Nejtěžší je najít odvahu ke změně

02. listopadu 2015, 00:00 -
02. listopadu 2015, 00:00

Jak proměnit konzervativní a vůči inovacím rezistentní společnost, pracující v oblasti certifikací, inspekcí a testování, v prosperující firmu připravenou na výzvy 21. století?

Příběh TÜV SÜD Czech je příkladem proměny českého průmyslu za poslední čtvrtstoletí: od setrvačného bazírování na již neplatných hodnotách a mechanického přístupu k zákazníkům v rámci „dodavatelskoodběratelských vztahů“ přes období hledání až do podoby živého organismu sloužícího individuálním potřebám zákazníků.

Dva proudy jedné řeky

Přestože základy společnosti TÜV SÜD Czech jsou položeny hluboko v historii, současná podoba vznikla teprve v roce 2009, kdy byla završena etapa konsolidace aktivit německého holdingu na českém trhu, a to fúzí dvou původně samostatných společností, tedy TÜV SÜD CZ a TÜV SÜD Auto CZ.

Historie starší z obou uvedených společností, TÜV SÜD Auto CZ, sahá až do roku 1952, kdy byla založena státní výzkumná organizace, později přejmenovaná na Ústav pro výzkum motorových vozidel (ÚVMV), s cílem podporovat automobilový průmysl v tehdejším Československu. V rámci privatizační vlny 90. let do ÚVMV finančně vstoupil německý partner, a od roku 1995 je tak společnost začleněna do skupiny TÜV SÜD.

V témže roce, tedy šest let po sametové revoluci, byly položeny základy druhé společnosti TÜV SÜD CZ. V tomto roce se z původně státního Institutu technické inspekce (ITI) oddělil tým spolupracovníků a založil společnost ITI, která se hned následující rok stala členem holdingu TÜV SÜD, a to pod značkou ITI TÜV.

Z dnešního pohledu se zdá, že vstup TÜV SÜD na český trh proběhl včas a úspěšně, opak je ale pravdou. „Holding TÜV SÜD vyrazil na nákupy do České republiky docela pozdě. V roce 1995 byl existující trh v oblasti certifikací a testování již téměř rozebrán, a to jak ze strany zahraniční konkurence, tak také nově vzniklými českými subjekty,“ říká Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech a šéf česko-polskoslovenského klastru TÜV SÜD.

Spružina, který nastoupil do TÜV SÜD Auto CZ v roce 2004, přiznává, že se mu původně do oblasti certifikací a testování moc nechtělo. „Nechápal jsem, co firma dělá a co tam budu dělat já. Bál jsem se, že to bude nudná práce, která mě nebude bavit,“ říká dnešní ředitel firmy s 250 zaměstnanci. Nicméně i přes určité pochybnosti nastoupil do pozice obchodního a marketingového manažera. „Moje funkce byla tehdy ve firmě něco úplně nového, a to dokonce v rámci celého holdingu. V Německu má totiž TÜV SÜD nesmírně dlouhou tradici a dodnes tam spousta klientů chodí,pro razítko‘ s určitou setrvačností automaticky.

Na českém trhu to ale bylo a je jinak. A mě tato nová výzva začala velmi brzy bavit,“ vzpomíná Spružina.

Automobilový průmysl se stával rok od roku náročnějším a od svých dodavatelů očekával aktivní přístup a inovativní řešení. Ve společnosti TÜV SÜD Auto CZ byla k takovým změnám poměrně velká rezistence. „Většina zaměstnanců byla ve firmě mnoho let a to se projevovalo i ve zkostnatělé firemní kultuře s dozvuky původně státního podniku. Někteří se odmítali přizpůsobit novým podmínkám, jiní prostě nevěděli, jak a co změnit, jak naslouchat klientům. Jenže my už jsme byli dávno komerčním subjektem. Situace se však začala měnit k lepšímu s příchodem nové generace zaměstnanců,“ konstatuje Spružina.

Krize venku, krize uvnitř

Po nezbytných restrukturalizačních změnách se společnost vrátila na správnou cestu a vše se vyvíjelo téměř idylicky, a to až do začátku globální ekonomické krize po roce 2008. „My jsme si do krize pomohli trochu sami,“ říká Spružina s nadsázkou, „v naší mateřské organizaci proběhly v té době určité personální změny, které nakonec vedly až k zastavení plánovaných investic v České republice. To ve svém důsledku znamenalo nejenom stagnaci, ale došlo i k rušení či odprodeji některých pracovišť a také ke snižování počtu pracovníků.

