Málo místa - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Málo místa

, Vadim Fojtík,
Málo místa
Zdroj: Euro.cz

Průmyslová zóna Škoda

PRAHA (foj) – Regenerace průmyslové zóny Škoda, která se nachází v areálu strojírenské společnosti Škoda Holding, začala. „Firma Geosan Group zahájila práce na první etapě stavby. Konkrétně se jedná o přeložky komunikací, vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektrické energie,“ sdělil týdeníku EURO mluvčí Škody Holding Karel Samec.
Součástí prací je také demolice jedenácti budov. „V drtivé většině to jsou velmi staré haly, z velké části již nevyužívané k průmyslové produkci, k níž jsou nevhodné i kvůli starým ekologickým zátěžím,“ vysvětlil Samec.
První etapa projektu obnovy bude stát zhruba 1,09 miliardy korun.
Revitalizaci areálu Škoda zařadila počátkem letošního dubna do národního programu rozvoje průmyslových zón komise ministerstva průmyslu a obchodu. Plán počítá s tím, že regenerací 183hektarového areálu vznikne v nejbližších letech zhruba tři tisíce metrů čtverečních výrobních ploch, které by měly nalákat nové investory.
Škoda Holding je vedle CzechInvestu, města Plzně a ministerstva průmyslu a obchodu jedním ze subjektů, které se na projektu podílí. V České republice jde o vůbec první případ rozsáhlého ozdravění starých průmyslových ploch.
„Na zdárném dokončení revitalizace areálu Škody máme eminentní zájem,“ sdělil týdeníku EURO primátor Plzně Jiří Šneberger. Plzeňská průmyslová zóna Borská pole je totiž plná, na výstavbu nových výrobních hal již není místo. „Zájem o Borská pole je přitom mezi investory stále velký,“ konstatoval Šneberger. Revitalizované pozemky se nacházejí v těsném sousedství stávající průmyslové zóny. Šneberger upozornil, že v novém areálu může vzniknout až sedm tisíc nových pracovních míst. „Přesný počet nelze odhadnout, záležína tom, o jakého investora se bude jednat. Počet nově vzniklých míst ovlivní i to, zda například pojede na třísměnný provoz,“ vysvětlil. Plzeň se na projektu nepodílí finančně, ale vkládá do něj svoje know-how vycházející ze zkušeností z Borských polí, tedy jak zpracovávat potřebnou dokumentaci, rozložení inženýrských sítí a jak pozemky nabízet k prodeji.