Neuspokojili - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Neuspokojili

, Tomáš Pohanka,
Neuspokojili
Zdroj: Euro.cz

Rolf Bauer

PRAHA (tpk) – Na základě neuspokojivých výsledků procesu restrukturalizace ve Šroubárně Libčice odvolala mimořádná valná hromada Miroslava Přecechtěla a Vladimíra Zikmunda z postu jednatelů společnosti. Jediným jednatelem byl potvrzen Rolf Bauer (55). Šroubárna Libčice je největším výrobcem tažených drátů a spojovacích součástí v tuzemsku, přičemž export do zemí Evropské unie se na její produkci podílí 85 procenty.
Bauer vystudoval podnikové hospodářství v Německu. Vysokoškolské vzdělání si v průběhu praxe prohloubil studiem účetnictví, materiálového hospodářství a nákupu, kontrolingu a vyjednávání. Svou profesní kariéru započal roku 1974 ve společnosti Frieseke & Hoepfner GmbH v Erlangenu, kde byl zaměstnán v různých řídících funkcích, naposledy jako vedoucí oddělení pro optimalizaci nákladů. Po šesti letech pokračoval ve firmě FAG Kugelfischer Georg Schaefer AG, která Frieseke & Hoepfner převzala, jako vedoucí odboru administrace a materiálového hospodářství. Od roku 1987 do roku 1996 pracoval pro joint-venture společnosti FAG jako jednatel firmy Elges GmbH v Bielefeldu.
V roce 1997 přišel do České republiky, a to do firmy Minerva Boskovice, výrobce průmyslových šicích strojů, na post místopředsedy představenstva s odpovědností za finance, administraci a prodej. Minerva Boskovice je přitom vlastněna FAG prostřednictvím podniku Dürkopp Adler AG. Od začátku tohoto roku působí Rolf Bauer ve Šroubárně Libčice jako předseda představenstva a výkonný ředitel. Od 22. května se také stal jednatelem společnosti.