A vedení firmy znovu hledalo optimální cesty dalšího rozvoje a nové příležitosti na trhu.“ Tato situace také stála za již zmíněnou fúzí dvou původně samostatných subjektů do jedné, silnější organizace.

CELOSVĚTOVÉ KOMPETENČNÍ CENTRUM

V letech 2009 až 2010 prošla firma další vlnou vnitřní restrukturalizace a implementovala maticové uspořádání své organizační struktury. Tato změna přinesla náročnější, zato však mnohem odpovědnější diskusi uvnitř firmy a ve svém důsledku přispěla také k posílení rolí odborných divizí a optimalizaci produktového portfolia. V současně době je společnost členěna do čtyř divizí s teritoriálním pokrytím prakticky celého území ČR. Základními pilíři jsou obchodní segmenty Automotive, Průmyslové služby a Řízení kvality, benjamínkem firmy je divize Product Service se zaměřením na oblast potravinářství a krmivářství. „Ve všech oblastech se snaabychom žíme nabízet něco navíc, ať již je to nová služba, nebo inovativní přístup ke klientům. Ve vybraných případech pak v rámci holdingové struktury přebíráme celosvětovou kompetenční odpovědnost za vybrané produkty. Takto jsme získali důvěru například při akreditaci ve standardu FSC (Forest Stewardship Council) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) pro klienty pracující ve dřevozpracovatelském průmyslu. Ochrana životního prostředí je jednou z našich tradičních oblastí,“ říká Spružina. O důležitosti tohoto směru svědčí i čísla. „Na základě tlaku zákazníků, kteří stále více dbají na ochranu životního prostředí, již více než 50 procent firem dřevozpracovatelského a papírenského průmyslu vyžaduje certifikaci FSC,“ říká Jana Bačinová, vedoucí oboru certifikace TÜV SÜD Czech.

Společnost se rozvíjí také v oblasti efektivního nakládání s energií. V současné době Česká republika vytváří motivační prostředí pro úsporu energie, a to kombinací implementace evropské směrnice o energetické účinnosti a s ní souvisejících příležitostí pro využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů. „Snížení energetické náročnosti při zachování stejného objemu výroby, nebo dokonce jeho navýšení nemusí znamenat pouze zvýšení ekonomické efektivnosti výroby. Může to znamenat kompletní optimalizaci energetického systému, včetně nákladů na rezervovaný výkon a různá záložní řešení. Vše vede v konečném důsledku k vyšší konkurenceschopnosti a omezení nepředvídatelných negativních vlivů spojených s obtížnou předvídatelností vývoje energetických trhů,“ vysvětluje Tomáš Chadim, business unit manažer oddělení Power and Systems.

NEJVĚTŠÍ VÝZVA: LIDÉ

„Pokud bych měl jmenovat jednu oblast, která nás nenechává klidně spát, pak to jsou lidé: Jak dlouhodobě inspirovat a motivovat stávající pracovníky tak, aby přijali neustálou změnu jako trvalou konstantu? Jak najít nové kolegy, kteří nejsou jen špičkovými odborníky, ale také jsou schopni a ochotni ztotožnit se s hodnotovým systémem naší firmy?“ říká Spružina. „V dnešní době je zcela nezbytné, jako firma i jako jednotliví pracovníci byli schopni reagovat na nekončící změny kolem nás. Neznamená to měnit podstatu sama sebe, našeho poslání, ale být dostatečně vnímaví a flexibilní, abychom dokázali na trhu přežít, a dokonce se i rozvíjet. Stagnace znamená vždycky jenom konec,“ dodává. Proto také firma během posledních dvou let iniciovala masivní interní program s cílem redefinice své dlouhodobé vize a základních hodnot společnosti. „Chceme být víc než jen certifikační a testovací firma. Naším cílem je stát se živou součástí našeho podnikatelského systému a nosičem celospolečenských hodnot, které chceme předávat dál. Nikdy nechceme být jen tiskárna certifikátů, které si někdo pověsí na stěnu. Jsme hrdá firma, která je našim klientům přirozeným partnerem, a to především díky svým skvělým zaměstnancům,“ říká Spružina.

Nové výzvy přicházejí také v rámci českopolskoslovenského klastru. „Sledujeme rostoucí ambice našich zákazníků v tomto širším teritoriu a chceme je doprovázet všude tam, kde jim můžeme být užiteční. Proto v poslední době posilujeme koordinaci našich regionálních aktivit, abychom mohli fungovat jako jeden společný organismus, který vnímá, předvídá a řeší potřeby našich klientů,“ říká Spružina. Kromě vlastností, jakými jsou kvalita, odbornost nebo odpovědnost, patří do genetické výbavy TÜV SÜD také dlouhověkost.

