Majetek roste - Euro.cz

Předplatné

  • 49x týdeník Euro
  • 30x Speciál
  • Přístup k premium článkům
  • Web bez reklam
  • Týdeník v elektronické podobě
Výhody předplatného

Přihlášení

Majetek roste

, Tomáš Skřivánek,
Majetek roste
Zdroj: Euro.cz

Podílové fondy

PRAHA (tos) – Majetek investovaný domácnostmi do podílových fondů dále roste. Ke konci března dosahoval 157,4 miliardy korun, z čehož 49 miliard korun bylo svěřeno do správy zahraničních fondů. V prvním čtvrtletí vzrostlo jmění v zahraničních a domácích podílových fondech o 6,3 miliardy korun. Nejvíce – 45 procent – se již tradičně nachází ve fondech peněžního trhu (71,4 miliardy korun) a ve fondech dluhopisových (36,4 miliardy korun).
Nárůst aktiv do zahraničních podílových fondů dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku více než tři miliardy korun. Největší přírůstky zaznamenaly fondy peněžního trhu (+ dvě miliardy korun), fondy zajištěné (+1,1 miliardy korun) a fondy smíšené (+jedna miliarda korun). Úbytek majetku zaznamenaly fondy dluhopisové (- jedna miliarda korun). Procentuálně nejvyšší nárůst byl zaznamenán u fondů smíšených – za tři měsíce se objem investic vložených do těchto fondů zvýšil o 85 procent.
V podílových fondech denominovaných v české koruně se nachází 146,1 miliardy korun (92,8 procenta majetku). Za pozornost stojí, že ze 48,9 miliardy korun, které se nacházejí v zahraničních fondech, je 37,6 miliardy korun v korunových fondech. „Zveřejněním těchto údajů padá mýtus o zahraničních fondech jako cizoměnových nástrojích,“ uvedl Martin Fuchs, předseda představenstva Asociace pro kapitálový trh. Proti zahraničí je tuzemská zainvestovanost ve fondech stále nízká. Standardem ve starých zemích EU je, že objem majetku obhospodařovaný bankami je přibližně stejný jako objem peněz ve fondech. V tuzemsku spravují největší správcovské společnosti zhruba desetinu toho, co mateřské banky.

Ohodnoťte tento článek
Diskuze