Konec rafání. Přichází zákon - Euro.cz

Přihlášení

Konec rafání. Přichází zákon

, Táňa Králová,
Konec rafání. Přichází zákon
Zdroj: Euro.cz

Hospodářská soutěž

Český antimonopolní úřad (ÚOHS) chce naučit zahraniční obchodní řetězce slušnému chování. Jako první dostal výchovný políček německý Kaufland. Má zaplatit pokutu 13,6 milionu korun za to, že nadpoloviční většině dodavatelů platil za zboží později než za třicet dnů. Úřad Petra Rafaje Kauflandu vytýká i některé další delikty, při nichž zneužil tržní sílu.
Stát zatím může podobné lekce udělovat jen maloobchodníkům s potravinami. Chystá se ovšem na to, že bude umravňovat velké firmy ze všech možných oborů a ochraňovat malé a slabší. Novou regulací chce ozdravit podnikatelské prostředí.
Tak se vyvinul původní plán zrušit kontroverzní zákon o významné tržní síle namířený proti nadnárodním řetězcům. Předloni na podzim ho přes prezidentské veto podpořila sněmovna hlasy levice a zelených. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS), do jehož agendy předpis patří, hned po nástupu do funkce zákon odepsal a sliboval jeho zrušení. Letos v únoru prohlásil, že do konce června budou hotové legislativní změny. To znamená, nepovedený zákon se sprovodí ze světa a některé paragrafy z něj se přenesou do existujících předpisů – zákona o cenách a o hospodářské soutěži.
Nejde jen o supermarkety. I v dopravě a stavebnictví vydírají velké firmy malé. Poměry se musejí zlepšit a zákony tomu mohou pomoci,“ říká dnes Kocourkův náměstek a bývalý šéf Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda. Uznává, že platný zákon o významné tržní síle je i přes svoje neduhy v něčem přínosný. „Řetězce se začaly chovat lépe,“ tvrdí Danda. Hájí proto rozšíření zákonné povinnosti platit za faktury do třiceti dnů a další nadstandardní formy obrany slabších před ekonomicky silnými firmami pro celé hospodářství. „Třeba Zentiva platí dopravcům až za 120 dní, tak je vydírá,“ říká náměstek. O příkladech těžké diskriminace malých firem ví také ze stavebnictví.

V blahé nevědomosti

Náhražku legislativního paskvilu, jak se běžně říká zákonu o významné tržní síle, právě dotvořil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo průmyslu pošle dokument během srpna k připomínkám ostatním resortům. „Pak materiál projedná vláda a ve čtvrtém čtvrtletí by se mohl dostat na pořad jednání Parlamentu,“ avizuje Jiří Sochor z tiskového oddělení ministerstva. Náměstek Danda je přesvědčen, že chystané legislativní zásahy jsou dobře prodiskutované a podnikatelé o nich vědí.
Jenže s novinkami, které mohou mít velký dopad, nejsou zatím obeznámeny ani profesní svazy. „Nevíme, s čím ministerstvo přijde. Návrhy ale budeme důkladně zkoumat. Obecně nesouhlasíme se zřizováním nových regulací, které by komplikovaly život podnikatelům,“ říká mluvčí Hospodářské komory ČR Petr Kopáček. Připomíná, že komora byla proti přijetí současného zákona o významné tržní síle, protože zasahuje do smluvní volnosti. Ani Svaz průmyslu a dopravy této záležitosti zatím nevěnoval pozornost. „Jde o věc jiných odvětví. Nás se to v této chvíli netýká,“ reaguje mluvčí svazu Milan Mostýn. Jak dodává, připravované úpravy monitorují, řeší ovšem jiné priority.
Obchodníci, kteří už mají se státní regulací svých vztahů s partnery jedenapůlroční zkušenost, se předem obávají změn, jež mají nahradit kritizovaný zákon. „Znovu budou namířené proti obchodu,“ namítá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka.
Co vlastně ze zrušeného zákona přežije v jiných předpisech? Špatně uchopitelný pojem významná tržní síla nahradí termín významné ekonomické postavení. Dle představ ÚOHS ho bude mít soutěžitel s čistým tržním obratem přes pět miliard korun, který má současně vyšší tržní podíl než většina soutěžitelů na daném trhu. Silné pozice nebude smět zneužívat tím, že by svým partnerům vnucoval zjevně nepřiměřené obchodní, cenové a platební podmínky, požadoval různé bonusy, slevy a provize. Zakazuje se také snaha získat od protistrany nepřiměřený prospěch či platbu.

