Nejdražší pumpa v Čechách - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Nejdražší pumpa v Čechách

, Hana Boříková,
Nejdražší pumpa v Čechách
Zdroj: Euro.cz

Protikorupční policie vyšetřuje vyvlastnění pumpy za 300 milionů korun. Existuje i posudek na 64 milionů

Zdeněk Grondol se prezentuje jako obchodník, který má čuch na dobrý byznys. „S vizionářským výrazem v očích, v obleku, ale v gumákách, zaníceně stále procházel po poli v blízkosti Nupak a vsazoval si do něj své představy. Nikdo mu tehdy nevěřil,“ uvádějí webové stránky společnosti Greyhound Company, kde je předsedou představenstva. A to tehdy Grondol ještě netušil, že na zemědělské půdě u dálnice D1 zhruba deset kilometrů od Prahy vybuduje kromě logistického centra nejdražší pumpu v dějinách země. Stát mu za ni loni v rámci vyvlastnění zaplatil bezmála 300 milionů korun. O transakci se ale nyní zajímá policie. Útvar odhalování korupce a finanční kriminality už vyslechl několik osob a zajistil si některé dokumenty z Ředitelství silnic a dálnic. Policie má k dispozici i posudek znalce, který benzinku ocenil na 64 milionů korun. Prokázat kdo a zda vůbec pochybil, ale nebude v tomto případě jednoduché.

Drahá jistota?

Stavba pražského okruhu za dvacet miliard korun byla v roce 2009 v plném proudu. V místech křížení dálnice D1 s novým okruhem v blízkosti Modletic ale stavebníci potřebovali vstoupit na soukromé pozemky, což jim majitel –společnost Greyhound Company – nechtěl dovolit. Se státem se totiž stále nedohodl na výkupu pozemků, na kterých postavil v roce 1997 čerpací stanici a pronajal ji společnosti Shell.
S původní cenou 42 milionů, kterou mohlo ŘSD nabídnout na základě cenových předpisů, firma nesouhlasila. V polovině roku 2008 proto zahájil říčanský stavební úřad vyvlastňovací řízení. Greyhound si nechal zpracovat znalecký posudek, který ohodnotil vyvlastňovaný majetek na 494 milionů korun, tvrdí Jiří Švorc, který stál v čele ŘSD od srpna roku 2010 do září roku 2011. Právě Švorc je v příběhu důležitou osobou. V křesle vystřídal po nástupu Víta Bárty na post ministra dopravy Adolfa Brunclíka. Švorc převedl agendu vyvlastnění Greyhoundu ze Závodu Praha ŘSD přímo na generální ředitelství. Říčanský stavební úřad loni benzinku vyvlastnil za 299 milionu korun. Švorc se proti tomu mohl odvolat, což neučinil a v podstatě tak udělal tečku za několikaletým sporem. ŘSD přitom původně Greyhoundu dlouho vzdorovalo. Několik posudků, které si nechala státní organizace vypracovat, ohodnotilo nemovitost na úplně jiné cifry.
Švorc navíc ustoupil v době, kdy už okruh stojí a stát není firmou, která se neúspěšně pokusila zabránit zprovoznění okruhu návrhem na předběžné opatření, tlačen do kouta. Sjezdovou rampu se totiž nakonec postavila mimo parcely Greyhoundu.
Exředitel ŘSD zdůvodňuje svůj krok tím, že rampa je postavena v rozporu s projektem a stavebním povolením, což bránilo kolaudaci tohoto úseku okruhu. Poukazuje také na to, že stavba má být spolufinancována z evropských fondů, takže není radno ohrozit čerpání peněz. „Rozhodl jsem se ukončit vleklé soudní řízení s nepředvídatelným koncem, snížit náhradu za vyvlastnění na – pro vyvlastnitele – přijatelnou úroveň a tak z velké nejistoty učinit pro stát jisté právní a vlastnické prostředí,“ říká Švorc.

