Nevím, proč Nečas odstoupil

15. července 2013, 00:00 - Tomáš Pergler
15. července 2013, 00:00

Nemůžeme se ohlížet na to, jestli nějaké obvinění vyvolá politickou krizi, hájí se olomoucký vrchní státní zástupce

Od nočního policejního zásahu na úřadě vlády uplynul měsíc a místo kmotrů Romana Janouška nebo Iva Rittiga jsou ve vazbě stále lidé z původní vlny zatýkání, včetně bývalé šéfky premiérské kanceláře Jany Nagyové a trojice exposlanců za ODS. Na státní zástupce a policisty z protimafiánského útvaru ÚOOZ se valí stále větší kritika, že kriminalizují politické vyjednávání a de facto spustili vládní převrat, jenž vyústil do prezidentem oktrojovaného kabinetu. Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan si ale stojí za svým.

* Cítíte se pod politickým tlakem?

Ne. Ale co jsou to podle vás ty tlaky? Myslíte telefonáty, nebo komentáře politiků?

* Třeba…

Žádné telefonáty nejsou, nikdy nebyly. A komentáře? To je samozřejmě přirozená věc, zvlášť u lidí, kterých se dotýká určité řízení.

* Červnový zásah a trestní stíhání vyvolaly sled událostí, jež vedly až k pádu vlády Petra Nečase. Berete to v potaz?

Já nevím, kvůli čemu konkrétně padla vláda. Postup státního zastupitelství nemůže být ovlivněn následky, které případně vyvolá. My musíme postupovat přísně podle trestního řádu, stejným způsobem ve vztahu ke každé osobě. Nemůžeme rozlišovat, o koho se jedná.

* A dříve jste se s nějakým podobným případem nesetkal, tedy že byl vysoký politický představitel podezřelý z korupce? Je přístup v čase stejný, nebo se vyvíjí?

Ten postup musí být přesně takový. Trestní řád je pořád stejný. A my jsme tady od toho, abychom postupovali striktně podle zákona.

* Advokát Tomáš Sokol (zastupuje obviněného exředitele Vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka – pozn. red.) zdůraznil, že zásadou trestního práva je princip postihu za zaviněné jednání, přitom daná osoba si musí být vědoma nedovolenosti jednání. Obvinění exposlanci, Petr Nečas a Jana Nagyová ale nejspíš jednali s tím, že nedělají něco zakázaného…

Nevím, kde pan doktor Sokol bere informace, jak dotyční konali. My otázku subjektivní stránky posuzujeme na základě shromážděných důkazů. Pohybujeme se v rovině důvodného podezření a samozřejmě ctíme presumpci neviny. Nelze ale také přehlédnout určitou skrytost rozhovorů, nebo dokonce jakousi obavu, že se na to jednání přijde.

* Proč ale spadá jednání v případě poslanců do trestního práva a není to jen morální prohřešek?

To je samozřejmě kardinální otázka. Trestní řád definuje, co je to korupční jednání a co je úplatek. Činnost rozhodování v Poslanecké sněmovně nepochybně považujeme za obstarání věci obecného zájmu. Úplatkem může být jak peněžní plnění, tak nějaká nemateriální rovina, na kterou není nárok, v našem případě konkrétní pracovní pozice. Je to samozřejmě věcí posuzování, nicméně důkazy naznačují, že takový nárok na pracovní pozice, o které ve věci jde, neexistuje. Pak zde musí být příčinná souvislost, to znamená souvislost nabídky s obstaráním věci obecného zájmu, tedy dohoda na nějakém vystupování ve sněmovně. Konkrétně to byla rezignace poslanců, jejímž prostřednictvím měl být schválen konkrétní zákon. Nashromážděné důkazy ukazují podezření, že k takové dohodě došlo. To jsou znaky skutkové podstaty.

* Otázka ale je, jestli takové dohody můžeme považovat za trestné v politické sféře…

Pomůžu si srovnáním se sportovním prostředím. Tam dochází k celé řadě událostí, které by také mohly být považovány za trestný čin, vzhledem ke sportovním pravidlům jsou ale dovolené – zmiňme třeba box. Judikatura se nám však posunula a už víme, že když jednání sportovce vybočí z těchto pravidel, může to být považováno za trestný čin. Je tu možná jakási analogie a je třeba posuzovat, zda vyšetřovaná činnost je nějakým politickým vyvažováním, prosazováním zájmů, anebo jestli už vykročila z politiky, kdy si někdo řeší pouze osobní profit přes využití situace, do jaké se dostal. V takovém případě už to jednání podle našeho názoru může být zařaditelné pod trestní zákoník. Tento případ se zřetelně odlišuje od běžné politické praxe. Je tu podezření, že se uvedeným osobám mělo dostat funkcí, k nimž není běžný přístup. Za to měly umožnit přijetí zákona, jejž označovaly za špatný pro celou společnost. Jednání proběhlo v utajení před samotným hlasováním a mělo charakter obchodu.

