zavřít

Ty to zvládneš.cz - ZDRAVOTNÍ STAV ŘIDIČŮVýběr zpráv Protextu ČTK

Protext ČTK

Británie představí na EXPO 2020 interaktivní Pavilon poezie

Britský pavilon se na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji stane místem, z něhož…

Rozhovor: K čemu je dobré vzdělání LL.M. a MBA?

Tituly MBA či LL.M. za jménem poutají pozornost. Absolvováním profesního vzdělání si…

Vybíráte vysokozdvižné vozíky? Prověřte si, jak je to s jejich servisem

Dobré zařízení nestačí. U manipulační techniky to platí rovněž. Důležitý je i kompletní…

Nezávislost & Technologie

18. listopadu 2019, 00:00 - Václav Drchal
18. listopadu 2019, 00:00

Podle respondentů ankety se advokáti musejí do budoucna vypořádat hlavně s tlakem na prolomení advokátní mlčenlivosti a masivním nástupem moderních technologií

Týdeník Euro položil spolu se společností EPRAVO. CZ advokátům dvě anketní otázky:

1 Co podle vás bude pro advokacii nejdůležitější v horizontu příštích tří až pěti let?

2 Kterou událost hodnotíte jako nejzásadnější pro advokacii v uplynulém roce?

Odpovědí se sešlo celkem 13 (na pověry nevěříme).

Ty, které reagovaly na první otázku, byly až překvapivě monotematické. Vlastně se ale není co divit. Snahy českých (a evropských) politiků a úřadů omezit nezávislost advokátů a prolomit povinnost advokátní mlčenlivosti dosáhly hrozivých rozměrů a respondenti ankety na ně pochopitelně reagují.

Ve svých odpovědích tuto hrozbu zmínilo celkem osm z nich. Koneckonců, jak napsal Ondřej Trubač, „bez vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem, podpořené mlčenlivostí advokáta, si lze výkon advokacie jen stěží představit“.

Ještě více respondentů – celkem devět – pak zmínilo stále masivnější pronikání moderních technologií do práce advokátních kanceláří. I v tomto případě jde o hrozbu, ale stejně tak o příležitost.

Záleží jen na tom, nakolik se advokáti dokážou přizpůsobit.

Odpovědi na druhou otázku měly „rozptyl“ mnohem širší. Celkem tři z nich ovšem vyzdvihly projekt České advokátní komory – Advokáti proti totalitě.

Další se věnovaly doznívajícím oslavám století československé advokacie.

Martin Řanda, ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

1

Česká advokacie dělá v poslední době dobré pokroky, je akceschopnější a otevřenější modernizaci. Bude důležité tento směr udržet a přizpůsobit se novým trendům jak v oblasti ekonomického a právního vývoje, tak i – jak je každému jasné – ve využívání nových technologií. Ještě důležitější však přitom bude uhájit zároveň tradiční hodnoty advokacie, zejména nezávislost a právo na důvěrný vztah s klientem.

2

Paradoxně je dobré, že se nestalo nic zcela zásadního. Současné politické a společenské dění mě bohužel přesvědčuje, že případná zásadní událost by nepřinesla nic dobrého. Důležité je určitě to, že advokacii se daří odolávat nemoudrým snahám omezit povinnost mlčenlivosti advokátů.

Emil Holub,

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

1

Podle mého názoru bude významným faktorem automatizace a digitalizace právní práce, využití umělé inteligence. Jednoduché právní úkony a práce již dnes umějí zpracovat počítače nové generace. Tento trend bude pokračovat ještě rychlejším tempem. To bude mít vliv na vý chovu a trénink mladých právníků, koncipientů – jejich práce bude tímto dotčena nejvíce. Dotkne se také advokátů pracujících na méně sofistikované právní agendě.

2

Nejdůležitější bylo, že se nic důležitého, co by mělo vliv na výkon advokacie našeho typu, nestalo. Ondřej Trubač,

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

1

Trhem právních služeb může bezpochyby zamávat ekonomická krize, kterou nám někteří ekonomové v dohledné době předvídají. Přežití pak bude snazší pro advokáty, kteří budou pro klienta srozumitelní a budou chápat jeho konkrétní potřeby, a to nejen právní, ale i ty byznysové. Passé jsou například nepřehledné a odlidštěné timesheety, a to zejména v době krize.

2

Za klíčovou považuji snahu České advokátní komory na legislativním poli zabránit zničujícím tendencím omezovat mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Bez vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem, podpořené právě mlčenlivostí advokáta, si lze výkon advokacie jen stěží představit.

Jana Pattynová,

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář

1

Asi nejzásadnější trend, s nímž se bude muset advokacie vyrovnat, bude snižování poptávky po komoditizovaných právních službách. Pokud si mohu například na pár kliknutí vygenerovat smlouvu, je to mnohem jednodušší než návštěva advokáta. Relativně standardizované smluvní dokumenty do budoucna nahradí technologie. Advokátům tak zůstane role poradců, kteří by měli umět klientovi strategicky poradit, přijít s novým řešením a pomoci v navigaci při jeho podnikání.

2

Považuji za pozitivní, že ČAK přijala výkladové stanovisko k poskytování právních služeb online. Advokacie tak reaguje na rozvíjející se platformové poradenství, aniž by jej zcela odmítala, nebo naopak přehnaně liberalizovala. Petra Nováková, Nováková + Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

1

Dle mého názoru bude nejdůležitějším úkolem advokacie obhájit advokátní tajemství v tom rozsahu, v jakém je dáno doposud. Myšleno ustát různé sílící tlaky, a to nejen národní, ale i mezinárodní, na prolamování mlčenlivosti, ukládání různých reportovacích povinností apod. S tím úzce souvisí další neméně důležitá úloha, která spočívá v přesvědčování veřejnosti stran role profese advokáta jako takové a jejího místa v moderní společnosti. Zjednodušeně řečeno, že neplatí zkratka – advokát rovná se „napomahač“ různých nekalých praktik.

2

Přiznám se, že na první zamyšlení zde není nic, co by mi z hlediska profese natolik utkvělo v paměti. Napadají mě toliko změny na postu ministra spravedlnosti.

Robert Plicka, PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

1

Budeme se muset stále častěji zaměřovat na bezpečnost a ochranu dat.

Technologický pokrok nám umožní pracovat efektivněji a díky tomu věnovat více času osobnímu kontaktu s klientem. Současně však bude stoupat četnost různých online právních poraden a aplikací, které bude nutné důsledněji regulovat, aby nedocházelo k vinklářství a poškozování jména advokacie.

2

V historickém kontextu to je jednoznačně výročí 100 let české a slovenské advokacie. Stran aktuálních témat bych rád vyzdvihl zejména z naší strany neakceptovatelnou narůstající snahu orgánů veřejné moci prolamovat mlčenlivost mezi advokátem a klientem a dosud naštěstí úspěšnou obranu advokátního stavu proti tomuto nebezpečnému trendu.

Miroslav Bělina, Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

1

Za jeden ze stěžejních problémů v tomto horizontu považuji obranu proti neustálým snahám o prolamování advokátní mlčenlivosti. Tento boj vede naše komora nikoliv v zájmu advokátů, ale především v zájmu našich klientů, což mnohdy širší veřejnost zcela nechápe.

2

Za nejdůležitější událost v minulém roce považuji projekt naší komory k třicátému výročí sametové revoluce Advokáti proti totalitě, který dokládá, jak důležité jsou principy nezávislosti a důvěrnosti, a to nejen pro advokacii, ale především pro celou společnost. Současně tímto projektem vzdáváme hold těm, kteří bojovali proti totalitě za právo a spravedlnost, a někteří z nich přinesli oběť nejvyšší.

Irena Valíčková, Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

1

V dnešní době, kdy téměř v každém odvětví probíhá digitalizace, se tento fenomén nevyhne ani advokacii. Ačkoli jsem zastánkyní osobního jednání s klienty, podle mého názoru je nutno na toto reagovat a jít vstříc klientům, kteří preferují uvedený způsob komunikace.

2

Opustila nás první dáma české justice, JUDr. Dagmar Burešová. Specializací paní doktorky, stejně jako naší kanceláře, bylo pracovní právo. Její odchod nás a celou českou advokacii významně zasáhl. Pozitivní událostí byla naopak oslava stoletého výročí české a slovenské advokacie. Před sto lety se v Luhačovicích sešli advokáti k zahájení konzultace, jež se stala základem nové podoby jednotlivých samospráv svobodné advokacie. Jindřich Vítek,

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

1

Pro advokacii, jako jednu z právnických profesí, bude dle mého názoru nejpodstatnější uhájit co možná nejširší možnou míru mlčenlivosti a nezávislosti a odolat pokusům o vyšší míru regulace. Dále bude důležité učinit opět advokacii přitažlivou pro absolventy právnických fakult, protože tato skutečnost, která byla v minulosti samozřejmostí, se za poslední roky úplně vytratila.

