Mírný hospodářský optimismus aneb 18. ročník CZECH TOP 100

10. září 2012, 00:00 -
10. září 2012, 00:00

Česká ekonomika prošla v posledních letech významnými peripetiemi. Po letech konjunktury (roky 2004 až 2007 s průměrným 6% tempem růstu HDP) dochází ke zpomalení růstu (rok 2008, růst HDP o 3,1 %) a nakonec i k poklesu ekonomiky (rok 2009, pokles HDP o 4,7 %). Výsledky, jež už 18. rokem zjišťuje a poskytuje sdružení CZECH TOP 100, ukazují, že úspěchy i neúspěchy celého národního hospodářství jsou jen zrcadlem toho, co se odehrává v podnicích.

Léta ekonomického růstu 2004 až 2007 znamenala pro stovku nejvýznamnějších podniků, sledovaných v anketě CZECH TOP 100, růst tržeb (v průměru o 10,5 % ročně), vývozu (v průměru o 14,5 % ročně) i zisku (v průměru o 23,6 % ročně). Rok 2009 se ale projevil zejména poklesem zisku (meziročně o 8,4 %, a to po poklesu již v předchozím roce 2008 o 15,0 %), ale i tržeb (o 9,2 %) a vývozu (o 15,6 %). Výsledky stovky nejvýznamnějších podniků v roce 2010 (meziroční růst tržeb o 12,9 %, vývozu o 22,6 %) dávaly sice naději, že česká ekonomika se z krize rychle zotaví, ale pozorný čtenář si nemohl nevšimnout nadále trvajícího poklesu zisku stovky nejziskovějších podniků, zdvojnásobení ztráty desítky nejztrátovějších podniků a poklesu zaměstnanosti stovky největších zaměstnavatelů. Rok 2011 pak v této souvislosti, stejně i jako z makroekonomického hlediska, můžeme hodnotit mírně optimisticky. Než se na následujících stránkách podíváte na konkrétní výsledky ankety CZECH TOP 100 za rok 2011, připomeňme si její význam. V anketě 100 nejvýznamnějších firem ČR sdělují podniky na principu dobrovolnosti své individuální údaje o tržbách, zaměstnanosti, zisku či ztrátě, přidané hodnotě atd. Základním ukazatelem této ankety jsou tržby neboli obrat z prodeje výrobků a služeb nefinančních podniků. Podle hodnoty tohoto souhrnného ukazatele jsou podniky účastnící se ankety CZECH TOP 100 řazeny do základního žebříčku už od roku 1994. V prvních dvou letech (1994 a 1995) byly v anketě hodnoceny pouze podniky, jejichž akcie byly obchodovány na pražské burze. Toto omezení padlo již při hodnocení výsledků za rok 1996 a postupně (v letech 1998, resp. 1999) byly do ankety zařazeny i další ukazatele, vypovídající o ekonomické činnosti podniků (vývoz, přidaná hodnota, zaměstnanost, zisk).

To s sebou přineslo možnost sestavovat vedle hlavního žebříčku nejvýznamnějších podle tržeb i doplňkové žebříčky nejvýznamnějších vývozců či tvůrců přidané hodnoty, největších zaměstnavatelů či nejziskovějších podniků. Větší bohatost zjišťovaných ukazatelů umožnila dále sestavování žebříčků podle hodnot relativních ukazatelů (produktivita práce, rentabilita tržeb), což otevřelo příležitosti k vyniknutí pro menší podniky. Po roce 2000 se pak do hledáčku CZECH TOP 100 dostaly i finanční instituce (banky, pojišťovny, penzijní fondy, ostatní finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce). Jejich vcelku malý počet na území ČR ve srovnání s nefinančními podniky a heterogenita jejich činnosti (a tudíž i dominantních ukazatelů vyjadřujících jejich ekonomickou sílu) je ovšem určitou objektivní překážkou sestavování rozsáhlejších žebříčků a hlubších analýz.

Sledováním všech těchto údajů vznikla rozměrná databáze informací o podnicích, ze které lze v historickém pohledu vysledovat zajímavé postřehy a tendence.