Přetížený úřad

„Navrhované změny nejdou správným směrem,“ kritizuje dílo ÚOHS Tomáš Čihula z advokátní kanceláře Kinstellar, která poskytuje právní poradenství významnému obchodnímu řetězci. „Představa, že přehnaná regulace něco vyřeší, je neopodstatněná. Některý subjekt má vždy silnější postavení než druhý, a ÚOHS tedy bude muset dohlížet na všechny obchodní vztahy mezi podnikateli v České republice,“ upozorňuje právník. Antimonopolní úřad si podle něj na sebe upletl bič, hrozí mu nekontrolovaný nárůst agendy. „Měl by se připravit na stovky stížností ze strany domněle postižených soutěžitelů a desítky správních řízení v různých oblastech, které budou souběžně probíhat,“ předesílá advokát.
K zavalení ÚOHS přitom stačilo šest správních řízení, které brněnský úřad při kontrole nad dodržováním zákona o významné tržní síle otevřel. „Je to otázka delší doby,“ přiznává místopředseda ÚOHS Hynek Brom. Dlouho avizované první rozhodnutí v případě Kauflandu vydal úřad teprve minulý měsíc. Společnost prozatím proti postihu neprotestovala, všichni ale očekávají, že tak učiní a spor skončí u soudu. Do konce srpna chce ÚOHS vydat další rozhodnutí, tentokrát se obejde bez pokuty. „Společnost Ahold přistoupila k nějakým závazkům, takže bude možné ukončit řízení,“ uvedl Brom.

Kolektiv za Rafaje

Antimonopolní úřad tedy dosud obchodníkům neprokázal drsné praktiky, na které zákon o významné tržní síle mířil. Přitom výsledky šetření se měly brát v potaz při využití některých pasáží z rušeného zákona v jiných předpisech. „Určitě budeme v této oblasti pokračovat stejně jako dosud. Budou padat nápravná opatření a pokuty,“ předesílá předseda ÚOHS Rafaj. Ještě jako poslanec za ČSSD pomohl nepodařený zákon ve sněmovně prosadit. V podobném duchu nyní jeho úřad sepsal pokračování odepsaného zákona. Ve vládě a Parlamentu bude nové úpravy obhajovat ministr Kocourek. I tak končí vládní snaha o pročištění legislativy a zbavování byrokratické zátěže.
Pokud Nečasova vláda dotáhne do konce své legislativní plány, antimonopolní úřad se časem nejspíše zhroutí. Nejen pod tíhou stížností vydíraných živnostníků a prošetřování vykořisťujících silných firem z celé ekonomiky. Šéf ÚOHS Rafaj předem varuje, že práce úřadu se zpomalí, pokud se radikálně změní jeho fungování, jak si přeje vláda.
Od června příštího roku by předsedu měla v řízení úřadu nahradit pětičlenná rada se sedmiletým mandátem. „Cílem je zvýšit transparentnost rozhodování ÚOHS tím, že se změní vedení z orgánu monokratického na kolegiální,“ obhajuje záměr vládní předloha. Odvolává se na úspěšnost takového modelu v České národní bance. Naopak u státního Pozemkového fondu se za Topolánkovy vlády kolektivní vedení zrušilo a za jeho řízení zodpovídá ředitel.
Co by „kolegialita“ na ÚOHS přinesla? Personální rozšíření by pocítil státní rozpočet. Současná garnitura by se zbavila Rafaje, jehož funkční období vyprší až v roce 2015. Nově by se stal jen řadovým členem rady. Vláda by do ní mohla vyslat politicky spřízněné osoby. Všech pět radních má na návrh vlády jmenovat prezident. Podmínkou výběru mimo jiné je, aby šlo o osobnosti uznávané a zkušené v záležitostech ochrany hospodářské soutěže. Vládní návrh novely zákona o ÚOHS už ale nedodává, kteří experti budou odbornost radních posuzovat.
Rafaj chystané změny přirozeně kritizuje: „Nic nepřinesou, jen potřebu dalších desítek milionů korun,“ říká. Je přesvědčen, že pestrost názorů dostatečně zajišťují současné rozkladové komise s externími odborníky. „Kdybychom dostali deset milionů, bylo by to úžasné. Zoufale potřebujeme lidi na řešení kartelu ve veřejných zakázkách. Když ho budeme rozkrývat, ušetří se tím až pětina veřejných výdajů,“ zdůraznil Rafaj.

Diskuze