* Od jednoho z kritiků zaznělo, že jste v kauze příliš rigidní a tím vlastně působíte více škody než užitku…

Nerozumím, k jaké škodě by to vyšetřování mohlo vést.

* Padl také návrh na ustavení parlamentní komise, která by postup státních zástupců prošetřila…

Na to je poměrně jednoduchá odpověď: Postup státního zastupitelství nemusí prošetřovat žádná poslanecká komise, protože je pod kontrolou soudu, a to už od samého počátku, když se rozhodovalo o povolení operativních prostředků.

* Pokud s tímhle případem uspějete u soudu, budete možná globální premianti v prokazování tohoto typu korupce. Zkoumali jste zahraniční příklady?

My je nezkoumáme. Ale například v Itálii se nedávno bývalý senátor dohodl s neapolským státním zastupitelstvím na uznání viny za to, že před lety přeběhl od levice k Berlusconimu a inkasoval za to tři miliony eur.

* Při srovnávání se sportem jste zmiňoval posun v judikatuře. Předpokládáte ho i v této kauze u českých soudů?

Já nepředpokládám nic, sport byl jenom příklad.

* Teď konkrétněji. Proč jste stále neobvinili někoho z „kmotrů“, jako jsou Roman Janoušek nebo Ivo Rittig, kvůli nimž se vyšetřování vlastně rozběhlo?

Pokud někdo volá po tom, aby byl někdo obviněn, tak to mi skoro připomíná doby dávno minulé. Zadruhé, trestní řád přesně stanoví, jak má státní zástupce postupovat. To znamená, pokud při prověřování jakékoli věci zjistí, že je zde shromážděn okruh důkazů, které s větší mírou pravděpodobnosti ukazují na spáchání trestného činu, tak koná. Taková situace může samozřejmě nastat u různých lidí v různých časových obdobích. U některých získáte důkazy dříve, u jiných později, u některých vůbec. Proto také dochází k časově odlišnému procesnímu řešení některých jednání.

* Chystají se tedy další obvinění, nebo jste v tomto ohledu u konce?

Dokud není dokončeno vyšetřování, u konce nejsme.

* A dá se předpovědět, jak dlouho bude vyšetřování trvat?

Víme, že ta kauza je v několika liniích. Ve dvou je zahájeno trestní stíhání, v části probíhá dosud prověřování. Je samozřejmě předpoklad, že tam, kde bylo zahájeno vyšetřování, se bude končit dříve.

* Ještě k té části ve stadiu prošetřování. Dá se říci, že je objemnější, co se týče počtu lidí a závažnosti trestné činnosti, než ta část, v níž již padla obvinění?

Odpověď bych v tomto případě omezil na to, že ta prověřovaná část je poměrně rozsáhlá.

* A jak jste s prověřováním vlastně daleko?

To je zřejmé. Byla ukončena fáze skrytého vyšetřování, ta fáze skončila domovními prohlídkami. Nyní se dostáváme k otevřenému vyšetřování, k vyhodnocování zajištěných důkazů a podle výsledků analýzy se rozhodne o dalším procesním postupu.

* Zpět k té skupině již obviněných. Kdy by mohly padnout první obžaloby? Je to otázka měsíců?

V tuto chvíli nechci věštit z křišťálové koule. Postup je závislý od toho, jaké informace získáme výslechem osob a ze zajištěných věcí.

* Budete kromě Petra Nečase a Miroslava Kalouska předvolávat ještě další politiky?

Opakovaně uvádím, že nekomentuji předem, koho budeme předvolávat nebo jaké úkony budeme činit.

* Je známo, že bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Kovanda přiznal zneužití tajné služby ke sledování. Přiznal se ještě některý další z obviněných?

Nechci veřejně analyzovat výpovědi jednotlivých obviněných. Jsou tu koluzní důvody vazby (obava, že bude narušeno vyšetřování trestní záležitosti, například ovlivňováním svědků – pozn. red.), nebudu dávat nějaké signály dosud nevyslechnutým svědkům…

* Běží výslechy podle plánu? Objevily se zprávy, že se trochu zadrhávají…

To jsou takové tendenční informace. K dnešnímu dni (čtvrtek 11. 7. – pozn. red.) je vyslechnuto bezmála 30 osob, u asi pěti byl výslech zrušen. V době dovolených je tento poměr podle mě přiměřený. Na následující dva týdny je plánováno dalších 12 či 13 výslechů nebo podání vysvětlení. Čili nemohu říci, že bychom na této kauze nepracovali. Snažíme se, aby mohli být obvinění propuštěni z vazby co nejdříve. Podle dozorujícího státního zástupce by to mohlo být do poloviny srpna. U některých obviněných může dojít k propuštění i dříve.

* A má teď koluzní vazba vůbec smysl, když se svědci dozvědí spoustu informací z médií?

Na první pohled by se mohlo zdát, že vazba smysl nemá. Ale je tu třeba vidět ještě aspekt, že svědkům jsou předestírány výpovědi a zajištěné důkazy, aby se k nim vyjadřovali, a to je taková, řekl bych, jemná technická práce. Jde tam o každé slovíčko. Navíc jsme zaznamenali určité jednání, které bychom mohli považovat za něco, co může ovlivnit svědeckou výpověď.

* Ministr spravedlnosti Pavel Blažek poslal krátce před odchodem z funkce nejvyššímu státnímu zástupci několik dotazů. Mezi jiným se také ptá, proč byl červnový zásah tak masivní a zúčastnilo se ho 400 policistů…

Policie realizovala soudní příkazy. Šéf útvaru dostal více než 30 příkazů k domovním prohlídkám a bylo třeba je provést souběžně. To není úplná legrace, vzpomeňme, jak dopadla prohlídka Krejčířovy vily.

* Proč vede vyšetřování státní zástupce?

Jednak mu to trestní řád umožňuje a zadruhé u trestných činů vojenských osob to tak trestní řád výslovně stanovuje.

* Je to ostře sledovaný případ, s nímž je spojena politická krize… Pokud by soud neuznal vinu obviněných, odešel byste z funkce vrchního státního zástupce?

Já nevím, s čím je politická krize spojená, jestli nezaměňujeme příčinu za následek…

* Tak to už je spíš filozofická otázka…

Ale dosti podstatná, protože nebýt určitých jednání, tak by politická krize nebyla. Konkrétně netuším, a ani mi to nepřísluší hodnotit, čím byla krize vyvolána.

* Krizi přímo spustila demise premiéra…

Ale co za ní konkrétně bylo, já nevím. A nechci o tom ani spekulovat. Prozatím každý postup státního zastupitelství byl kontrolován soudem a nebylo v něm shledáno žádné pochybení.

* Ovlivnila vás nějak při rozhodování osobní zkušenost z kauzy Čunek, kdy tehdejší nejvyšší státní zástupkyně byla při vyšetřování ochotná zohlednit hledisko stability vlády a vy jste musel odejít z funkce?

Určitě ne, není k tomu důvod.

* Zvažoval jste někdy politické ambice?

Nezvažoval.

* Petr Hájek, spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klause, má na svém webu úvahu, podle níž za červnovým zásahem stojí spiknutí ve prospěch americké nabídky na dostavbu Temelína. Zdůrazňuje, že jste se také vy s pražskou kolegyní Lenkou Bradáčovou zúčastnil stipendia v USA… Může se to zdát přitažené za vlasy, ale říká to bývalý vysoký státní úředník…

Není důvod zastírat, že jsem absolvoval vzdělávací program, který připravuje vláda USA pro stovky a tisíce lidí na celém světě k nejrůznějším tématům. Kromě mě a doktorky Bradáčové tam byli i další státní zástupci, o nich se ale nemluví. Vyjeli tam i politici, členové Parlamentu nebo hejtmani. Mrzí mě, pokud o tom někdo spekuluje, a vůbec si nezjistí, o jaký program se jedná, kdo ho absolvoval, a pak to použije ke zkratce, že je někdo jakýmsi agentem.

* Je známo, že vy a vaši kolegové z Olomouce nejste zastánci rušení vrchních státních zastupitelství, což je jeden z hlavních bodů vládního návrhu zákona o státním zastupitelství. Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce předlohu změnit. Může podobu zákona ovlivnit současná kauza s obviněním politiků?