1. místo Škoda Auto Bohdan Wojnar, člen představenstva Naše Růstová strategie přináší výsledky. Podařilo se nám nadprůměrně zvýšit jak odbyt, tak finanční ukazatele. Vytvořili jsme tak vynikající výchozí základnu pro růstový kurz příštích let. Mimořádný dík patří vynikajícímu týmu pracovníků společnosti ŠKODA, bez něhož by nebylo možné tak dobrých výsledků dosáhnout.

2. místo ČEZ Daniel Beneš, předseda představenstva Letošní výsledek potvrdil Skupinu ČEZ opět jako špičku mezi českými firmami. V kategorii Nejvýznamnější firma jsme obhájili druhé místo, přední pozice zaujímáme i v kategorii Nejobdivovanějších firem. Úspěšnost Skupiny ČEZ přináší díky výši odvodů a podpoře komunit a regionů výhody i celé společnosti. Že to, co děláme, děláme dobře, ukazují nejen ekonomické výsledky a ocenění v CZECH TOP 100, ale i uznání, která sbíráme třeba za Zákaznickou péči na mezinárodní úrovni.

3. místo RWE Transgas Martin Herrmann, předseda představenstva Rok 2011 se vyznačoval ostrou konkurencí a vysokou mírou volatility.

Nepříznivé cenové podmínky stanovené v našich dodávkových smlouvách vedly k dalšímu zhoršení našeho tržního podílu v ČR. Rok 2011 byl navíc teplý, což vedlo k dalšímu poklesu spotřeby zemního plynu. Nižší objem prodeje zemního plynu částečně kompenzoval dynamický růst na trhu s elektřinou. Přes veškeré obtíže, které nám rok 2011 přinesl, si skupina RWE dokázala udržet své vedoucí postavení na trhu se zemním plynem a posílit pozici v prodeji elektřiny.

Cena Deloitte za inovace Josef Kotrba vedoucí partner, Deloitte Advisory Novinkou letošního žebříčku je udělení ceny Deloitte s názvem Cena za inovace. Oceněním v této kategorii jsme se snažili zdůraznit, že společnost Deloitte se podpoře inovací věnuje dlouhodobě na celosvětové úrovni. Základem pro udělení ceny v této kategorii bylo jak vyhodnocení dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů firem, tak posouzení aktivní podpory, kterou hodnocené firmy inovacím poskytují. V této souvislosti jsme se soustředili jednak na posouzení momentálně řešených či ukončených inovačních projektů, tak i na zavádění konkrétních inovací vedoucích ke zlepšení organizace práce v jednotlivých firmách. Rádi bychom tak založili tradici, která by podpořila význam inovací jakožto velmi důležitého prvku z hlediska udržení dlouhodobé prosperity a udržitelného rozvoje jednotlivých firem, které patří k nejvýznamnějším v české ekonomice.

Cena Klubu manažerek Lenka Tomešová předsedkyně, Klub manažerek Loni poprvé měl Klub manažerek možnost udělit Zvláštní cenu Klubu manažerek. Výbor klubu se snaží navrhnout někoho, jehož význam je svým způsobem nenahraditelný. Někoho, kdo se sice nemůže obratem či jinými ukazateli rovnat takovým firmám, jako jsou např. ČEZ, ŠKODA AUTO, banky atd., přesto je jeho činnost důležitá. Loni padl návrh na Svaz českých a výrobních družstev a letos na Fórum dárců, s nímž se velmi často setkávám prostřednictvím Nadačního fondu Homolka. Osobně tak poznávám mravenčí práci, kterou Fórum dárců zajišťuje již 15 let. Sehrává velmi důležitou roli v propojování obchodní komunity s neziskovým sektorem. Pomáhá v navazování důležitých partnerství a bez jeho metodické pomoci by si mnohé neziskovky často nevěděly rady. Zanedbatelné nejsou ani jeho projekty, mezi nejznámější patří například DMS – dárcovská SMS, jejímž prostřednictvím přispěli dárci po dobu šesti let fungování této služby již více než 250 milionů korun. Nadstavbou dárcovských SMS jsou webové stránky www.darujspravne.cz , které umožňují všem dárcům jednoduše si vybrat z prověřených veřejně prospěšných projektů a přispět na jejich podporu. Fóru dárců patří díky za to, že nám pomáhá pomáhat.

