NAD POMĚRY - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

NAD POMĚRY

, (red),
NAD POMĚRY
Zdroj: Euro.cz

Platební bilance

Největší superlativ na adresu platební bilance za první pololetí zní, že běžný účet je prakticky vyrovnaný (schodek pouhé půl miliardy korun). A to díky tomu, že ve druhém čtvrtletí byl dokonce desetimiliardový přebytek, věc v našich poměrech nevídaná. I když lze ve druhé části roku čekat přitvrzení v obchodním schodku, stejně je pravděpodobné, že celoroční schodek běžného účtu bude nižší než 1,7 procenta HDP, což nám vyšlo v po sledním, červencovém pollu týdeníku EURO. Přičemž předloni to bylo 6,2, a v roce 1996 dokonce 7,6 procenta.

Finanční účet se sice ve druhém čtvrtletí dostal kvůli úbytku portfoliových investic do schodku, což je také překvapivé, nicméně za první polo letí vykazuje osmimiliardový přebytek. Co je ale hlavní, pokračuje příliv přímých investic. Pětačtyřicet miliard za první pololetí je český rekord a z odhodlání vlády privatizovat vyplývá, že v budoucnu padnou ještě vyšší mety. Právě tento zaru čený přísun zahraničního kapitálu dává krátkodobým výhledům platební bilance až nad poměry růžový odstín. V dlouhodobější perspektivě však půjde o ověření správnosti výběru strategických partnerů pro české výrobní firmy, a to je dost velká loterie.