O dva právníky více - Euro.cz

Přihlášení

O dva právníky více

, Naděžda Kubalíková,
O dva právníky více
Zdroj: Euro.cz

Weinhold Legal

Do advokátní kanceláře Weinhold Legal nastoupili dva noví právníci. Eva Svobodová (28) se zaměřuje na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vyučuje pracovní právo na Právnické fakultě UK, je členkou Společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Dříve pracovala na České správě sociálního zabezpečení, Ministerstvu financí ČR a v advokacii, kde se věnovala převážně pracovnímu právu, smluvnímu právu a veřejným zakázkám. Má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti pracovněprávních záležitostí, zaměstnaneckých výhod, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a ochrany spotřebitele. Mezi její záliby patří sport, turistika a kultura.
Otakar Martinec (31) je advokátem, specialistou na právní vztahy k nemovitostem a obchodní právo obecně. Ve své předchozí praxi působil v developerské společnosti Sekyra Group, kde naposledy od roku 2006 zastával pozici ředitele pro řízení mezinárodních aktivit. Podílel se na přípravě a realizaci řady projektů z oblasti developmentu nemovitostí, a to od vytvoření akviziční struktury přes proces due diligence a vytváření relevantní smluvní agendy až po právní zajištění finální realizace. Mezi jeho záliby patří literatura, sport a cestování.

Diskuze