Cena ČEKIA Stability Aw ard Alena Seoud ředitelka, Česká kapitálová a informační agentura ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na ekonomickou situaci firmy, její současný stav, stabilitu, a to včetně predikce rizika úpadku. Ocenění formou certifikátu, jehož výhod již využívá několik stovek firem, přináší společnostem řadu marketingových benefitů a výrazně zvyšuje jejich prestiž a důvěryhodnost na trhu. Ocenění ČEKIA Stability Award se stalo standardem úspěšných společností a značkou spolehlivých obchodních partnerů.

top 100 nejvýznamnějších firem české republiky za rok 2011

Pořadí Pořadí Název firmy Tržby 2011

2011 2010 (v Kč)

1 1 ŠKODA AUTO a.s. 252 562 000

2 2 ČEZ, a.s. 209 761 000

3 3 RWE Transgas, a.s. 135 984 147

4 5 AGROFERT HOLDING, a.s. 117 606 814

5 4 FOXCONN CZ s.r.o. 102 327 509

6 6 UNIPETROL, a.s. 97 427 586

7 7 MORAVIA STEEL a.s. 65 972 567

8 14 ALPIQ ENERGY SE 60 178 612

9 8 Telefónica Czech Republic, a.s. 52 388 000

10 9 ČEPRO, a.s. 51 911 527

11 10 Eni Česká republika, s.r.o. 46 962 838

12 12 OKD, a.s. 44 965 492

13 16 Shell Czech Republic a.s. 40 478 872

14 11 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 39 669 683

15 17 AHOLD Czech Republic, a.s. 39 097 173

16 18 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 38 893 068

17 22 ArcelorMittal Ostrava a.s. 34 417 158

18 24 OMV Česká republika, s.r.o. 33 477 117

19 15 České dráhy, a.s. 32 559 735

20 21 SIEMENS, s.r.o. 32 559 567

21 20 BOSCH Group ČR 32 500 000

22 — Energetický a průmyslový holding, a.s. 31 846 891

23 19 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 30 401 106

24 13 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. 28 507 760

25 28 Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. 28 307 932

26 23 T-Mobile Czech Republic a.s. 26 294 000

27 26 Metrostav a.s. 26 113 858

28 25 EUROVIA CS, a.s. 25 270 900

29 27 Globus ČR, k.s. 24 811 228

30 29 Česká pošta, s.p. 20 454 281

31 30 Pražská energetika, a.s. 19 946 324

32 31 Skanska a.s. 19 519 000

33 34 BOSCH DIESEL s.r.o. 17 218 728

34 46 GECO, a. s. 15 987 109

35 38 VEO LIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 15 447 653

36 32 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 15 161 711

37 35 STRABAG a.s. 15 070 970

38 44 Ferona, a.s. 14 569 752

39 40 ČD Cargo, a.s. 14 404 017

40 41 PHARMOS, a.s. 14 116 440

41 36 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 14 028 624

42 42 METALIMEX a. s. 13 353 820

43 43 Dalkia Česká republika, a.s. 13 196 233

44 49 Import Volkswagen Group s.r.o. 12 983 184

45 50 Philip Morris ČR a.s. 12 155 147

46 52 AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 11 769 231

47 56 Lesy České republiky, s.p. 11 760 272

48 45 eD‘ system Czech, a.s. 11 722 000

49 51 ALTA Invest, a.s. 11 713 208

50 48 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 11 428 067

Tržby 2010 Aktiva 2011 Zaměstnanci Hosp. výsledek Vývoz 2011

(v Kč) (v Kč) přepočtení 2011 2011 (v Kč) (v Kč)

