MARNÁ HROMADA - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

MARNÁ HROMADA

, (red),
MARNÁ HROMADA
Zdroj: Euro.cz

Chemapol Group

Akcionáři Chemapol Group se v posledním srpnovém dni sjeli na společné setkání v Praze zbytečně. Valná hromada svolaná na dvanáctou hodinu byla pár vteřin po poledni zrušena. Podle majitelů akcií Chemapol Group je to další důkaz zvůle konkursní ho správce Alexandra Vacka. Ten však tvrdí, že šlo o technické problémy. Ať má pravdu jedna, či druhá strana, akcionáři se tak na vlastní kůži přesvědčili, že sice mají právo svolat valnou hromadu, bez konkursního správce už ale jinak nemohou vůbec nic.

Mluvčí správce Jaroslav Hudec zdůvodnil zrušené zasedání tím, že věřitelský výbor dal příliš pozdě souhlas k uvolnění peněz na zaplacení nákladů valné hromady. Dostupné nebyly ani údaje, se kterými se měli akcionáři podle programu seznámit. Měly t o být výsledky hospodaření za rok 1998 a výrok auditora. Ten však 25. srpna oznámil, že v Chemapol Group končí. „Naše společnost se rozhodla využít práva vyplývajícího z Obchodního zákoníku a od smlouvy se společností Chemapol Group o dstoupit, uvádí se ve vyjádření, které konkursní správce obdržel od auditorské firmy Ernst & Young Audit.

Zrušená valná hromada měla dále projednat změnu stanov a změnu v obsazení dozorčí rady. Náhradní termín dosud předseda představenstva Vít ězslav Grygar nezná, uvádí ale, že ho firma oznámí, až se obě strany dohodnou.