2

Z hlediska výkonu advokacie je zásadním počinem uplynulého roku Výkladové stanovisko České advokátní komory k poskytování právních služeb online ze dne 9. 4. 2019.

Zuzana Stuchlíková, Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

1

Pokračujícím trendem budou technologické inovace. Cloud, CRM, nástroje pro řízení projektů a pro automatizovanou tvorbu a správu dokumentů už jsou dnes spíše standardem, skutečnou revoluci očekávám až s významnějším zapojením umělé inteligence. Pro sektory jako finanční služby nebo IT se stává nutností vedle podrobné znalosti regulatoriky daného odvětví rozumět i byznysové stránce věci, technologiím a procesům.

2

Ve finančním právu, na které se naše advokátní kancelář specializuje, byla jednoznačně tématem číslo jedna FinTech revoluce – směrnice PSD2 a související nařízení RTS SCA.

Jan Malý, Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

1

Nalézt vhodnou a vyváženou míru v oblasti elektronizace právních služeb.

2

Zavedení trestního činu maření spravedlnosti jako extrémně zneužitelného institutu vůči advokátům.

Pavel Holec, HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.

1

Advokacii v českých podmínkách ovlivní v nadcházejících letech patrně neustále sílící mezinárodní tlak na průlom do pravidel o advokátní mlčenlivosti a povinnosti přinášející novou dimenzi odpovědnosti advokátů v souvislosti s AML předpisy.

2

Patrně to bylo sté výročí počátku svobodné a samostatné advokacie na území Československa.

Barbora Simon Dunovská,

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

1

Advokacii, stejně jako i jiné oblasti, podle mého názoru ovlivní rozvoj IT, umělé inteligence a digitalizace, dojde k unifikaci a standardizaci procesů a smluvní agendy. Velkou roli může hrát i vývoj politické situace, důležité bude zejména zachování základních principů fungování právního státu a demokratické společnosti.

2

Z mého pohledu je nejdůležitější událostí 30. výročí listopadové revoluce 1989, 30 let svobodné advokacie a projekt advokátní komory Advokáti proti totalitě.

O autorovi| Václav Drchal, drchal@mf.cz


Čtěte také

Události  Koronavirem bylo nakaženo už přes 4000 lidí

Koronavirus zabil v Číně už 106 lidí, dostal se i do Německa

Na nový koronavirus v Číně zemřelo už 106 lidí a na 4500 osob je jím v této zemi nakaženo…

před 2 hodinami

 Zaměstnankyně Amazonu - ilustrační foto

Zaměstnancům Amazonu nevadí, že riskují práci. Dál firmu kritizují za přístup ke klimatu

Amazon čelí v posledních týdnech tlaku zaměstnanců na odpovědnější přístup společnosti k…

před 3 hodinami

Události  Cestující v Číně, ilustrační foto

Glosa: Koronavirus řádí v Číně. CzechTourism si mne ruce a očekává příval turistů

Na to, že k Číně přistupujeme pragmaticky, jsme si již zvykli. Slova ředitele státní…

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Drážní bianco. Manažeři Českých drah otálejí s podpisem prázdných směnek

Několik českých bank se podle zdrojů týdeníku Euro už dlouhé měsíce marně pokouší dohnat…

před 9 hodinami

Události  Nakladatelství Mladá fronta

Mladá fronta už nečelí návrhu na insolvenci, společnost Bazcom jej vzala zpět

Společnost Bazcom vzala zpět insolvenční návrh na vydavatelství Mladá fronta.…

27. ledna 2020

Sdílení

Líbí se Vám tento článek?
Sdílejte ho

Komentáře

Finance
Kdy si budete muset v roce 2020 doplatit zdravotní pojištění z vlastní kapsy?
Kalendář státních svátků 2020, kdy budou mít obchody zavřeno?
Sleva na manželku (manžela) 5x jinak
Termín pro odevzdání daňového přiznání: v roce 2020?
Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?
Auta
BMW M340d xDrive se vyzradilo předčasným únikem. A to hned…
Koronavirus zasahuje i automobilky. Stahují zaměstnance z Číny
Nové Caddy a Caddy Cargo se představí už v únoru
Chytré dálnice jsou nebezpečné, zjistili Britové. Zahynulo na nich už 38 lidí
Kvíz: Poznáte správně modely aut z těchto detailů?
Hry pro příležitostné hráče