219 454 000 153 557 000 27 936 19 275 000 230 478 000

198 848 000 598 107 000 31 849 51 952 000 9 426 000

118 201 054 134 595 407 408 9 232 607 88 917 738

92 139 875 89 541 622 n/a 10 677 374 58 977 797

110 198 899 18 073 202 4 718 13 285 101 962 638

85 966 537 57 175 814 3 899 -5 944 010 28 337 662

57 653 969 18 008 309 319 1 735 180 27 591 106

42 517 236 9 316 466 115 119 445 47 826 533

55 562 000 88 892 000 7 297 10 008 000 n/a

50 120 910 18 711 599 829 825 601 774 805

44 946 533 10 864 573 101 n/a 4 122 663

44 159 788 48 434 000 13 305 7 533 000 25 120 206

40 177 460 7 873 736 158 -589 209 6 468 958

44 710 804 n/a n/a n/a n/a

38 073 787 n/a 9 222 n/a n/a

32 454 188 26 913 689 5 943 1 685 794 n/a

28 471 426 62 924 684 4 777 735 225 16 438 189

27 775 818 7 538 296 46 -50 245 n/a

33 838 213 82 611 605 33 566 491 197 9 906 738

29 862 760 23 629 456 10 535 1 963 608 19 571 322

30 072 000 n/a n/a n/a n/a

25 048 763 49 009 909 4 365 5 423 839 11 786 928

31 587 523 9 686 499 3 400 2 064 073 84 198

42 599 029 6 274 996 1 793 -5 031 680 28 247 692

21 591 134 4 395 375 43 83 400 n/a

28 662 000 33 158 000 2 947 9 160 000 536 000

26 564 450 23 642 219 4 428 1 130 361 801 484

27 579 848 25 361 522 3 712 1 695 130 3 173 147

24 306 623 4 316 231 6 195 256 902 n/a

20 288 299 21 776 251 33 202 419 424 403 598

20 331 031 16 859 007 620 2 430 130 2 791 680

24 263 000 20 321 000 5 178 126 000 n/a

17 108 932 12 827 266 4 803 152 967 17 172 293

13 097 850 1 997 937 1 462 240 397 42 834

14 603 308 9 178 447 5 235 7 665

19 919 550 11 235 217 524 61 160 40 594

17 186 571 11 071 999 2 393 537 432 n/a

13 346 259 9 184 635 1 076 132 494 406 120

14 120 917 15 663 965 9 207 10 987 3 533 133

14 009 569 4 653 352 606 20 579 n/a

13 894 997 24 334 577 6 261 436 362 5 198 733

14 112 155 2 559 141 68 169 748 3 917 582

13 824 011 15 699 148 2 420 2 635 746 n/a

11 562 527 3 128 448 128 166 664 n/a

11 402 008 17 434 938 1 046 3 165 846 4 609 017

11 050 238 12 873 549 3 952 248 731 8 344 049

9 777 745 78 222 321 3 177 5 275 195 13 771

13 177 000 n/a n/a n/a

11 068 133 11 587 933 1 265 172 736 2 297 458

11 826 144 2 564 913 72 472 909 1 998 056

top 100 nejvýznamnějších firem české republiky za rok 2011

Pořadí Pořadí Název firmy Tržby 2011

2011 2010 (v Kč)

