MINISTR VETCHÝ ODVOLAL ŘEDITELE - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

MINISTR VETCHÝ ODVOLAL ŘEDITELE

, (red),
MINISTR VETCHÝ ODVOLAL ŘEDITELE
Zdroj: Euro.cz

L e t e c k é     o p r a v n y     K b e l y

Kvůli neefektivnímu hospodaření se svěřeným majetkem státu a opakovanému pochybení při nakládání s finančními prostředky odvolal minulý týden ministr obrany Vladimír Vetchý Jiřího Jona z funkce ředitele státního podniku Letecké opravny Kbely. Ministrův mluvčí Milan Řepka prohlásil, že Jonovo několikaleté působení v čele leteckých opraven nyní vyšetřuje vojenská policie.

Jon podle Řepky také nedůsledně plnil povinnosti ředitele podniku z hlediska zabezpečení jeho základních funkcí a řídil hospodářskou činnost podniku tak, že jeho konečným důsledkem bylo znevýhodnění zakladatele, tedy ministerstva obrany.

Vetchý rozhodl o přípravě vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele opraven. Do doby jmenování nového ředitele podniku byl jeho řízením pověřen Otakar Sláma.

Letecké opravny Kbely patří společně s Leteckými opravnami Malešice a Vojenskými opravárenskými podniky v Novém Jičíně a Šternberku mezi strategické podniky v působnosti ministerstva obrany. Jejich hlavní části byly usnesením vládní privatizační komise z května 1997 vyjmuty z privatizace.