Licence se rozšiřuje - Euro.cz

Přihlášení

Licence se rozšiřuje

, Tomáš Skřivánek,
Licence se rozšiřuje
Zdroj: Euro.cz

Burza cenných papírů

PRAHA (tos) – Burza cenných papírů Praha obdržela od ČNB povolení na obchodování s novými typy investičních nástrojů. Rozšířená licence nově dovoluje burze organizovat obchodování s investičními certifikáty a opčními listy, warranty a s futures. Stávající licence na organizování trhu s deriváty, kterou pražská burza vlastní od roku 2001, umožňovala obchodování pouze s některými typy těchto nástrojů.
„Rozšíření licence má pro nás obrovský význam, protože v budoucnu nebudeme limitováni pouze určitými podkladovými aktivy. Zahájit obchodování s futures na index PX plánujeme na sklonku léta,“ řekl šéf pražské burzy Petr Koblic. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že derivátové produkty mají velký potenciál a jsou investory vyhledávané. Na trzích v Budapešti a Varšavě tvoří přibližně 50 procent obchodů. O vypořádání obchodů se bude tradičně starat dceřiná společnost burzy Univyc.

Podkladová aktiva na futures

  • akcie přijaté k obchodování na organizovaném trhu v zemi EU nebo OECD
  • index akciových trhů zemí EU nebo OECD, včetně indexů zahrnujících akcie z více zemí a koše takových indexů,
  • měna země EU nebo OECD
  • cena anebo výnos státního dluhopisu vydaného státem EU nebo OECD denominovaného v měně státu EU nebo OECD, včetně koše takových dluhopisů
  • cena emisní povolenky stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD
  • cena komodity stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD

Pramen: BCPP