51 57 Iveco Czech Republic, a. s. 11 409 116

52 54 Severočeské doly a.s. 10 876 923

53 62 ABB s.r.o. 10 836 000

54 63 Visteon - Autopal, s.r.o. 10 072 215

55 75 MITAS a.s. 9 906 028

56 — Czech Coal a.s. 9 864 185

57 59 TRW Automotive Czech s.r.o 9 839 058

58 68 Robert Bosch, spol. s r.o. 9 722 322

59 64 AT Computers a.s. 9 450 000

60 70 Lumius, spol. s r.o. 9 186 399

61 69 Mondi Štětí a.s. 9 011 347

62 53 OHL ŽS, a.s. 8 994 664

63 47 Pražská plynárenská, a.s. 8 913 375

64 73 DEZA, a.s. 8 896 593

65 60 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 8 649 930

66 67 AGEL a.s. 8 587 538

67 61 Advanced World Transport a.s. 8 554 871

68 72 Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. 8 405 272

69 84 LESS a.s. 8 327 363

70 66 COOP Centrum družstvo 8 276 346

71 78 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 8 254 152

72 65 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 8 107 238

73 71 NOWACO Czech Republic s.r.o. 8 062 042

74 74 HRUŠKA, spol. s r.o. 7 950 816

75 97 PSJ, a.s. 7 539 813

76 77 DEK a.s. 7 448 795

77 79 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 7 082 826

78 81 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 6 673 391

79 — JT International, spol. s r.o. 6 351 604

80 92 Automotive Lighting s.r.o. 6 275

81 105 Sochorová válcovna TŽ, a.s. 6 080 384

82 — SAFINA, a.s. 6 014 168

83 88 SWS a.s. 5 751 017

84 — SPOLANA a.s. 5 700 726

85 85 Fakultní nemocnice Brno 5 696 917

86 86 HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 5 652 290

87 98 WITTE Nejdek, spol. s r.o. 5 583 001

88 93 Fakultní nemocnice Plzeň 5 570 919

89 89 Letiště Praha, a.s. 5 487 726

90 94 Eaton Elektrotechnika s.r.o. 5 248 413

91 95 Linde Gas a.s. 5 245 571

92 — HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. 5 185 183

93 — Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. 5 141 245

94 — Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 5 087 598

95 110 MADETA a. s. 5 069 956

96 101 dm drogerie markt s.r.o. 5 006 149

97 — HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. 4 980 238

98 103 ŠKODA JS a.s. 4 948 024

99 — Hamé s.r.o. 4 942 960

100 128 WOOD & PAPER a.s. 4 928 638

Tržby 2010 Aktiva 2011 Zaměstnanci Hosp. výsledek Vývoz 2011

(v Kč) (v Kč) přepočtení 2011 2011 (v Kč) (v Kč)

9 738 003 6 711 431 1 888 973 418 9 774 140

10 490 067 30 065 379 3 463 3 072 730 n/a

10 014 000 n/a n/a n/a n/a

9 421 484 4 886 601 3 296 46 883 977 320

7 373 944 6 482 096 2 476 189 846 8 563 881

9 698 378 2 879 046 217 383 172 43 525

9 738 896 12 660 064 1 062 1 554 461 9 640 989

8 378 328 4 041 553 2 281 235 191 9 716 662

8 650 000 n/a n/a n/a n/a

8 047 952 1 417 056 40 170 657 612 110

8 318 533 7 475 271 571 751 991 6 771 414

10 269 121 6 783 380 1 590 369 038 2 158 358

11 668 777 11 497 941 342 688 568 n/a

7 585 128 5 216 660 968 1 225 353 5 441 419

9 559 989 6 982 955 826 684 289 8 649 930

8 392 103 4 795 604 8 298 609 435 n/a

9 487 341 9 164 805 2 378 144 615 1 469 505

7 793 465 4 582 772 2 472 n/a 2 042 647

5 683 758 4 418 100 1 348 -243 433 2 498 209

8 392 650 965 558 46 2 719 n/a

6 738 631 4 628 251 1 487 104 084 7 826 984

8 602 759 19 802 052 4 234 1 501 621 n/a

7 991 959 7 666 707 n/a n/a n/a

7 488 984 2 403 235 3 288 227 057 29 834

4 909 902 4 888 532 829 157 080 4 922 265

6 846 895 8 600 165 1 069 273 132 52 318

6 995 027 86 370 778 11 631 1 210 064 1 851

6 448 363 4 432 344 4 573 8 385

5 190 033 1 695 497 101 87 818 1 673

291 192 3 267 152 1 321 517 741 6 272 919

4 535 735 3 155 487 710 339 224

6 635 064 3 660 960 382 76 624 4 627 380

5 463 925 1 688 378 192 108 203 618 135

5 234 234 2 197 851 749 -925 684 4 816 962

5 636 342 5 693 653 5 122 2 779 23

5 570 374 2 118 420 386 102 331 555 000

4 516 803 3 077 686 1 357 100 439 4 981 814

5 063 212 4 853 268 4 048 38 880 n/a

5 471 120 4 333 718 2 025 990 195 n/a

5 041 145 1 519 000 n/a 169 669 4 525 903

5 029 447 5 786 806 652 1 551 780 436 409

4 833 005 3 284 313 912 681 857 3 224 885

4 426 027 5 325 755 706 218 815 4 688 406

4 814 993 1 973 594 1 038 n/a n/a

4 914 749 2 030 612 1 605 50 705 803 977

4 575 332 1 894 865 1 092 199 197 n/a

4 664 167 2 601 707 1 136 318 961 n/a

4 574 950 4 107 649 1 170 319 252 3 594 858

5 163 780 4 452 972 2 370 310 719 n/a

4 765 953 1 039 204 25 15 998 1 628 581

Vývoz – top 5

Pořadí CT100 2011 Název firmy Vývoz 2011 (v Kč)

1 1 ŠKODA AUTO a.s. 230 478 000

2 5 FOXCONN CZ s.r.o. 101 962 638

3 3 RWE Transgas, a.s. 88 917 738

4 4 AGROFERT HOLDING, a.s. 58 977 797

5 8 ALPIQ ENERGY SE 47 826 533

přidaná hodnota – top 5

Pořadí CT100 2011 Název firmy Přidaná hodnota 2011 (v Kč)