Nevím, jak by mohla situaci kolem tohoto zákona změnit. V zákoně je nepochybně celá řada pozitivních ustanovení, jako funkční období a nezávislost nejvyššího státního zástupce nebo otázka poradního sboru státních zástupců. Důležité ratio má i Úřad pro potírání korupce. Šmahem to odmítnout je nesmysl. Na druhou stranu si myslím, že je tady vybudovaný dobrý tým lidí a náš úřad funguje efektivně. l

Nelze přehlédnout skrytost rozhovorů nebo jakousi obavu, že se na to jednání přijde. IVO IŠTVAN • Narodil se v roce 1965. • Vystudoval Právnickou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). • Začínal na brněnské městské prokuratuře, později působil na Krajském státním zastupitelství v Brně. Od roku 1994 byl státním zástupcem na Okresním státním zastupitelství Brno-venkov. • Vrchním státním zástupcem v Olomouci se poprvé stal už v roce 1997, v pouhých 32 letech. • Před devíti lety se dostal do širšího povědomí rozhodnutím v kauze údajného uplácení poslance Zdeňka Kořistky. Ištvan tehdy potvrdil, že zadržení asistenta šéfa ODS Mirka Topolánka Marka Dalíka a lobbisty Jana Večerka bylo nezákonné a neexistoval důvod k vazbě. • V roce 2007 se dostal do konfliktu s tehdejší nejvyšší státní zástupkyní Renátou Veseckou kvůli údajnému nátlaku při vyšetřování vicepremiéra Jiřího Čunka. Tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil ho odvolal. Ištvan se ale bránil správní žalobou a u soudu uspěl, v lednu 2011 se vrátil do funkce. Kdo je obviněný Jana Nagyová Bývalá vrchní ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády je obviněná z dvojího zneužití pravomoci úřední osoby – kvůli údajnému uplácení tří bývalých poslanců ODS a zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování Radky Nečasové a zaměstnanců úřadu vlády. V případu korupce poslanců je obviněná také z podplácení. Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa Bývalí poslanci ODS, kteří se v listopadu 2011 vzdali mandátu, podle obvinění za úplatek ve formě pracovních míst. Všichni čelí obviněním ze zneužití pravomoci a přijetí úplatku. Roman Boček Bývalý náměstek na ministerstvech dopravy a zemědělství, v říjnu 2012 jmenován do představenstva Českých drah. Podle vyšetřovatelů fungoval jako spojka mezi Nagyovou a poslanci, je obviněn ze zneužití pravomoci a podplácení. Ondrej Páleník Někdejší ředitel Vojenského zpravodajství, posléze šéf Správy státních hmotných rezerv, obviněn ze zneužití pravomoci. Podle policie po dohodě s Nagyovou zorganizoval nelegální sledování. Milan Kovanda Nástupce Páleníka v čele Vojenského zpravodajství, obviněn ze zneužití pravomoci. Jako jediný z obviněných není ve vazbě, protože přiznal zneužívání vojenské tajné služby. Jan Pohůnek Bývalý šéf kontrolního odboru Vojenského zpravodajství, obviněný ze zneužití pravomoci. Zřejmě vedl sledování Nečasové a vládních úředníků. Petr Nečas Bývalý premiér a předseda ODS zatím nebyl formálně obviněn. Ivo Ištvan nicméně požádal sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání a minulý pátek expremiéra dvě hodiny vyslýchal. „Budu činit vrchního žalobce Ištvana osobně odpovědným za to, že ničí životy,“ prohlásil Nečas na odchodu.

O autorovi| Tomáš Pergler» pergler@mf.cz

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Segwit2x se nekoná. Bitcoin se zatím štěpit nebude.
Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ
Měli byste se bát, když nakupujete na českých e-shopech?
Když za škodu může sport...
Auta
Další věc, která zamotá pražským taxikářům hlavu: Uber…
Škoda spustí výrobu elektromobilů v roce 2020, plug-in hybridů o rok dřív
Tajemný prototyp z českých silnic přišel o maskování. Jedná se o nové Lynk&Co 02
Elektrický tahač Tesla Semi má po premiéře. Někteří ho ale za žádný zázrak nepovažují
První upoutávky na Mercedes-Benz CLS ukazují předek a digitální interiér
Technologie
Dostupnost šestijader Coffee Lake se asi zlepší v půli prosince, Intel spustí další linku
Operátoři slibují „datování bez počítání“. Je to prachsprostá lež [komentář]
Tip: Firefox vám poradí, čím nahradit nefungující doplňky. Jak na to?
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Google Maps budou přehlednější. Navíc se přizpůsobí chodcům i řidičům
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít