Komfort ready-made společnosti - Euro.cz

Přihlášení

Komfort ready-made společnosti

, Josef Jaroš,
Komfort ready-made společnosti
Zdroj: Euro.cz

Zahájení podnikání

Zahájení podnikání dosud patří v Česku mezi poměrně komplikované a především zdlouhavé procedury. Zatímco ve vyspělých ekonomikách je založení firmy otázkou několika dnů, dle průzkumu Světové banky jde v ČR zhruba o třítýdenní záležitost. A to navzdory opětovným pokusům české státní správy zahájení podnikání zjednodušit. Nepomohlo ani nedávné (v roce 2006) zavedení centrálních registračních míst, jehož cílem byla možnost provést registraci podnikatele přímo na živnostenském úřadě bez nutnosti prokazovat se například doklady o bezdlužnosti, o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů), nebo ji učinit na úřadě pro daňové účely a oznámení kvůli sociálnímu zabezpečení. Navzdory této snaze zůstalo totiž nejrychlejším řešením osobní ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, zaregistrování k daním přímo na finančnímu úřadě a přihlášení zaměstnance na příslušné správě sociálního zabezpečení. Aktuální novela živnostenského zákona přináší teoreticky mnoho dalších zajímavých zjednodušení. Uvidíme však, nakolik se osvědčí v praxi. Jedno je však jisté, nejrychlejší a nejjednodušší cestou, jak zahájit podnikání, stále bude koupě takzvané ready-made (předzaložené) společnosti. Ostatně trh s ready-made společnostmi neustále roste. Jen pro představu, v roce 2007 se v Česku prodalo 4300 předzaložených akciových společností, což je více než dvakrát tolik jako v roce 2006. A tento trend si trh udržuje nadále.

Prodej

Na předzaložených společnostech je pro podnikatele lákavý především komfort, který je s nákupem spojen. Žádná čekání – k nákupu je třeba jen pas nebo občanský průkaz a za společnost je možné jednat do 24 hodin. Základní kapitál nové společnosti je již splacen a k dispozici jsou i další služby – pronájem jejího registračního sídla, obsazení dozorčích orgánů profesionály a tak dále. Renomovaní prodejci přitom zaručují obchodní „čistotu“, tedy především bezdlužnost ready-made společností. Samozřejmostí by mělo být závazné potvrzení jejich ekonomické neaktivity nezávislým auditem.
V zahraničí má prodej ready-made společností (někde se používá i termín shelf companies) delší tradici než v České republice. Založení společností tu je však otázkou dnů, a nikoli týdnů. Ve většině států USA potřebujete na založení firmy dva dny a nákup předzaložené společnosti je v nich naprosto běžnou záležitostí. Z důvodu urychlení a ulehčení procedury jsou využívány shelf-companies například i ve Velké Británii a na Kypru, kde se procedury založení mohou řádově prodloužit až na několik týdnů. Předzaložené společnosti jsou běžně využívány i v typických off-shore lokalitách, kde je založení nové firmy dokonce otázkou spíše hodin než dnů.

Evropská společnost

Kromě společností s ručením omezeným a klasických akciových lze v Česku jako v jedné z mála zemí Evropy koupit jako ready-made i evropskou společnost. Pro většinu zájemců je koupě předzaložené evropské společnosti jedinou možností, jak tuto právní formu využít. Taxativně vymezené způsoby vzniku evropské společnosti jsou totiž pro většinu podnikatelů nedostupné. V případě ready-made evropské společnosti jim však stačí jen občanský průkaz. Pro převod akcií společnosti bez historie a okamžitě připravené k zahájení činnosti nic dalšího nepotřebují.

Pravidelní odběratelé

Zájem o ready-made společnosti je trvalý – roční prodeje neustále rostou. Kromě začínajících podnikatelů nakupují ready-made společnosti nejčastěji například developerské firmy, realitní kanceláře, investiční společnosti a podobně. Tedy společnosti, které potřebují novou právní formu pro každý nový projekt a tak dále. Častými zákazníky bývají také advokátní kanceláře, jež nenakupují společnost pro sebe, ale pro své klienty, a cizinci, kteří tuto službu dobře znají z domova a oceňují komfort a rychlost jejího pořízení. A stále častěji tento komfort oceňují i čeští podnikatelé, kteří si začínají vážit svého času.

Diskuze