Možnost nových investic - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Možnost nových investic

, Radek Halíček,
Možnost nových investic
Zdroj: Euro.cz

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro specifický okruh investorů. Vzhledem k nižší míře regulace nepodléhají omezením typickým u fondů pro veřejnost. Týká se to zejména aktiv, do kterých mohou investovat, úrovně jejich diverzifikace, povinností v oblasti likvidity a tak dále. V poslední době zažívají velký rozmach zejména v oblasti investic do nemovitostí jak pro dlouhodobou držbu a pronájem, tak pro development. Některé fondy se připravují na investice do zvláštních portfolií cenných papírů, derivátů či pohledávek. Objevují se i úvahy o jejich použití k financování veřejné infrastruktury.

Daňový režim

Nižší míra regulace těchto fondů umožňuje, aby byly použity k účelům, které by u standardních fondů pro veřejnost nebyly možné. Využití fondové struktury k investici namísto prosté projektové společnosti (SPV) může přinést investorům zásadní výhodu v oblasti zdanění.
Zisky fondů – včetně kvalifikovaných investorů – se zdaňují pouze pětiprocentní daní z příjmů právnických osob, nikoli standardní devatenáctiprocentní. Diskutuje se i o dalším snížení sazby daně pro fondy – možná až na jedno procento. Navíc platí, že dividenda vyplácená investičním fondem je při splnění určitých podmínek osvobozená od daně z příjmů. To znamená, že výnos investora nepodléhá žádnému zdanění. U fyzických osob je pak možné využít osvobození kapitálových zisků od daně.

Změny

Novela zákona o kolektivním investování, účinná od 1. srpna 2009, významně uvolnila regulaci těchto fondů. Tím se rozšířily možnosti jejich využití k investování do nemovitostí a snížily některé náklady související s jejich založením a provozem.
Novela přinesla mnoho pozitivních změn. Mezi nejdůležitější patří například povolení nepeněžitých vkladů do investičního fondu kvalifikovaných investorů. Z daňového hlediska představují nepeněžité vklady efektivní možnost, jak přesunout současné nemovitosti do fondu bez zatížení daní z převodu nemovitostí a z příjmu. Novela také umožnila fúze investičních fondů s jinými společnostmi, pokud při nich fond nezanikne. Nyní je možné používat standardní akviziční mechanismy – především nákup existující nemovitostní společnosti a její sloučení do fondu.
Investiční fond kvalifikovaných investorů lze oproti původnímu omezení na deset let založit na dobu neurčitou. Tuto změnu uvítali především dlouhodobí investoři.

Praxe

Změny dramaticky zvýšily zájem o fondy kvalifikovaných investorů. Zejména investoři do nemovitostí, pro které představoval přeprodej těch současných do fondu náklad ve formě daně z jejich převodu a z příjmu – a často v podstatě nemožnost přeprodej provést – ocenili možnost nepeněžitého vkladu nemovitostí do fondu, který žádným daňovým zatížením nepodléhá.
Jejich využití může být také zajímavé pro velké podnikatelské skupiny, které plánují významné a kapitálově náročné investiční projekty. Díky této struktuře lze totiž získat dodatečné finanční (kapitálové) zdroje od dalších investorů. Přitom platí, že tato struktura je z daňového hlediska velmi efektivní. Zejména v dnešní době je to další důvod, proč uvažovat o fondech kvalifikovaných investorů jako o zajímavé příležitosti ke strukturování nových investic i k optimalizaci již existujících aktiv.
Je však také nutné zdůraznit, že využití fondových struktur je obvykle jen regulatorní a daňovou nadstavbou již existujícího záměru sdružení prostředků více investorů k investicím do vybraných typů aktiv pro kolektivní investování. Přitom však není jednoduchým nástrojem ke snížení daně z výnosu z jakéhokoli typu projektu a za každé situace. Důkladné plánování konkrétní struktury a splnění všech požadavků zákona o kolektivním investování jsou proto nezbytné.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze