Na papír pomalu zapomeňte - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Na papír pomalu zapomeňte

, redakce,
Na papír pomalu zapomeňte
Zdroj: Euro.cz

Ness Anketa

1. Elektronizovala vaše společnost v posledních dvanácti měsících nějaký proces? Jaké byly hlavní důvody?
2. Byl tento projekt spojen také s otázkou zvýšení efektivity daného procesu?
3. Je nějaký proces, který z dlouhodobého hlediska neplánujete elektronizovat?

Techo
Ondřej Rybín, IT manažer
1. Elektronizaci procesů používáme ve firmě ve velké míře, ať již s propojením do informačního systému, tak i v jiných oblastech. V nedávné době jsme zavedli moderní systém v oblasti HR. Funguje to tak, že HR manažer zavede do systému nového uživatele s jeho předpokládaným zařazením, vedení následně tento požadavek schválí, případně upraví jeho oprávnění v přístupech do IS, serverových složek a podobně. IT oddělení pak takového uživatele založí a celý proces se tímto uzavře. Následně při příchodu nového zaměstnance IT po provedení zaškolení práce s ICT ve firmě potvrdí, že zaměstnanec byl proškolen.
2. Ano, zvýšení efektivity byl v tomto případě náš hlavní cíl. Díky elektronickému systému není potřeba vytvářet hromadu zbytečných papírů a kromě toho ušetříme spoustu času. Naši HR manažeři už nemusejí obcházet vedení a obráceně, vše jde přehledně elektronickou cestou.
3. Nevím.

Okin Group
Martin Polepil, manažer odboru IT
1. Ano, namátkou byl v posledním roce ve společnosti OKIN GROUP, a. s., digitalizován proces oběhu smluv. Celý tento proces schvalování a evidence je stavěn na technologii Sharepoint 2010. Hlavními důvody bylo zkrácení doby reakce osob zahrnutých v tomto procesu a kompletní evidence postupu schvalování smluv.
2. Viz předchozí otázka – požadavek na zvýšení efektivity tohoto procesu byl jedním z hlavních důvodů, proč se k jeho digitalizaci přistoupilo.
3. Popravdě nevím o žádném procesu, u kterého bychom měli dlouhodobou strategii neopřít ho o některou ze souvisejících technologií.

Volksbank
Igor Dobřický, vedoucí odboru IT a organizace
1. Volksbank CZ se zabývá elektronizací různých procesů od roku 2004. Příkladem z poslední doby může být úvěrové workflow, portál pro schvalovaní interních směrnic a organizačního řádu.
2. Je pravda, že při automatizaci nebo elektronizaci každého procesu je třeba postupovat obezřetně, aby konečný stav nebyl složitější než stav původní. Pokud elektronizace nepřináší zvýšení efektivity, úsporu práce nebo úsporu času, elektronizace pozbývá smysl.
3. Žádný mne nenapadá.

HP
Denisa Bellinger, ředitelka právního oddělení HP Česká republika
1. Společnost HP postupně elektronizuje všechny procesy tak, jak to umožňuje legislativa v jednotlivých zemích. Aktuálním případem je například změna fakturačního procesu v oblasti nákupu právních služeb, kde došlo k přechodu na e-billing bez použití papírových faktur.
2. Jednoznačně došlo ke zvýšení efektivity.
3. Některé dokumenty z oblasti pracovního práva (například pracovní smlouvy) není dle platné tuzemské legislativy možné zcela elektronizovat, proto tato oblast zůstává v naší společnosti zatím v klasické papírové podobě.

Stance Communications
Jana Voňavková, executive director
1. Naše společnost využívá například elektronické evidence objednávek a oběhu smluv. Další využití elektronizace je ve sledování efektivity a produktivity jednotlivých oddělení.
2. Elektronizace zmíněných procesů výrazně přispěla k jejich vyšší efektivitě a rychlosti. Kromě efektivity přispěla elektronizace i k lepší možnosti kontroly všech fází těchto procesů.
3. Vyjednávání s klienty 🙂

Ohodnoťte tento článek
Diskuze