ODA není problém - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

ODA není problém

, Pavel Páral,
ODA není problém
Zdroj: Euro.cz

Česká pojišťovna

PRAHA (pp) – Česká pojišťovna se minulý týden ohradila proti kritice za své úvěrování ODA a odmítla, že by návrh ODA, na nějž přistoupila, byl pro ni nebo pro její klienty nevýhodný. Nesplacený dluh ani negativně neovlivňuje její hospodaření. Podle sdělení mluvčího ČP Michala Urbana vznikl dluh ODA původně mezi touto politickou stranou a zkrachovalou Kreditní a průmyslovou bankou (KPB). Věřitelé, mezi nimiž byla spolu s dalšími významnými bankami a firmami i ČP, převzali úvěrové portfolio KPB. Při rozhodování o postupu řešení této pohledávky vycházela ČP vždy důsledně z ekonomické stránky věci, neuvažovala žádné politické aspekty. Zvolený postup řešení se týká výhradně peněz akcionářů. Proti této pohledávce byla již dříve vytvořena opravná položka, kterou zřejmě ani nebude nutno v plném rozsahu použít.