Znalecké nepřehledno

Vyvlastnit tuto pumpu za 300 milionů korun se mi jeví jako opravdu velmi nadsazené odškodnění,“ reaguje znalec Bedřich Malý ze společnosti YBN Consult, Znalecký ústav, který v dubnu roku 2009 vyhotovil na zakázku ŘSD znalecký posudek.
Nemá smysl zde detailně popisovat metodiku, kterou použil – ostatně ani roztříštěná znalecká obec se neshodne na pojmosloví a vhodných metodách – proto velmi zjednodušeně řečeno YBN Consult ohodnotil čerpací stanici jako soubor nemovitostí a nájemní smlouvu s firmou Shell. Právě tento kontrakt byl podle Malého cenným aktivem. Celkem Greyhound v posledních letech dostával od Shellu přes deset milionů korun ročně. Malý vyčíslil hodnotu čerpací stanice bez oné výhodné smlouvy na 36,4 milionu korun, pumpa s jedinečnou smlouvou má podle něj hodnotu v rozmezí 53,8 až 64,6 milionu korun.
Znalci „protistrany“, kteří dospěli k částce nad 400 milionů, ocenili benzinku podobně jako vyrábějící fabriku a započítali i ušlé zisky. Týdeník Euro oslovil dva znalce, kteří mají zkušenosti s oceňováním čerpacích stanic i s vyvlastňováním. Shodli se, že > hodnotit pumpu jako továrnu, není správné. Petr Ort, vedoucí katedry podnikání a oceňování Bankovního institutu vysoké školy, se domnívá, že by náhrada u benzinové stanice měla být vyčíslena jako cena obvyklá stavebního pozemku určeného územním plánem pro stavbu tohoto typu + cena obvyklá stavby + ušlý zisk za období přiměřeně dlouhé na výstavbu porovnatelně výnosné benzinové stanice, což je zhruba jeden rok. „Je asi nelogické platit za všechny budoucí zmařené výnosy po celou předpokládanou budoucí existenci stavby, pokud má investor možnost postavit si porovnatelnou benzinku jinde za náhradu, kterou od státu dostane,“ říká znalec. Benzinové pumpy většinou oceňoval v rozmezí 20 až 30 milionů korun. Pumpu za tři sta milionů korun si představit nedovede. „Absolutní úlet,“ charakterizuje výslednou sumu další znalec, který ocenil už více než dvě stě pump.
Vysoká cena ani velký rozptyl několika znaleckých posudků bohužel nemotivoval říčanský vyvlastňovací úřad k tomu, aby nechal zpracovat revizní posudek. Podle zákona má zjistit skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Červík pochybností v úřednících zřejmě skutečně zahlodal, jelikož posudek zadali, ale znalec sám poukázal na svou možnou podjatost. Další pokus už říčanský stavební úřad nepodnikl a vyvlastnil na základě posudku, který si zadal Greyhound.
Posudky nejsou ovšem jediným šedivým místem tohoto případu. Současný šéf ŘSD René Poruba i Švorc poukázali v reakci pro MF Dnes na to, proč vůbec projektanti kdysi zakreslili křižovatku přímo do čerpací stanice a nevedli silnici jinudy. Jenže z dokumentace pro stavební povolení vyplývá, že o demolici pumpy rozhodlo samotné ŘSD až v roce 2007. Ještě v roce 2002 se ve stupni dokumentace k územnímu řízení, i její aktualizaci v roce 2004, které připravoval Pragoprojekt, počítalo s přestavbou.

Chrám pro chrty

Tomu, že Greyhound neudělal vůbec špatný obchod, napovídá i transakce, ve které žádné znalecké posudky nefigurují. Před deseti lety vydražila společnost OMV síť 36 stanic Petra za 352 milionů korun. Dvacet z nich bylo u dálničních tahů, z toho dvě velmi blízko pumpy Greyhoundu. Během uplynulých deseti let se přitom trh nijak zvlášť nezměnil.
Zdeněk Grondol je velkým milovníkem anglických chrtů, ostatně po nich pojmenoval i firmu. V pražském Motole pro ně buduje stadion se závodní dráhou za čtvrt miliardy korun na téměř třech hektarech pozemků, které si pronajal od města za pět korun na metr za rok. Grondol tvrdí, že nemá rád bankovní úvěry. Teď je zřejmě nebude nějakou dobu potřebovat.