V roce 2016 totiž uplyne již 150 let od položení základů současného celosvětového holdingu. A TÜV SÜD svoji historii báječně zvládá: v roce 2014 zaznamenala skupina významný ekonomický růst a dosáhla nových rekordů v oblasti obratu, zisku a počtu zaměstnanců. Obrat zvýšila o více než šest procent na více než dvě miliardy eur, zisk před úroky a zdaněním (upravený zisk EBIT) vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o devět procent na 187 milionů eur a počet pracovníků v minulém roce po celém světě vzrostl na více než 22 tisíc zaměstnanců. „Jsme opravdu pyšní na to, do jaké skupiny firem patříme a co všechno máme za sebou. A usilovně pracujeme na tom, abychom tu byli ještě pořádně dlouho,“ shrnul s úsměvem Spružina.

Vše začalo v lednu 1860 jedním výbuchem 28. ledna 1865 krátce po 13. hodině explodoval parní kotel v mannheimském pivovaru. Jeden mrtvý a čtyři zranění otřásli městem. Příčinou byl nedostatek vody, příliš vysoký tlak a nedostatečná údržba. Neštěstí přinutilo místní provozovatele parních kotlů, aby vytvořili organizaci, která by se více starala o bezpečnost technických zařízení. V roce 1866 založili Společnost pro dohled a zabezpečení plynových kotlů se sídlem v Mannheimu, předchůdce dnešní TÜV SÜD. Myšlenka nezávislé a neutrální prověřovací organizace se pak v následujících 150 letech prosadila na celém světě. Díky narůstající liberalizaci trhu a následným fúzím původně samostatných organizací TÜV vznikla dnešní skupina TÜV SÜD s více než 800 zastoupeními na všech trzích světa. Experti TÜV SÜD prověřují, testují a certifikují nejen výrobky, ale také procesy a celé výrobní postupy. Zatímco v minulosti byly v prvé řadě prověřovány parní kotle a technologická zařízení, dnes jsou pod drobnohledem stále častěji nová témata, jako například funkční bezpečnost, kvalita potravin a procesy při jejich zpracování, ochrana a zabezpečení dat, stejně jako kompletní infrastruktury IT. l

Kdo se vyzná ve zkratkách TÜV? Nelze se divit, pokud se běžný uživatel poněkud ztrácí při pohledu na loga firem, jejichž názvy začínají zkratkou TÜV. Technischer Überwachungs-Verein neboli Technické kontrolní sdružení (zkráceně TÜV) je německé sdružení organizací, které se zabývají certifikací procesů a výrobků všeho druhu, a to za účelem ochrany lidí, investic a životního prostředí. Historicky vznikla jednotlivá zemská sdružení TÜV v rámci spolkových zemí Německa a teprve ke konci minulého stolení došlo k jejich postupnému sdružování do větších celků. Z tohoto důvodu také na českém trhu existují vedle sebe dohromady tři subjekty se značkou TÜV ve jménu. „Aktuální situace je taková, že přestože vycházíme původně ze stejného prostředí, chováme se vůči sobě jako standardní konkurence. S jedinou výjimkou, a tou je společná starost o značku TÜV,“ vysvětluje Spružina. l

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Když za škodu může sport...
O dědictví IV: Dědit, či darovat?
3 věci, na které není dobré zapomínat před odjezdem na služební cestu
Daňové přiznání za rok 2017: Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu
Bez potřebné doby pojištění vám důchod nedají
Auta
Retro: Kolik stála nová auta v listopadu 1989 a o kolik…
Kvíz: Víte, co se děje, když se na přístrojové desce rozsvítí tyto kontrolky?
Arrivo je systém, díky kterému pojede i Dacia Duster nebo Fabia 1.2 HTP 320 km/h
Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 vs. BMW M760Li xDrive: Přesné porovnání neporovnatelného
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Technologie
Velký přehled slev na Černý pátek 2017 (průběžně aktualizováno)
Že je elektrická nákladní Tesla revoluční? Kdeže, elektrická Avia tu byla už dávno
Procesory ARM proráží už i v superpočítačích. Na ThunderX2 s jádry Vulcan sází sám Cray
Parádní akce: Samsung Galaxy S7 za 8200 Kč a S7 Edge za 10 600 Kč
Mlácení dělníků, smrt v kantýně aneb Jak se dělá iPhone X
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít