podpoře. Tento zákon kopíruje evropskou úpravu, kterou se musí Česká republika řídit. Senátnímu Výboru pro evropskou integraci se tato část nelíbí a navrhuje její zrušení. Jiná část Senátu se zákonem problém nemá. Dalším ustanovením „mimo“ je novela Obchodního zákoníku v oblasti institutu převzetí jmění v akciové společnosti. „Technická novela totiž učinila tento institut naprosto nepoužitelným,“ říká advokát Petr Kotáb z kanceláře Altheimer & Gray. Podle novelizovaného předpisu bude KCP moci například vydávat vlastní vyhlášky, vyžadovat více informací od obchodníků nebo zavést jejich nucenou správu. Zákon se dotýká i jmenování členů prezidia KCP, kteří jsou navrhováni vládou a jmenováni prezidentem, jenž ale může vydat i negativní stanovisko. Novela tu pamatuje i na případné komplikace. “V novele je ustanovení, že prezidium KCP může být i jednočlenné. Vzhledem k tomu, že KCP je chápána jako kolektivní orgán, zdá se však takový postup absurdní,” dodal Petr Kotáb.

Diskuze