Ocel od začátku - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Ocel od začátku

, Vadim Fojtík,
Ocel od začátku
Zdroj: Euro.cz

VPO/VS

PRAHA (foj, bor) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začne zkoumat několikaletý spor o ceny dodávek surového železa mezi společnostmi Vysoké pece Ostrava (VPO) a Vítkovice Steel (VS) od samého počátku. Předseda úřadu Martin Pecina ve zdůvodnění svého rozhodnutí uvedl: „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 25. dubna 2004 ruším a věc vracím správnímu orgánu prvního stupně, který jej vydal, k novému projednání.“ V citovaném dokumentu Pecina mimo jiné uvedl, že správní orgán v prvostupňovém řízení pochybil, když nezkoumal přiměřenost a způsob stanovení cen požadovaných po společnosti Osinek, tehdejšímu majiteli Vítkovice Steel. Pecina se rovněž domnívá, že úřad pochybil, když nezkoumal širší souvislosti jednání společnosti Vysoké Pece Ostrava v rámci koncernu Mittal Steel.
Antimonopolní úřad zahájil z vlastní iniciativy na přelomu let 2003 a 2004 šetření společnosti Vysoké pece Ostrava. Zjišťoval, zda firma nezneužívá dominantní postavení vůči Vítkovice Steel, když v rámci vyjednávání o smluvních podmínkách a ceně tekutého surového železa několikrát zastavila jeho dodávky. Úřad v dubnu 2004 řízení ukončil a konstatoval, že dominantního postavení zneužito nebylo. Firma Osinek, však proti rozhodnutí podala rozklad.
Společnost Vítkovice Steel je na surovém tekutém železe z VPO závislá, neboť ho od jiného dodavatele z technických a ekonomických důvodů nemůže odebírat. Znesvářené strany se již několik let nemohou dohodnout na ceně dodávek. Vysoké pece Ostrava tvrdí, že po Vítkovice Steel požadují světové ceny, které účtují i společnosti Mittal Steel Ostrava. Vítkovice Steel zase považují ceny za příliš vysoké a domnívají se, že vysoké pece zneužívají svého postavení.