Nejistá budoucnost holešovické tržnice - Euro.cz

Přihlášení

Nejistá budoucnost holešovické tržnice

, Pavla Kreuzigerová,
Nejistá budoucnost holešovické tržnice
Zdroj: Euro.cz

Reality

Nájemce pražské holešovické tržnice, firma Delta Center, je ve vážném sporu s magistrátem. Nedávno zrušený výbor pro hospodářskou politiku a informatiku dva dny před rozpadem pražské koalice ODS a ČSSD doporučil radě města, aby nájemci vypověděla smlouvu. Důvodem mají být údajné dluhy firmy vlastněné izraelskou investiční skupinou Sage Capital vůči městu. „O tom, že výbor zastupitelů doporučil smlouvu vypovědět, jsme se dověděli z médií. Dosud nás o tom nikdo neinformoval,“ říká Doron Maoz, ředitel firmy Delta Center. Ač zástupci firmy byli na jednání původně přizváni a měli tam vystoupit, nakonec se ocitli za zavřenými dveřmi.
Izraelci mají holešovickou tržnici v nájmu od roku 2005, kdy převzali od svého předchůdce kontrolní balík akcií firmy Delta Climatizer (později Delta Center). Ten v roce 1995 uzavřel padesátiletou nájemní smlouvu s magistrátem. Její součástí bylo ustanovení o odečtech z nájmu, které souvisí s technickým zhodnocením objektu, a to až do výše 840 milionů korun. Mimo tyto investice smí firma odečítat z nájmu náklady na běžné opravy a odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002, strop v tomto případě neexistuje. „Minulý rok nám ovšem bylo oznámeno, že jsme částku již vyčerpali a na další odpočty nemáme nárok. Proto magistrátu nemáme posílat žádné další faktury,“ popisuje Maoz. Odesilatelem dopisu byl Peter Ďurica, donedávna jeden z nejmocnějších úředníků pražského magistrátu, který se do obecného povědomí dostal především díky známosti s Romanem Janouškem a přístupu k jeho švýcarskému kontu. „V dopise byly četné dezinterpretace a nepravdivá tvrzení,“ tvrdí Maoz. K tomu, že nájemce již vyčerpal zmíněných 840 milionů korun, prý Ďurica dospěl prostým součtem všech položek, které si nájemce smí odečítat. „Na naše námitky nám ovšem nikdo nikdy neodpověděl,“ dodává Maoz. Firma platí ročně nájemné 109 milionů korun, nájemce nedalekého Výstaviště s dvojnásobnou rozlohou platí Praze zhruba 30 milionů.
Změna přišla s některými novými tvářemi, které se na magistrátu objevily po posledních volbách. Začala především jednání s radní Alexandrou Udženija (ODS), která má na starost správu městského majetku. Do jednání vstoupila i s týmem magistrátních odborníků, jenž měl směřovat k vypracování dodatku smlouvy, který by sporné body uvedl na správnou míru. „Koncem listopadu ovšem přišlo ono překvapivé hlasování zastupitelského výboru, kterému předsedal Milan Richter (ODS). Zastupitelé hlasovali jen na základě toho, že městu údajně dlužíme na nájemném,“ vysvětluje Maoz. Delta Center skutečně dluží, ale výhradně na základě Ďuricovy výzvy, aby městu dále nefakturovala za opravy a údržbu.
„Výbor může doporučit, rozhodnutí mu nepřísluší,“ uvedla mluvčí magistrátu Tereza M. Krásenská. Nakolik vážně bude rada města brát doporučení neexistujícího výboru, není jasné, radní Alexandru Udženija se nepodařilo zastihnout. Pokud by ovšem pražský magistrát rozhodl na základě doporučení výboru, byla by v ohrožení také plánovaná rekonstrukce tržnice, do níž je Delta Center ochotna investovat až miliardu korun. „Nejsme filantropická společnost, a tak nejsme ochotni investovat prostředky do doby, než budeme mít investici zajištěnou v podobě pro obě strany akceptovatelného dodatku ke smlouvě,“ uvedl Maoz.