Na úřad už nechoďte - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Na úřad už nechoďte

, Naděžda Kubalíková,
Na úřad už nechoďte
Zdroj: Euro.cz

Veřejná správa

PRAHA (nad) – Firmy mají od minulého týdne šanci zjednodušeně podávat daň z přidané hodnoty a souhrnné hlášení, k čemuž byla dosud nutná řada administrativních kroků či osobní návštěva na finančním úřadě. Zejména díky Portálu veřejné správy lze některé agendy zasílat v elektronické formě, například pro Českou správu sociálního zabezpečení to jsou roční evidenční listy důchodového pojištění, důchodové pojištění a nemocenské pojištění. Nově jsou nyní dostupné agendy ministerstva financí, k nimž mimo jiné patří již zmíněné přiznání k DPH. „K automatizovanému využívání těchto funkcí je důležitá jejich implementace do příslušného systému,“ uvedl Michal Froněk ze společnosti LCS International, která výše uvedené agendy zprovoznila v informačním systému LCS Helios IQ.
Portál veřejné správy je řešení poskytované ministerstvem informatiky jako služba pro občany a organizace, jež si klade za cíl vybudovat elektronickou veřejnou správu a působit jako společná brána pro elektronický styk se všemi úřady veřejné správy.