1 2 ČEZ, a.s. 126 751 000

2 1 ŠKODA AUTO a.s. 82 807 000

3 4 AGROFERT HOLDING, a.s. 25 706 925

4 12 OKD, a.s. 21 431 453

5 30 Česká pošta, s.p. 14 554 135

počet zaměstnanců – top 5

Pořadí CT100 2011 Název firmy Počet zaměstnanců 2011

1 30 Česká pošta, s.p. 34 635

2 2 ČEZ, a.s. 31 420

3 4 AGROFERT HOLDING, a.s. 27 491

4 19 České dráhy, a.s. 27 043

5 1 ŠKODA AUTO a.s. 26 565

banky – top 5

Pořadí Název firmy Výnosy 2011 (v Kč)

1 Komerční banka, a.s. 32 764 000

2 Československá obchodní banka, a. s. 32 759 000

3 Česká spořitelna, a.s. 25 640 000

4 GE Money Bank, a.s. 10 228 000

5 Raiffeisenbank a.s. 8 314 768

pojišťovny – top 5

Pořadí Název firmy Pojistné 2011 (v Kč)

1 Česká pojišťovna a.s. 33 367 052

2 Kooperativa pojišťovna, a.s., V.I.G. 30 502 749

3 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 12 212 084

4 Allianz pojišťovna, a.s. 11 043 806

5 Komerční pojišťovna, a.s. 6 850 897

penzijní fondy – top 5

Pořadí Název firmy Příspěvky 2011 (v Kč)

1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 11 277 827

2 Penzijní fond České spořitelny, a.s. 7 453 967

3 AXA penzijní fond a.s. 4 593 082

4 Penzijní fond Komerční banky a.s. 4 438 879

5 ING Penzijní fond, a.s. 3 357 730

ostatní finanční instituce – top 5

Pořadí Název firmy Tržby 2011 (v Kč)

1 ČSOB Leasing, a.s. 7 562 795

2 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 4 829 783

3 ŠkoFIN s.r.o. 3 454 686

4 CETELEM ČR, a.s. 2 568 493

5 OVB Allfinanz, a.s. 1 655 660

poskytovatelé spotřebitelských úvěrů včetně leasingu – top 5

Pořadí Název firmy Vstupní dluh 2011 (v Kč)

1 UniCredit Leasing CZ, a.s. 10 070 105

2 CETELEM ČR, a.s. 9 737 778

3 ČSOB Leasing, a.s. 9 598 697

4 VB Leasing CZ, spol. s r.o. 5 138 914

5 Credium, a.s. 3 433 150

CZECH TOP 100

Na Zátorce 12, 160 00 Praha 6

tel.: 233 313 963

fax: 233 313 970

e-mail: info@czechtop100.cz

www.czechtop100.cz

O autorovi| prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc., dr. h. c. • Fakulta informatiky a statistiky VŠE prof. Ing. Richard HINDLS, CSc., dr. h. c. • Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Byty za méně než 4násobek ročních příjmů? Ve 3 z 14 krajů ano
Vyplatí se fixovat si letos cenu elektřiny?
Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?
Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?
Týdeník Euro z vydavatelství Mladá fronta vydává speciál Top advokátní kanceláře 2017
Auta
Subaru Impreza páté generace dorazila do ČR. Je to vážně…
Aston Martin V8 Vantage změnil tvář i motor. Je přeplňovaný a dodává ho Mercedes
Nejvlasatější auto světa na sobě vozí 100 kg lidských vlasů za dva miliony korun
Ekologův koutek: Volvo PV544 dostalo motor z tanku. A vypadá brutálně
BMW dá dvě turba na základní dieselový čtyřválec 18d a 20d. Pomůže to spotřebě
Technologie
Intel chce z počítačů odstranit podporu legacy BIOSu, znefunkční to staré OS a hardware
Je plnohodnotný Skype příliš pomalý a přebujelý? Zkuste Skype Lite pro Android
Nejnovější produkt Elona Muska je… powerbanka Tesla
Microsoft experimentuje s vyhledáváním ve Windows. Co možná nabídne Redstone 4?
Opera Dev umožňuje zpřehlednit nabídku se seznamy otevřených a zavřených stránek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít