Mír s dodavateli - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Mír s dodavateli

, Čestmír Klos,
Mír s dodavateli
Zdroj: Euro.cz

Vojenské lesy a statky ČR

PRAHA (črk) – Vhodný poměr vlastních a dodavatelských prací ocenila ratingová agentura CRA RATING AGENCY u státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. „Tento poměr umožní mimo jiné efektivnější využití vlastních kapacit a omezení nároků na investiční výdaje,“ zdůvodňuje svůj výrok agentura. Pochválila podnikový management, že směřuje ke zvýšení efektivity a snižuje závislost na dotační politice státu a nenadužívá čerpání dotací z fondů Evropské unie.
V krátkodobém ratingu CRA získaly Vojenské lesy nejvyšší možné hodnocení czP-1. Také v dlouhodobém mezinárodním ratingu firma dosáhla nejvyššího českého stropu A+, v dlouhodobém lokálním ratingu se s oceněním czAa+ umístila na druhém stupni. Na správce státního majetku, který je ve své činnosti limitován cvičícími armádami, musí spravovat vojenské újezdy či odstraňovat škody po vojenské technice, je to nesmírně vysoké ohodnocení, prakticky nejvyšší možné.