NADĚJE NA ZÁCHRANU - Euro.cz

Přihlášení

NADĚJE NA ZÁCHRANU

, (red),
NADĚJE NA ZÁCHRANU
Zdroj: Euro.cz

ZPS Zlín

Shromáždění akcionářů zlínských strojíren ZPS minulé pondělí rozhodlo o navýšení základního jmění ze současných 441 milionů na trojnásobek. To by mělo pomoci odvrátit bankrot podniku. Na krajském obchodním soudě totiž od počátku roku leží návrh na k onkurs, který podala londýnská společnost Eurotrade.

Úpisu akcií by se v prvním kole měli zúčastnit stávající akcionáři, není však jisté, že svého přednostního práva využijí. Například nejvýznamnější vlastník strojíren, finanční skupina ZPS, se ješ tě nerozhodla.

Ve druhém kole pak budou moci věřitelé kapitalizovat své pohledávky a na řadu by měl přijít dlouho očekávaný strategický partner. Jeho jméno by mělo konečně padnout na řádné valné hromadě na konci srpna.

Generální ředitel ZPS Radomír Zbožínek uvedl, že investor může vstoupit jak do skupiny jako celku, tak i do její části. Informační memorandum, jež bude případným zájemcům předloženo, však z původního společenství nabízí kromě mateřské společnos ti už jenom Kovosvit Sezimovo Ústí, ZPS Slévárnu, ZPS Energetiku a ZPS Transport.

Pondělní valná hromada rovněž rozhodla o likvidaci jedné z nejstarších společností skupiny ZPS SM, která vyrábí obuvnické stroje. Ta se s výraznými prob lémy potýkala již od roku 1996, a negativně se tak promítala do hospodaření matky a ZPS Slévárny, jež se může pochlubit nejlepšími ekonomickými parametry v rámci skupiny.