Kritika Bašného byla přiměřená - Euro.cz

Zprávy

Přihlášení

Kritika Bašného byla přiměřená

, Jan Schneider,
Kritika Bašného byla přiměřená
Zdroj: Euro.cz

Státní zastupitelství

Vedoucí detašovaného pracoviště v Liberci, státní zástupce Adam Bašný, byl odvolán svým nadřízeným, krajským státním zástupcem Jiřím Křivancem, protože prý manažersky selhal a komentoval kauzy, které mu nepatřily.
Křivanec odvolal Bašného z funkce nedlouho poté, co začal dozorovat vyšetřování trestné činnosti nezvykle vysoko postavených policistů. Pokud to nesouvisí, je to výraz manažerského stylu neandrtálského. Jestli to souvisí, tak stalinistického. Obojí je špatně.
O „nevhodných“ komentářích Křivanec soudí, že Bašný „komentoval kauzy, ve kterých nebyl činný, což mu dle zákona o státním zastupitelství nepřísluší. Nevykonával v těch kauzách ani dozor ani dohled, tudíž nemohl mít ani žádné relevantní informace“.
V zákoně o státním zastupitelství je však napsáno (§ 24/4): „Státní zástupce … je povinen zejména zdržet se nepřiměřené veřejné kritiky státního zastupitelství a výkonu jeho působnosti.“ Zákon tedy a priori nevylučuje kritiku státního zastupitelství a jeho činnosti ani ji nepodmiňuje vykonáváním dozoru nebo dohledu, jak mylně podsouvá Křivanec, ale pouze požaduje, aby byla přiměřená.
Co provedl Bašný? Na konferenci české pobočky Transparency International označil „vyšetřování kauzy Čunek za největší ránu do pracně budované image justice“. Bašný běžně nekomentuje šrámy na pověsti justice. To by asi nebylo přiměřené. Bašný však veřejně kritizovaný případ považuje za „největší ránu“, tedy za něco zcela mimořádného, což logicky dává jeho veřejnou kritiku „státního zastupitelství a výkonu jeho působnosti“ do jiného světla. Kdy jindy by totiž kritika byla přiměřená?
Možná se však chce, aby mlčel za všech okolností. Dalo by se to soudit z dopisu vrchního státního zastupitele Vlastimila Rampuly, který Bašný údajně viděl u Křivance. Z jakého popudu se do Křivancových personálních pravomocí iniciativně vložil Rampula, není jasné. Možná jen předával lejno padající shůry. Rampula Bašného dodnes tvrdošíjně kritizuje za profesionální nedostatky, ačkoli Křivanec, přímý nadřízený Bašného, ho veřejně chválil. A ani ministrova inspekce žádné závady v Bašného práci nenašla.
Jako deus ex machina proto zasáhl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil! Křivancovy důvody pro odvolání Bašného neuznal za dostatečné a odvolal ho, protože s ním nenalezl společnou řeč. Vlastimil Rampula toto kolo přežil, ale ministr by mu prý rezignaci nerozmlouval.
Evropský soud pro lidská práva přiznal státním zaměstnancům právo veřejně projevit i neloajální názor. Kromě Bašného ho využil i Rampula, tentokrát při kritice Pospíšilova rozhodnutí. Mluví dokonce o nebezpečnosti přímých ministerských zásahů do státního zastupitelství. Jenomže ono asi jiného východiska nebylo – při současném stavu státního zastupitelství. Proto jindy mírnému ministrovi spravedlnosti Pospíšilovi chytly saze!